Informujemy, że kwalifikacje „Prowadzenie procesu szkolenia wstępnego w tenisie stołowym”, „Prowadzenie procesu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym” oraz „Prowadzenie procesu szkolenia zaawansowanego w tenisie stołowym” zostały opublikowane w Monitorze Polskim.

23 marca 2020 Monitor Polski opublikował Obwieszczenie Ministra Sportu 6 marca 2020 roku w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie procesu szkolenia wstępnego w tenisie stołowym”, „Prowadzenie procesu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym” oraz „Prowadzenie procesu szkolenia zaawansowanego w tenisie stołowym” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

http://monitorpolski.gov.pl/MP/2020/310

http://monitorpolski.gov.pl/MP/2020/318 

http://monitorpolski.gov.pl/MP/2020/311