FUNdamenty 1 w Centrum Tenisa Stołowego w Gdańsku

Rozpoczęliśmy kolejny cykl szkoleń FUNdamenty1 w Centrum Tenisa Stołowego w Gdańsku dla trenerów przygotowujących się do uzyskania certyfikatu PRK4. To już 13 rok programu FUNdamenty “Od marzenia do Mistrzostwa” i 5 rok w ramach współpracy z PZTS. Dzięki tej współpracy, Narodowemu Programowi Rozwoju Tenisa Stołowego i programowi “Pingpongowe Marzenia”, FUNdamenty zyskują nową dynamikę i jakość.

Reprezentacja tenisa stołowego na szkoleniu w Instytucie Sportu

W dniach 2022.06.21-22 w Instytucie Sportu odbyło się szkolenie „Rozwój kompetencji trenerów egzaminujących kandydatów na instruktora dla sektora sportowego”.

Złoty medal dla Jerzego Grycana od Polskiego Komitetu Olimpijskiego

26 maja 2022 roku w Warszawie podczas uroczystości związanych z Jubileuszem 90-lecia istnienia Polskiego Związku Tenisa Stołowego, Polski Komitet Olimpijski uhonorował Jerzego Grycana złotym medalem za zasługi dla polskiego ruchu olimpijskiego.

DZIAŁANIA

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU TENISA STOŁOWEGO

ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI W SPORCIE

IDEA

IDEA INTEGRALNEGO TENISA STOŁOWEGO

JERZY GRYCAN

O MNIE

FACEBOOK

KSIĄŻKA