Czas mierności

Moi Drodzy, od pewnego czasu prowadzone są rozmowy różnych władz sportowych na szczeblu międzynarodowym o możliwości usunięcia tenisa stołowego z programu Igrzysk spowodowane zbyt wielką dominacją reprezentantów Chin. Rozmawiałem ostatnio z kilkoma Chińczykami i są tym mocno zaniepokojeni…

Zbigniew Stefański w artykule „Odwaga Adama Sharary” komentuje ostatnią decyzję ITTF o ograniczeniu udziału reprezentantów jednego kraju w Igrzyskach Olimpijskich 2012 do dwóch osób. Pozwolę sobie dodać tu także parę osobistych uwag…

Integralny tenis stołowy opiera się na następujących założeniach:

  • Sport wyczynowy jest dążeniem do wyczynów, do niezwykłych osiągnięć wykraczających ponad przeciętność, do mistrzostwa, do osiągania najwyższych możliwych poziomów rozwoju. Punktem odniesienia dla ludzi zajmujących się sportem wyczynowym są aktualnie i potencjalnie najlepsi na świecie oraz potencjalnie najwyższe poziomy rozwoju możliwe dla istoty ludzkiej;
  • Integralna wizja świata AQAL Kena Wilbera oraz pokrewne integralne koncepcje na przykład prace George’a Leonarda, Michela Murphy’ego, Spiral Dynamics Beck’a i Cowan’a są najdoskonalszą znaną mapą rzeczywistości jaką stworzyła ludzkość, i może być podstawą do budowania systemów szkolenia konkurencyjnych dla Chin;
  • Rozwijając nieco bardziej integralnie stwierdzenie słynnego jugosłowiańskiego trenera Dusana Osmanagica (‘trener, który nie chce wyszkolić mistrza świata, nie ma podstawowej kwalifikacji do bycia trenerem’) można powiedzieć, że trener, zawodnicy, działacze i inni ludzie w organizacji zajmującej się sportem wyczynowym, którzy nie chcą się rozwijać, nie chcą rozwoju ludzi, z którymi i dla których pracują oraz nie chcą wyszkolić mistrzów świata, nie mają podstawowej kwalifikacji do pracy w sporcie wyczynowym;
  • Koncepcja uczącej się organizacji Peter’a Senge, organizacji wizjonerskich Jim’a Collins’a czy tworzenia efektywnych organizacji Kena Blancharda mogą być punktem odniesienia dla rozwoju organizacji szkoleniowych w tenisie stołowym, doskonalszych od tych, które istnieją obecnie w Chinach. Organizacje czerwono-niebieskie, mafijne, wzorowane na piłce nożnej, nie są według mnie żadnym rozwiązaniem. Być może „piłkarzom”, których ponad 300 siedzi w naszym kraju w więzieniu za korupcję na ogromną skalę można wytłumaczyć, że to ‚ręka Boska’ strzeliła bramkę, że Australijczyk ‚telepatycznie’ sfaulował Włocha w 95 minucie gry, „że sędzia ma zawsze rację”, ale „pingpongistom” już raczej nie, domagaliby się zmian przepisów itp.;
  • Integralny tenis stołowy jest pierwszą znaną mi w świecie koncepcją integralnego sportu (opartą m.in. na wykorzystaniu modelu integralnego AQAL, wieloletnim studiowaniu najlepszych praktyk w świecie tenisa stołowego) może być punktem wyjścia do rozwoju systemów szkolenia w tenisie stołowym, konkurencyjnych dla Chin;
  • Z integralnej perspektywy podstawowym narzędziem do oceny poziomu oraz kierunku rozwoju zawodnika, trenera, działacza czy organizacji jest poziom rozwoju mierzony według skali Spiral Dynamics Integral narzędziem do badania poziomów ‚People Scan Express’ (lub być może rozwiniętych innych narzędzi badania poziomów rozwoju jak na przykład opartych o model S.Cook-Greuter);
  • Ocena każdego systemu szkolenia jest czymś względnym i zależy w dużym stopniu od punktu odniesienia; na przykład w porównaniu z najlepszymi w Europie cały nasz system wypada ‚całkiem nie?le’, porównanie natomiast z Afryką da obraz naszego systemu jako ‚światowej potęgi’; Inny obraz otrzymamy, gdy odniesiemy się do najlepszych na świecie.

Chińczycy stworzyli system szkolenia, którym wyprzedzają resztę świata o wiele lat. Z tenisa stołowego przenoszą metody szkolenia do innych dyscyplin sportu i uzyskują  w nich najwyższe sukcesy.  

Poczytaj na ten temat także:

Wygląda na to, że nie tylko nasze krajowe (choć nie znam oficjalnego stanowiska naszych władz w tej konkretnej sprawie na forum ITTF), ale i światowe pingpongowe władze  jak dotąd nie przyjmują tego do wiadomości. Zamiast uczenia się, zdobywania wiedzy i umiejętności tworzenia systemów konkurencyjnych, nasi reprezentanci prowadzą walkę przeciwko doskonaleniu się i kroczeniu Drogą Mistrzostwa. I mają do tego prawo – zostały przez nas wybrane.

P.s. proszę pomóż mi udoskonalić integralny tenis stołowy i odpowiedz na kilka pytań!