W naukowym czasopiśmie Journal of Sports Science & Medicine ukazał się artykuł “Technical and Tactical Actions of the World’s Leading Male Table Tennis Players Between 1970 and 2021”. Autorzy: Jerzy Grycan, Małgorzata Kołodziej, Ziemowit Bańkosz

Link do artykułu:

Technical and Tactical Actions of the World’s Leading (jssm.org)