KSIĄŻKA

Celem książki pt. “Integralny Tenis Stołowy” jest zaprezentowanie mojej osobistej wizji integralnego systemu szkolenia w tenisie stołowym. Wizji będącej odbiciem mojego aktualnego poziomu świadomości… Wizji, która jest oparta na moim rozumieniu Mistrzostwa jako procesu, gdzie sukces to wysiłek, odpowiedzialność, optymizm, koncentracja… Książka jest poradnikiem dla ludzi zainteresowanych tenisem stołowym jako narzędziem do rozwoju i w konsekwencji do całkowitej zmiany swojego życia na pełniejsze (bardziej integralne). Jest to poradnik dla ludzi, którzy chcą wokół siebie tworzyć kulturę opartą na stałym samopoznaniu i doskonaleniu się, zdrowym stylu życia, zasadach uczciwości i fair play, życzliwości, dialogu, współpracy oraz radości życia. Jest to książka, dla każdego, kto chce sięgnąć wyobraźnią “jak może wyglądać tenis stołowy za 7, 20, 100 lat”, a nawet podjąć kroki, aby razem iść w tym kierunku. Studiując ją nauczysz się, jak możesz jednocześnie rozwijać:

 1. Sprawność fizyczną – Jak doskonalić koordynację, zwinność, szybkość, siłę, moc, wytrzymałość i gibkość. Jak rozwijać sprawność ogólną, ukierunkowaną i specjalną.
 1. Przygotowanie techniczne – Jak opanować technikę gry: uchwyt rakiety, postawę gotowości, pracę nóg. Jak opanować różne uderzenia pojedyncze: podania, ataki, obrony, przebicia, bloki, podcięcia, odbiory serwu. Jak doskonalić kombinacje uderzeń: serw-atak, odbiór-kontratak, atak-kontratak, obrona-kontratak, przebicie-kontratak, atak na podcięcie, podcięcie-kontratak. Jak rozwinąć jakość techniki uderzeń (szybkość, moc, rotacje, miejsce upadku piłki, pewność). Jak udoskonalić zmienność gry i zdolność przystosowania do różnych sytuacji w grze.
 1. Przygotowanie taktyczne – Jak doskonalić sztukę wygrywania. Jak wykorzystać różne zasady taktyczne w grze. Jak rozwinąć indywidualny styl gry. Jak opanować najbardziej skuteczne strategie taktyczne. Jak rozwijać swoją inteligencję w grze.
 1. Świadomość – Jak rozwijać inteligencję emocjonalną w tenisie stołowym. Jak rozwijać odporność psychiczną. Jak rozbudzać i podtrzymywać motywację. Jak radzić sobie z trudnymi emocjami. Jak kształtować pozytywną (optymistyczną) postawę. Jak nauczyć się myślenia obrazami (wizualizacji). Jak wzbudzać pozytywne emocje. Jak wzbudzać wyższe stany psychiczne na treningu i zawodach. Jak rozwijać umiejętność koncentracji uwagi podczas gry. Jak kształtować pewność siebie. Jak rozwijać świadomość, do najwyższych poziomów. Jak rozwijać inteligencję duchową.
 1. Plan udziału w zawodach – Jak przygotować się do zawodów. Jak postępować podczas zawodów. Co robić po zawodach, aby Ci dały największe korzyści.
 1. Plan odnowy – Jak może przebiegać odnowa w tenisie stołowym. Jak dbać o zdrowie uprawiając tenis stołowy. Jak prowadzić aktywny i higieniczny styl życia. Jak być świadomym swojego ciała. Jak utrzymywać odpowiedni ciężar ciała. Co robić, aby dobrze czuć się w swoim ciele.
 1. Warunki szkolenia – Jak monitorować trening. Jak planować szkolenie w tenisie stołowym. Jak zaplanować cykl roczny szkolenia. Jak może wyglądać plan wieloletni. Co jest konieczne do stworzenia integralnej organizacji w tenisie stołowym. Jakie zadania ma naczelne kierownictwo. Jak budować uczącą się organizację w tenisie stołowym. Jakie zadania mają do spełnienia osoby wspierające szkolenie: trener, menedżer, rodzice itp. Jakie wartości rozwijać w integralnej organizacji tenisa stołowego.

Prezentowany tu system integralnego treningu w tenisie stołowym oparty jest na osobistych:

 • Ponad 30-letnich poszukiwaniach „jak szkolą się mistrzowie świata w tenisie stołowym”.
 • Wieloletnich studiach najlepszych praktyk w sporcie, edukacji, psychologii, psychoterapii, duchowości, organizacji i zarządzaniu, biznesie itp.
 • Integracji różnych metod treningu umysłu – terapii Gestalt, NLP, metody Silvy, Holosinc Solution, zen itp.
 • Wykorzystaniu wiedzy na temat najlepszych strategii szkoleniowych w czołowych krajach w tenisie stołowym i w sporcie – „modelowaniu” mistrzostwa.
 • Około 30 lat pracy szkoleniowej, która przyniosła setki medali na zawodach krajowych i międzynarodowych.
 • Około 20-lat doświadczeń pracy z Kadrami Narodowymi Polski i Australii w tenisie stołowym.
 • Wielu lat badań procesu szkolenia z wykorzystaniem precyzyjnych metod monitorowania treningu, zawodów w tenisie stołowym, umożliwiających określanie „co działa”, a „co nie działa” i…
 • Stałym oraz nigdy niekończącym się udoskonaleniu tego systemu, w czym Ty Czytelniku też możesz mieć swój dalszy udział!

