Ocena rzetelności analizy gry metodą prof. Wu Huanqun’a w modyfikacji autorów

17 sierpnia 2022 ukazał się artykuł w czasopiśmie naukowym Applied Sciences o obserwacji i analizie gry w tenisie stołowym autorstwa Ziemowita Bańkosza, Małgorzaty Kołodziej oraz Jerzego Grycana. 

Trzecie szkolenie FUNdamenty 1 w Centrum Tenisa Stołowego w Gdańsku

W dniach 20-24 sierpnia 2022 odbyło się trzecie szkolenie FUNdamenty1 w Centrum Tenisa Stołowego w Gdańsku dla trenerów przygotowujących się do uzyskania certyfikatu PRK4. Tym razem uczestniczyły w nim 32 osoby.

Jan Ciepiał o warsztatach w Gdańsku przygotowujących do walidacji PRK4

Janek Ciepiał wziął udział w III szkoleniu dla trenerów odbywającym się 20-24 sierpnia 2022 w Gdańsku, przygotowującym do walidacji PRK 4. Po zakończeniu szkolenia przystąpił do egzaminu z pomyślnym skutkiem. Wrażeniami dzieli się w poniższym artykule.

DZIAŁANIA

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU TENISA STOŁOWEGO

ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI W SPORCIE

IDEA

IDEA INTEGRALNEGO TENISA STOŁOWEGO

JERZY GRYCAN

O MNIE

FACEBOOK

KSIĄŻKA