Zapraszamy na warsztaty FUNdamenty 1 w Więcławicach Starych koło Krakowa oraz FUNdamenty 3 w Brzegu Dolnym.

15-18 czerwca 2017 (czterodniowy warsztat)
FUNdamenty 1 w Więcławicach Starych k/Krakowa

Zebrała się grupa na warsztaty FUNdamenty 1 w Więcławicach Starych. Prosimy o kontakt osoby, które chcą jeszcze do nas dołączyć. 

Pan Marek Jurczyk podaje, że warsztaty 15 czerwca odbędą się w budynku Strażnicy Kultury Stowarzyszenia Pełna Chata w Więcławicach Starych, natomiast w dniach 16,17 i 18 czerwca – w Szkole Podstawowej w Więcławicach. We wszystkie dni zajęcia odbywać się będą w godz. 9.00 -17.00 (z przerwą obiadową).

23-25 czerwca 2017 (pierwszy trzydniowy warsztat) 
FUNdamenty 3 (trening mentalny w tenisie stołowym) w Brzegu Dolnym 

Mamy nową grupę. Prosimy o kontakt osoby, które chcą jeszcze do nas dołączyć. Zajęcia będą odbywały się w Kompleksie hotelowo-sportowym „Rokita”

23.06 – godz. 18.00-20.00;
24.06 –  godz. 10.00- 18.00;
25.06 –  godz. 10.00- 16.00.

W sprawie noclegu i wyżywienia można skontaktować się z trenerem Markiem Chrabąszczem m.chrabaszcz@plusnet.pl