SPIS TREŚCI

1 WSTĘP

 • Czego dowiesz się z tej książki

2 WPROWADZENIE

 • Jak dochodziłem do swojej wizji integralnego tenisa stołowego

3 TENIS STOŁOWY

 • Historia tenisa stołowego
 • Charakterystyka tenisa stołowego
 • Cechy mistrzów tenisa stołowego
 • Szkolenie w tenisie stołowym
 • Przyszłość

4 MODEL INTEGRALNY AQAL

 • Wszystkie ćwiartki
 • Wszystkie poziomy
 • Wszystkie linie
 • Wszystkie stany
 • Wszystkie typy
 • Integralny program szkolenia w tenisie stołowym (podsumowanie)

5 PRZYGOTOWANIE FIZYCZNE

 • Rozgrzewka
 • Trening świadomości ciała i ruchu
 • Trening koordynacji i zwinności
 • Trening szybkości
 • Trening siły i mocy
 • Trening wytrzymałości
 • Trening gibkości
 • Ćwiczenia końcowe
 • Przykładowy rejestr środków treningowych/zadań szkoleniowych

6 PRZYGOTOWANIE TECHNICZNE

 • Poziomy techniki – koordynacja specjalna, jakość techniki, zmienność, zdolność przystosowania
 • Metody treningu technicznego
 • Trening uchwytu i postawy gotowości
 • Trening pracy nóg
 • Trening serwisu-ataku
 • Trening ataku-kontrataku
 • Trening odbioru serwisu-kontrataku
 • Trening obrony-kontrataku
 • Trening podcięcia-kontrataku
 • Trening przebicia-kontrataku

7 TECHNIKA GRY

 • Uchwyt
 • Postawa gotowości
 • Praca nóg
 • Podanie
 • Atak szybki forhend
 • Atak szybki bekhend
 • Atak topspinowy forhend
 • Atak topspinowy bekhend
 • Blok i obrona w półdystansie
 • Przebicie
 • Podcięcie

8 PRZYGOTOWANIE TAKTYCZNE

 • Ogólne zasady taktyczne
 • Rozwój indywidualnego stylu gry
 • Strategie taktyczne
 • Taktyka serwu i ataku
 • Taktyka ataku i kontrataku
 • Taktyka obrony i kontrataku
 • Taktyka ataku przeciwko podcięciu
 • Taktyka obrony podcięciem i kontrataku
 • Taktyka przebicia i kontrataku
 • Taktyka odbioru serwu i kontrataku
 • Metody treningu taktycznego

9 PRZYGOTOWANIE PSYCHICZNE

 • Trening myślenia (droga do mądrości)
 • Trening mentalny (droga do odporności psychicznej)
 • Podjęcie zobowiązania
 • Trening świadomości
 • Trening motywacji
 • Trening kontroli stanu optymalnej gotowości
 • Trening pozytywnej postawy
 • Trening wyobrażeniowy
 • Zintegrowane uczenie się
 • Trening kontroli emocji
 • Trening pewności siebie
 • Trening koncentracji uwagi
 • Praktyka duchowa (droga do Przebudzenia)
 • Przykładowe plany treningu mentalnego w cyklu rocznym

10 UDZIAŁ W ZAWODACH

 • Plan postępowania przed zawodami
 • Plan postępowania podczas gry
 • Postępowanie po zawodach

11 ODNOWA I TRYB ŻYCIA

 • Świadomość
 • Aktywność fizyczna
 • Wypoczynek
 • Odżywianie
 • Kontrola ciężaru ciała
 • Sen
 • Kontuzja i choroba
 • Podróżowanie
 • Planowanie
 • Warunki życia i treningu

12 MONITOROWANIE SZKOLENIA

 • Monitorowanie stanu zdrowia
 • Monitorowanie sprawności fizycznej
 • Monitorowanie techniki
 • Monitorowanie taktyczne
 • Monitorowanie umysłu
 • Badanie organizacji
 • Samoocena trenera
 • Wykorzystanie technologii

13 PLANOWANIE SZKOLENIA

 • Zasady planowania szkolenia
 • Roczny plan szkolenia
 • Integralny trening

14 ETAPY SZKOLENIA

 • Etap przygotowania wszechstronnego
 • Etap szkolenia ukierunkowanego
 • Etap szkolenia specjalnego
 • Etap szkolenia mistrzowskiego

