O szkoleniu dzieci w Chinach

Zapraszam do artykułu o szkoleniu dzieci w Chinach…

Osoby posługujące się językiem angielskim zapraszam do artykułu

o szkoleniu dzieci w Chinach…

„Some practical ideas about children training in China” .

 

Poczytaj więcej o szkoleniu w Chinach:

O chińskim tenisie stołowym (1)

O chińskim tenisie stołowym (2)

O chińskim tenisie stołowym (3)