Dr Tadeusz Ambroży

(Zakład Metodyki i Teorii Sportu, AWF Kraków)

„Książka może służyć jako podręcznik dla instruktorów, nauczycieli wychowania fizycznego oraz przewodnik dla wszystkich osób, które stosując proponowany model i sposób treningu tenisa stołowego pragną dbać o zdrowie i sprawność fizyczną”. (2007)