15 ORGANIZACJA WARUNKÓW SZKOLENIA

 • Integralna organizacja
 • Integralny lider
 • Integralny system zarządzania
 • Proces planowania strategicznego systemu szkolenia
 • System naboru i selekcji
 • Procesy szkolenia
 • Dobór ludzi do zespołu szkoleniowego-organizacyjnego
 • Proces budowania zespołu
 • Dążenie do mistrzostwa osobistego
 • Myślenie systemowe
 • Prawa systemowe
 • Modele myślowe
 • Budowanie wspólnej wizji
 • Zespołowe uczenie się
 • Trening interpersonalny
 • Współpraca z rodzicami
 • Materialne warunki szkolenia
 • Promocja
 • Plan finansowy

16 KULTURA SZKOLENIA – Tao tenisa stołowego

17 REFLEKSJE KOŃCOWE

18 BIBLIOGRAFIA

POWIEDZIELI O KSIĄŻCE I AUTORZE

Jadwiga Kłodecka-Różalska

Psycholog sportu, absolwentka AWF Warszawa i Uniwersytetu Poznańskiego, wieloletni kierownik Zakładu Psychologii Instytutu Sportu w Warszawie, od 30 lat współpracuje w programach przygotowań polskich Olimpijczyków, wiceprezes Światowego Towarzystwa Treningu Mentalnego i Doskonałości (ISMTE), pierwsza kobieta we władzach Federacji Europejskiej Psychologii Sportu, autorka kilkudziesięciu opracowań poświeconych psychologii sukcesu.

Integralny tenis stołowy nie jest zwykłą książką z dziedziny sportu – jest wykładnikiem filozofii i sztuki przetrwania jej Autora. Jerzy Grycan poświęcił rozpoznaniu tajników gry w tenisa stołowego ogromną część swojego życia i osiągnął w tej specjalności najwyższy poziom wtajemniczenia – zarówno w teorii, jak i praktyce.

Integralny Tenis Stołowy to encyklopedia i biblia tenisa stołowego, zbiór praw i zasad, przemyśleń i dociekań, obserwacji i wskazówek metodycznych – przekazywanych uczniom i naśladowcom w niemal 500-stronicowej dysertacji.

Rozprawa, napisana prostym i pięknym językiem, bynajmniej nie propaguje „łatwizny” w docieraniu do prawdy i najlepszych rozwiązań. Wymaga od czytelnika przygotowania i twórczego zaangażowania w procesie świadomego uczenia się i rozumienia.

Dziękujemy Autorowi za to, że zechciał podzielić się bogactwem uczuć, wiedzy i doświadczeń stanowiących jego osobistą drogę rozwoju zawodowego i serdecznie gratulujemy. Pasja, Praca i Perfekcja doprowadziły do zgromadzenia zasobów mądrości, jaką można by obdzielić cztery lub pięć specjalistycznych podręczników. (wrzesień 2018)

Lucjan Błaszczyk

30-krotny Mistrz Polski, 11-krotny medalista Mistrzostw Europy, 3-krotny olimpijczyk

Jerzemu Grycanowi zawdzięczam, jakim jestem dziś zawodnikiem i człowiekiem, także to, że potrafię się cieszyć grą w tenisa przez tyle lat. Od niego przejąłem rytuały, którymi kieruję się do dziś”. (2006.11)

Tomasz Krzeszewski

5-8 w Atenach 2004, 2-krotny olimpijczyk, wielokrotny medalista Mistrzostw Europy i Polski

Dzięki pracy z trenerem Jerzym Grycanem zrozumiałem, że należy pracować w równym stopniu nad sferą fizyczną, jak i psychiczną. W tym okresie (1988-96) nauczyłem się być uważnym i skoncentrowanym podczas każdego treningu i zawodów. Nauczyłem się kontrolować własne emocje i przez to lepiej radziłem sobie ze stresem podczas każdego meczu. Stan psychiczny, który przywoływałem przed każdą z gier, pozwolił mi na osiąganie sukcesów w sporcie”. (2006.12)

Anna Bednarska-Wnęk

Trener

Kilka lat temu miałam okazję uczestniczyć w kursie prowadzonym przez Jurka, a dotyczącym treningu mentalnego. Była to dla mnie najwartościowsza lekcja związana z szeroko pojętą psychologią sportu. To w czasie kursu nauczyłam się, jak kontrolować emocje, jak wchodzić w stan optymalnej gotowości do gry, na czym się koncentrować. Potem tą wiedzę skutecznie wykorzystywałam jako zawodniczka i trenerka (podopieczna zdobyła mistrzostwo Polski juniorek)… Moim zdaniem, największą zaletą Jurka Grycana jest to, że pracuje nad całą osobowością sportowca. Nie zmienia tej osobowości, nie „pierze mózgu”, ale pomaga człowiekowi rozwijać się i dążyć do doskonałości – po prostu żyć i grać z pasją”. (2007.01)

