Adam Haller de Hallenburg

(Dyrektor Centrum Counsellingu Gestalt w Krakowie, terapeuta, Instruktor jujitsu)

„Dokładny, całościowy, perfekcyjny, cierpliwy” – tak można określić tak autora książki jak i sam podręcznik, bo tak można śmiało nazwać efekt wieloletniej pracy Jurka Grycana. Co ważne i bardzo widoczne, jest to efekt pracy nie tylko trenerskiej z zawodnikami. W książce wyra?nie widać ogromna prace autora nad świadomością siebie. Prace owocującą szacunkiem dla człowieka, jego możliwości i ograniczeń oraz wiarę w ogromne możliwości rozwoju. Trening tenisa stołowego w propozycji (i wykonaniu) Jurka Grycana to działanie daleko wykraczające poza sportowy wysiłek; to praca nad sobą w ujęciu holistycznym, praca rozwijająca w równym stopniu świadomość siebie jako tenisisty stołowego , jak i świadomość siebie jako człowieka oraz jednostki w relacji z innymi lud?mi. (2006.11)