09.02.2006.

Kurs instruktorski

(wstępna informacja o następnym kursie - jeśli zbierze się następna grupa) 


Dla kogo jest kurs „Integralny tenis stołowy”?

 

-          Dla studentów uprawiających tenis stołowy;

-          Dla zawodników, nauczycieli wychowania fizycznego, animatorów sportu w ośrodkach sportu i rekreacji itp., którzy chcą uzyskać stopień instruktora tenisa stołowego;

-          Dla trenerów, instruktorów, menadżerów, działaczy, zawodników oraz rodziców, wszystkich entuzjastów tenisa stołowego, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzą i umiejętności szkoleniowo-organizacyjne.

 

Czego nauczysz się na kursie?

 

-          Dzięki seminarium oraz związanych z nim dalszym produktom informacyjnym integralnego tenisa stołowego (forum internetowe, materiały szkoleniowe: biuletyn, podręcznik, DVD itp.) zapoznasz się z ideą stałego doskonalenia się i podnoszenia poziomu treningu, szkolenia, zarządzania oraz życia w kierunku wyższych poziomów;

-          Zdobędziesz i poszerzysz najnowszą wiedzę na temat możliwości integralnego szkolenia w tenisie stołowym na najwyższym światowym poziomie;

-          Zdobędziesz i rozwiniesz kompetencje do prowadzenia szkolenia dla dzieci, młodzieży, oraz dorosłych;

-          Poznasz i rozwiniesz pozytywne kontakty z liczną grupą ludzi, tak samo głodnych wiedzy, rozwoju i postępu szkoleniowego jak Ty;


 

To szkolenie może nieodwracalnie zmienić Twoje myślenie, pracę i życie... 

Czy wyobrażasz sobie jak przebiega Twoja praca szkoleniowa, gdy uzyskałeś podstawową wiedzę i rozwinąłeś swoje umiejętności...

-          nawiązywania dobrego kontaktu z zawodnikiem (i z całą grupą) rozumiejąc głębiej jego ruch, ciało, emocje i myśli;

-          monitorowania („czytania”) zachowania zawodnika na treningu, zawodach i w procesie odnowy i głębszego rozumienia skuteczności strategii gry, poziomu sprawności, jakości techniki, języka ciała, relacji między członkami grupy itp.;

-          planowania szkolenia opartego na naukowych zasadach treningu zapewniającego stały postęp i rozwój;

-          wyznaczania priorytetów, twórczego wykonywania tego „co jest tu i teraz najważniejsze do zrobienia”;

-          pomagania zawodnikowi i grupie szkoleniowej rozwinąć technikę, taktykę, motorykę, odporność psychiczną, ulepszyć relacje w zespole itp.;

-          efektywnego wykorzystania nowej technologii;

-          konstruowania efektywnego, bardziej integralnego systemu szkolenia, który zmienia świat Twojego zawodnika na dużo lepsze miejsce do treningu, do rozwoju... i do życia

Co najbardziej podobało się uczestnikom poprzednich kursów instruktorskich

„Integralnego tenisa stołowego”?

 

-          „solidnie prowadzone zajęcia”, „zaangażowanie i profesjonalizm prowadzącego”;

-          „fascynujące tematy integralnego tenisa stołowego”, „ciekawe informacje”, „istotne tematy”, „rewolucyjne podejście”, „inspiracje”, „dla takiej idei chętnie poświecę swoje życie”;

-          „świetne zajęcia na sali treningowej”, „wiele podawanych przykładów najlepszych tenisistów, ich metody treningu, historie życia i kariery”;

-          „stworzenie atmosfery pracy” „znakomita atmosfera grupy”, „zajęcia w formie dialogu”, „swoboda wypowiedzi”,

-          „praktyczne przygotowanie do dalszej pracy”;

-          „kurs wpłynął na mój rozwój osobisty i dał mi dużo do myślenia”;

-          „Program szkolenia zrealizowałam w pełni. Podczas seminarium dowiedziałam się o wielu sprawach, które mnie szczególnie interesowały: organizacja, promocja, finanse, współpraca”;

-           „Program był zdecydowanie bardziej interesujący niż na innych kursach. Pozwolił mi spojrzeć na tenis stołowy z innej strony, wskazał możliwości własnego rozwoju”;

-           „Oczekiwania swoje odnośnie kursu zrealizowałem w 100%. Kurs na wysokim poziomie”;

-          „Nie przypuszczałem, że takie szkolenie może zrobić na mnie tak duże wrażenie i zainspirować do dalszego działania”;

-          „Nie wiedziałem, że zajęcia mogą być tak profesjonalnie zorganizowane, lepiej niż kursy na AWF”;

-          „Otwartość, zaangażowanie prowadzących bardzo mi się podobały. Chyba największe pozytywne wrażenie wywarła na mnie atmosfera twórczości, pasji i wiary w ludzkie możliwości, którą przepełnione było całe seminarium”;

-          „Wszystko zrobione profesjonalnie”;

-          „Dużo było przydatnych ćwiczeń, które z pewnością wykorzystam w swojej pracy – ćw. koordynacyjne, ćw. pracy nóg przy stole, zabawy...”;

-          „Trening mentalny wywarł na mnie największe wrażenie”;

-          „Pokazanie tenisa stołowego jako dziedziny, która może wpływać pozytywnie na rozwój osobowości. Zostałem zainspirowany do głębszego studiowania teorii tenisa stołowego oraz pracy nad sobą, swoim zachowaniem, moralnym udoskonalaniem się”;

-          „Ludzie, których poznałem oraz prowadzący zajęcia byli największym plusem tego kursu”;

-          „Najbardziej podobało mi się całościowe podejście do tematu, model AQAL”;

 

Poczytaj jak było na kursie w Łomiankach

 

Ten kurs może być dużo lepszy od wszystkich poprzednich kursów!

 

PROGRAM SEMINARIUM-KURSU według nowych wytycznych Ministerstwa Sportu i Turystyki (100 godzin częsci ogólnej, 150 godzin zajęć części specjalistycznej):

 

-          Podstawy szkolenia w tenisie stołowym;

-          Przygotowanie fizyczne, odnowa i styl życia;

-          Przygotowanie techniczno-taktyczne;

-          Przygotowanie psychiczne;

-          Udział w zawodach;

-          Planowanie i monitorowanie szkolenia;

-          Organizacja i kultura szkolenia.

 

PROWADZĄCY ZAJĘCIA:

 

            Jerzy Grycan i inni zaproszeni goście;

 

ORGANIZATORZY:

 

            Jerzy Grycan Table Tennis, jerzy@integralnytenisstolowy.com ;

                                                  jgrycan@hotmail.com ;

                                                +48 696 557 718+48 696 557 718                                     

 

Termin: do ustalenia, po zebraniu się grupy 15- uczestników;

Miejsce kursu: do ustalenia (również według preferencji kandydatów);

Warunki uczestnictwa w kursie: ukończona co najmniej szkoła średnia; ukończona część ogólna kursu dla instruktorów sportu lub skończony kierunek trenerski lub nauczycielski AWF; rozmowa kwalifikacyjna;

Cena seminarium/ kursu: do ustalenia 

Zgłoszenie: e-mailem: jgrycan@hotmail.com lub telefonicznie:+48 696 557 718+48 696 557 718

Szukaj dalszych informacji na stronie: www.integralnytenisstolowy.com

 


 

Zmieniony ( 02.01.2016. )