Trevor Brown

Członek zespołu Australii, Ateny 2004, Mistrzostwa Wspólnoty Brytyjskiej 2006

Moja współpraca z Jurkiem (1996-98) była doświadczeniem ciągłego uczenia się. On uczy najważniejszych punktów w mentalnym, taktycznym i technicznym przygotowaniu zawodnika; on jest idealnym trenerem i kierownikiem i osiągnął poziom elity we wszystkim,
co jest konieczne do przygotowywania kompetentnego gracza tenisa stosowego od początku do poziomu światowego. Wszystko, czego nauczyłem się od Jurka, nadal wykorzystuję w mojej grze, w treningu, i w codziennym życiu i na zawsze pozostanie to moim zasobem.
Dziękuję.” (2006.12)„Jeden specjalny moment, który pozostanie ze mną na zawsze. Uczestniczyłem w turnieju z narodowym zespołem w Wietnamie. (W turnieju brały udział reprezentacje ponad 8 krajów Azji południowo wschodniej, między innymi drużyna prowincjonalna reprezentująca Chiny). Jurek był trenerem i zagrałem decydujący mecz finałowy dla Australii przeciw reprezentacji Wietnamu. Było około 40 ° C, nie było żadnej klimatyzacji, około 5000 szalejących widzów kibicujących swojemu zespołowi. Przy stanie 2:2 w meczu, 1-1 w setach i 20-20, zagrałem dwie najlepsze piłki i wygrałem decydujący mecz. Koledzy z zespołu i Jurek, wszyscy byli w uniesieniu. To był sukces, który został osiągnięty po latach poświęcenia, treningu i wiary w siebie, którą Jurek wpoił w nas. Pracowałbym mocno przez kolejne 15 lat, aby móc przeżyć coś takiego jeszcze ponownie”. (2007.02)

Jarosław Chybicki

Z wykształcenia psycholog, pobierał naukę w wielu miejscach Europy (m.in. absolwent Uniwersytetu Gdańskiego i Paryskiej Sorbony). Zawodowo zajmuje się doradztwem biznesowym dla organizacji. Założyciel i prezes firmy doradczej. W swojej pracy zawodowej wykorzystuje model Dynamiki Spiralnej, zwłaszcza w zakresie zarządzania zmianą w organizacji i kształtowaniu kultury organizacyjnej. Wiele inspiracji czerpie z psychologii pozytywnej. W modelu Wilbera widzi prostą i komunikatywną formułę propagowania duchowości w życiu zawodowym i prywatnym. Szczególnie zainteresowany rozwojem świadomości. Żródło: www.integralni.org

Nie jestem tenisistą stołowym. Prawdę mówiąc, nie za dobrze czuję się przy zielonym stole. Te dwie konstatacje powinny spowodować, że książka Jerzego Grycana byłaby przeze mnie niezauważona. A jednak przeczytałem. A jednak wracam do niej od czasu do czasu. Jest to pierwsza pozycja polskiego autora tak gruntownie prezentująca wiedzę z zakresu włączenia integralnego rozwoju człowieka do codziennego życia. W przypadku książki Jerzego Grycana egzemplifikacją całościowego rozwoju świadomości człowieka jest tenis stołowy. Z naprawdę dużą satysfakcją zauważam, że niemal każda dziedzina aktywności ludzkiej może być platformą rozwojową. Dlatego daję sobie prawo do napisania kilku refleksji na temat książki.

Autor w sposób logiczny i przejrzysty wprowadza Czytelnika w tajemnice koncepcji Integralnej stworzonej przez Kena Wilbera. Pierwsze rozdziały książki traktują o modelu integralnym, opisując ten model w sposób zarówno dokładny, jak i przystępny. Dalej autor daje popis znajomości zagadnień technicznych, wytrzymałościowych i wszelkich innych związanych z tenisem stołowym. Wreszcie przechodzi do uwag związanych z przygotowaniem psychicznym, a kończy na aplikacji przekazywanej wiedzy w całym życiu. A wszystko ilustrowane bogatymi i inspirującymi przykładami i cytatami. Lektura tej książki stanowi nie lada ucztę intelektualną, duchową i emocjonalną.

Tenisista stołowy to też człowiek

Pierwsze wrażenie podczas czytania książki Jerzego Grycana związane jest z olbrzymią pracą, jaką wykonał autor. Znajdziemy tam cytaty i nawiązania do najważniejszych współczesnych myślicieli. De Mello, Einstein, Senge, Wilber, Dziwisz, Dalajlama, nie wspominając o mistrzach sportowych. Autor zgromadził wokół zielonego stołu naprawdę imponujące towarzystwo! Co więcej, wszyscy oni mówią jednym głosem. Wrażenie, jakie odnoszę, czytając książkę „Integralny tenis stołowy”, jest u swej podstawy bardzo proste: zanim jesteś sportowcem, trenerem, menedżerem czy kimkolwiek innym, najpierw jesteś człowiekiem. Jeśli nie zauważysz, że trenując, realizujesz się jako człowiek, jako unikalne istnienie, wiele tracisz. Tracisz szanse na realne mistrzostwo. W gruncie rzeczy tytuł książki, a z pewnością znakomitej jej części, mógłby brzmieć: „Integralne życie”, albo „Integralna praca, rozwój, zarządzanie”, integralne cokolwiek, choćby integralne pieczenie chleba. I to jest wspaniałe w tej książce. Dzięki integralnemu podejściu do naszego życia, treningu mamy szansę odkryć, że wrota mitycznego sezamu są tuż przed naszym nosem. Autor pokazuje nie tylko, że można być w pełni człowiekiem, odbijając malutką piłeczkę, ale precyzyjnie, krok po kroku, uczy, jak pełnię człowieczeństwa osiągnąć. Jeśli czytelnik ma niejasne przeczucie, że życie to coś więcej niż telenowela, znajdzie w książce bardzo bogaty opis głębokiego, ludzkiego przeżywania i rozumienia naszego losu. Autor daje przykłady zarówno z poziomu bardzo ogólnego, sięgającego daleko w prehistorię gatunku ludzkiego, jak i z poziomu mikro, ograniczonego do kilku nanosekund potrzebnych do wykonania uderzenia piłeczki.

Duchowa pociecha

Kolejne wrażenie, jakie odniosłem, czytając „Integralny tenis stołowy”, to uczucie bycia podniesionym na duchu. Z jednej strony, nawet pobieżne, przyglądnięcie się otaczającemu nas światu, daje liczne powody do przygnębienia. Korupcja, łamanie praw człowieka, rzesze ludzi o światopoglądzie jaskiniowców, codzienne trudy, które wydają się czasem niemożliwe do przezwyciężenia. Każdy z nas listę cierpień człowieka i ludzkości może ciągnąć dowolnie długo. Z drugiej strony, nasz świat jest naprawdę najlepszym z możliwych. Co udowadnia Jerzy Grycan. Autor daje proste, praktyczne, poparte przykładami sposoby organizacji na przykład firmy czy klubu sportowego, tak aby było to miejsce wszechstronnego rozwoju człowieka. Znajdziemy tam odpowiedzi na wiele pytań, poparte przekonującymi przykładami:

Jak powinien zachowywać się, kim być integralny trener?
Jak zbudować integralną organizację szkoleniową?
Jak planować integralne treningi?
Czy można wygrać w stanie idealnej bezinteresowności?

Oraz wiele innych. Wszystko to skłania mnie do przekonania, że, jak głosi podtytuł książki, sport może zmienić świat na dużo lepsze miejsce do życia. Że w ogóle można zmienić świat na dużo lepsze miejsce do życia. A sport to tylko jedna z dziedzin. I nie jest to tylko postulat idealistyczny. Integralny szef, zawodnik może osiągać efekty znacznie lepsze, według autora, cytującego różne badania, nawet do 10 razy lepsze niż pozostali. Co więcej, prawdziwy Mistrz w swojej dziedzinie, to w dzisiejszych czasach, osoba żyjąca pełnią życia, będąca w pełni człowiekiem. Książka pokazuje drogę do takiego mistrzostwa. Mistrzostwa osobistego w dowolnej dziedzinie życia. Jak podczas jednego z wywiadów powiedział Jacek Kuroń: „Kopanie ogródka może być kompletnym aktem twórczym”. Dzięki książce Jerzego Grycana wierzę, że to prawda.

Jeden przykład osobisty. Pewnego razu przebywając w ośrodku medytacyjnym Zen w Kalifornii, w USA, miałem okazję medytować obok Phila Jacksona, który przejął LA Lakers. Uczucie było dziwne, wielki człowiek z zawodnikami (również wielkimi fizycznie i psychicznie) siedzieli przed kolejną rundą rozgrywek. Sport, praca zawodowa, rozwój duchowy, rozwój psychiczny, integralny rozwój, integralne szkolenia – wszystko zbiegało się podczas tej medytacji. „Integralny tenis stołowy” to kolejny dowód, że można, a nawet należy potraktować nasze życie jako całość. Jak dobrze, że mamy szansę przeczytać tę książkę. 

Dr Tadeusz Ambroży

Zakład Metodyki i Teorii Sportu, AWF Kraków

Książka może służyć jako podręcznik dla instruktorów, nauczycieli wychowania fizycznego oraz przewodnik dla wszystkich osób, które stosując proponowany model i sposób treningu tenisa stołowego pragną dbać o zdrowie i sprawność fizyczną. (2007)

Tomasz Redzimski

Wielokrotny medalista mistrzostw Polski, trener Daniela Góraka i wielu innych medalistów Mistrzostw Europy i Polski

Jako trener, zacząłem wykorzystywać w swojej pracy doświadczenia wyniesione ze współpracy z trenerem Jerzym Grycanem w latach 1988-96: (1). Przede wszystkim zacząłem prowadzić wszechstronny trening techniczny uwzględniający różne serwy, różne rotacje, różne odbiory, różne ataki, dostosowanie do różnych stylów i różnych sytuacji. (2). W treningu taktycznym zacząłem wprowadzać różnorodność dla poszczególnych zawodników, rozwijałem dla każdego indywidualny styl gry, szukałem indywidualnego stylu, rozwijałem silne strony. (3). Łączyłem trening techniczny z treningiem fizycznym oraz treningiem psychicznym, zachowaniami rytualnymi, wdrażaniem pozytywnej postawy w czasie treningu i na zawodach. (4) Zacząłem uczyć zawodników świadomości swoich stanów emocjonalnych, kontrolowania emocji, wzbudzania pozytywnych uczyć, tak aby zawodnicy rozumieli związek emocji z jakością gry. (5). Zacząłem budować relacje trener-zawodnik na zasadzie dialogu. (6) Zacząłem wprowadzać trening fizyczny ukierunkowany nastawiony na wszystkie istotne cechy motoryczne codziennie. Taki trening prowadziłem (wraz z panem Józefem Jagiełowiczem) przez kilka lat między innymi z Danielem Górakiem. Daniel zdobył tytuł Mistrza Europy juniorów podwójnie (w singlu i w deblu) w roku 2003. Jak komentowali trenerzy jego grę, to podkreślali, że był elastycznie przygotowany technicznie – w obronie i w ataku, przy serwie i przy odbiorze; był przygotowany na każdy serw i każdy odbiór; umiał przejąć inicjatywę. Na przykład Andrzej Grubba powiedział, że „Górak wie co ma robić przy stole”. ‚Integralny tenis stołowy’ to zupełnie inne spojrzenie na tenis stołowy i na cały sport. Ma na uwadze rozwój zawodnika, trenera, i całego środowiska. Jest to zupełnie inne podejście do powszechnego podejścia ‘zróbmy wynik’. Jest to znacznie szersze podejście do sportu, z jakim się nigdy nie spotkałem gdzie indziej w swoim środowisku sportowym. Jest to fascynująca idea wszechstronnego rozwoju, którą chciałbym wcielać w życie. Chciałbym tworzyć taką ‚uczącą się organizację’. Podoba mi się cytat z książki „oczywiście ma pan wybór, może pan zmienić swoje przekonania, albo może zmienić firmę”. Chcę zainteresować ludzi tą ideą. Dzięki idei integralnego tenisa stołowego można zbudować długofalową wartość. To program dla rozwoju zawodnika, trenera, menadżera, organizatora sportu. To program na całe życie, na 50, 100 lat. Dzięki niemu można się wiele nauczyć o sobie. Na przykład taki trening mentalny może wzbogacić funkcjonowanie nie tylko zawodnika, potem trenera i organizatora… Takie elastyczne podejście można zastosować wszędzie, w każdej innej dziedzinie, w biznesie, w innym zawodzie, w pracy w szkole itp. jak najbardziej wprowadzenie tej idei w życie może stworzyć dużo lepszy świat”. (2007)

Anna Januszyk

Mistrzyni Europy Juniorek, wielokrotna medalistka Mistrzostw Europy i Polski

Zawsze, gdy uczestniczyłam lub obserwowałam trening trenera Jerzego Grycana, to narzucało mi się to, że wszystko w jego treningu było od początku do końca przemyślane, zorganizowane i miało jakiś sens… No i ta atmosfera pracy i skupienia”. (1996)

Paweł Stach

Fizyk, instruktor tenisa stołowego, zawodnik

Z dużą przyjemnością uczestniczyłem w kursie instruktorskim. Kurs trafił niemal w 100% w to, czego bym chciał na takim kursie – znacznie przekroczył to, co oczekiwałem, że będzie. Poza precyzyjną wiedzą czysto trenerską, techniczną, dostałem to, co najbardziej lubię, czyli nowe horyzonty i nowe, zupełnie inne, niespotykane przeze mnie podejście. Za to bardzo dziękuje… Trener burzy pewien system myślenia – to musi rodzić sprzeciw… Nie wszyscy chcą przyjąć do wiadomości, że są robotami, albo że skupieni są na własnym ja… Trener bardzo mnie zaciekawił otwartym umysłem… Zaintrygowało mnie to do tego stopnia, że taki pogląd sam chciałbym próbować przekazywać innym…”. (2006.07)

Russell Lavale

Mistrz Oceanii, 3-krotny olimpijczyk, wielokrotny Mistrz Australii

Podczas mojej pracy z Jurkiem Grycanem w Melbourne (Australia) w latach 1996-1998, nie tylko nauczyłem się dużo o tenisie stosowym, ale również rozwinąłem inne obszary mojego życia. Jurek jest niewątpliwie jednym z najlepszych trenerów, pod którymi kierunkiem szkoliłem się. Jego taktyczna świadomość, holistyczne podejście do treningu i całkowicie profesjonalne nastawienie czyni z niego pioniera tenisa stosowego. Trenując pod Jurka kierunkiem było tylko sprawą ‘kiedy’ – a nie ‘czy’ – dokonam dramatycznego postępu w swojej grze. Pracowaliśmy niezmiernie mocno i byłem wystarczająco szczęśliwy, by zawrzeć osobistą przyjaźń z Jurkiem, za co jestem mu na zawsze wdzięczny. Wiem, że osiągnąłbym znacznie więcej, jeżeli tylko kontynuowałbym słuchania jego słów mądrości. Jurek nauczył mnie wiary w siebie i gry bez lęku podczas rywalizacji na arenie międzynarodowej. Niestety, nasza współpraca skończyła się pod koniec 1998, ale udoskonalałem moją grę długo po tym, jak przestaliśmy pracować razem. Skoro już szczęśliwie zakończyłem czynną karierę, uczestniczyłem w 3 Igrzyskach Olimpijskich (Atlanta ‘96, Sydney 2000 i Ateny 2006) i wygrałem 3-krotnie tytuł Mistrza Australii w singlu (‘99, 2000 i 2004) mogę spojrzeć z satysfakcją na naszą współpracę wiedząc, że miałem szczęście trenować pod okiem mistrza tenisa stołowego”. (2006.12)

Xu Kai

Mistrz Chin, wielokrotny Mistrz Polski w drużynie, II trener kadry kobiet PZTS

W latach 2003-2004 pracowałem w zespole szkoleniowym pionu kobiet PZTS, pełniąc funkcję jednego z asystentów Jurka Grycana. Jurek w swojej pracy głównego trenera wykazywał znakomite umiejętności zarządzania, pracował z długoterminową i jasną wizją rozwoju, nasz plan treningowy był zawsze przemyślany, technika i taktyka gry każdej zawodniczki była dokładnie omówiona, cała nasza praca była dokładnie zaplanowana. Nauczyłem się jakie znaczenie ma przygotowanie psychiczne. We współczesnym tenisie stosowym to najważniejsza lekcja treningowa. W efekcie naszej współpracy psychika całej naszej kadry młodzieżowej była bardzo stabilna na treningach i na zawodach, w tym czasie podniósł się zdecydowanie poziom techniki naszych zawodniczek”. (2007.03)

Andrzej Nadrowski, Wiesław Rentflejsz

Cześć Jurek! Przekazaną przez Ciebie gruntowną wiedzę oraz Twoją wizję pracy z zawodnikami na treningach wykorzystujemy u siebie z zawodnikami i zawodniczkami SLKS ‘Olimpijczyk’ Jeżewo. Są już tego pierwsze owoce. W finałach Mistrzostw Polski Uczniowskich Klubów Sportowych nasi chłopcy w kategorii ‘żak’ zdobyli pierwsze miejsce. Nasi młodzicy i kadeci zajmują czołowe miejsca na WTK i otrzymują powołania do kadry Mazowsza. Jest nam miło, że mogliśmy poznawać tajniki tenisa stołowego od takiego fachowca jak TY”. (2006.12)

Elżbieta Madejska

Wieloletnia trenerka Kadry Narodowej oraz Kadry Paraolimpijskiej w tenisie stołowym, trenerka mistrzów Paraolimpijskich

Całość – REWELACJA… Cudnie, że oddajesz w nasze (czytelników) ręce tak obszerny, głęboki i dokładnie przemyślany materiał. Jestem wdzięczna, że mogłam to przeczytać”. (2006.11)

Adam Haller de Hallenburg

Dyrektor Centrum Counsellingu Gestalt w Krakowie, terapeuta, Instruktor jujitsu

Dokładny, całościowy, perfekcyjny, cierpliwy” – tak można określić tak autora książki jak i sam podręcznik, bo tak można śmiało nazwać efekt wieloletniej pracy Jurka Grycana. Co ważne i bardzo widoczne, jest to efekt pracy nie tylko trenerskiej z zawodnikami. W książce wyraźnie widać ogromna prace autora nad świadomością siebie. Prace owocującą szacunkiem dla człowieka, jego możliwości i ograniczeń oraz wiarę w ogromne możliwości rozwoju. Trening tenisa stołowego w propozycji (i wykonaniu) Jurka Grycana to działanie daleko wykraczające poza sportowy wysiłek; to praca nad sobą w ujęciu holistycznym, praca rozwijająca w równym stopniu świadomość siebie jako tenisisty stołowego, jak i świadomość siebie jako człowieka oraz jednostki w relacji z innymi ludźmi. (2006.11)

Alfred Rusin

Masażysta, fizjoterapeuta, kierownik drużyny Bronowianka, radny 3 kadencji

Z Jurkiem znamy się już od ponad pięciu lat. To człowiek, który wprowadził mnie w tenis stołowy i zaszczepił we mnie tego bakcyla. Dzięki niemu poznałem ludzi, którzy tworzą ten sport, wspaniałych zawodników, trenerów i działaczy, ale i nieco trudniejsze aspekty tej dyscypliny. Praca z Jurkiem to szereg przemyślanych i dokładnie zorganizowanych zadań, dążących do z góry określonego celu, które wykonuje się z pasją. Ponieważ wszystko co robi ma swoje miejsce, czas i przeznaczenie, wydaje się być o wiele prostsze w wykonaniu, a efekt końcowy spełnia oczekiwane nadzieje”. (2006.12)

Dariusz Szumacher

Prezes Zarządu KS Tur Bogoria Grodzisk Mazowiecki

Pan Jerzy Grycan organizował dla klubu sportowego Tur Bogoria Grodzisk Mazowiecki przyjazd zawodnika Chińskiego do Polski. Celem przyjazdu takiego zawodnika było wzmocnienie składu klubu w ekstraklasie tenisa stołowego mężczyzn. Podczas organizowania całego przedsięwzięcia Pan Jerzy dał się poznać jako bardzo solidny, rzetelny i wiarygodny partner, znający specyfikę rynku tenisa stołowego w Chinach. Ze współpracy tej jestem bardzo zadowolony.” (2006.12)

Graham Lockwood

Executive Director, Table Tennis Victoria, 1997-2000

Miałem możliwość codziennego obserwowania treningu Kadry Australii prowadzonego przez Jurka Grycana w naszym Wiktoriańskim Centrum Tenisa Stołowego w Melbourne. Jego dbałość o każdy szczegół w treningu oraz wykorzystanie naukowej analizy przyniosły
wiele korzyści dla rozwoju kadry Australii. Podczas tego okresu (1996-98) Jurek Grycan położył fundamenty wielu przyszłych sukcesów zespołów wiktoriańskiej i australijskiej kadry. Nie wahałbym się w polecaniu Pana Grycana nie tylko dla jego wiedzy specjalistycznej i
kompetencji dotyczącej szkolenia, ale również dla jego profesjonalnej integralności”. (2007.01)

Marta Piłka

Dwukrotna Mistrzyni Polski w deblu, wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski, magister pedagogiki, instruktor tenisa stołowego

Teraz (2006) podchodzę do swej gry bardziej świadomie. Wiele pomógł mi w tym trener Jerzy Grycan. To bardzo inteligentny człowiek, wyjątkowy szkoleniowiec, takiego dotąd nie miałam. On każdego zawodnika traktuje tak, jakby był dla niego wyjątkowo ważny. Dzięki
niemu zaczęłyśmy pracować nad psychiką, za pomocą treningu mentalnego, medytacji, wizualizacji. Kiedyś nie doceniałam tego, wydawało mi się, że taka praca nic nie da. Teraz wiem, jak jest ważna. Wydoroślałam jako zawodniczka i jako człowiek też się zmieniłam”. (2006.04)

Dr Ziemowit Bańkosz

Trener medalistek Mistrzostw Europy, pracownik naukowy AWF Wrocław

…Miałem też możliwość podpatrzenia pracy treningowej Jurka Grycana – w latach 2001-2002 wspólnie prowadziliśmy akademicką kadrę Polski kobiet. Zwrócił moją uwagę profesjonalizm, oryginalność i różnorodność stosowanych form i metod treningowych… Ponieważ w swoim życiu zawodowym zajmuję się tenisem stołowym w ogromnym wymiarze (trener, nauczyciel akademicki), doświadczenia wynikające z bezpośrednich (obserwacja treningów, dyskusje) i pośrednich (przeczytane prace) kontaktów z Jurkiem mają wartość szczególną. Bez nich niewątpliwie zrozumienie tenisa stołowego byłoby trudniejsze…”. (2006.11)

Bruce Carter

Trener tenisa stołowego

Wszystko to, co osiągnął do tej pory mój syn, Trent Carter (10 miejsce drużyny na Mistrzostwach Świata Juniorów w Kairze 2006, Młodzieżowe Mistrzostwo Oceanii 2006 w singlu czy Mistrzostwo Australii seniorów w drużynie, będąc jeszcze juniorem) zawdzięcza umiejętnościom Jerzego Grycana, który rozpoznał jego potencjał i szybko pomógł mu rozwinąć najpiękniejsze umiejętności gry w tenisa stołowego podczas jego pracy z Kadrą stanu Victoria w latach 1999-2000”. (2007.01)

Marek Rzemek

Wieloletni trener Kadr Narodowych PZTS, wieloletni kierownik wyszkolenia PZTS, trener klasy mistrzowskiej

Praca Jerzego Grycana „Integralny tenis stołowy” traktuje o szeroko pojętym rozumieniu tenisa stołowego. We wstępie autor stara się pokazać czytelnikom własną drogę do tego sportu. Wskazuje na wydarzenia, przeżycia, fakty, lektury, najważniejsze osoby, które wpłynęły na jego osobiste przemyślenia. Uważam, że to niewątpliwie ważna część pracy, która przybliża czytelnikowi trud i wiele zabiegów potrzebnych do zdobycia informacji, obserwacji, umiejętności powodujących możliwość wybudowania własnego (dla każdego szkoleniowca oryginalnego) warsztatu pracy. Uważny czytelnik wychwyci, że nie można tylko chcieć – trzeba jeszcze umieć szukać i umieć znaleźć… Autorowi udało się dobrać do klucza rozumienia tenisa stołowego nie tylko jako sportu, ale znacznie szerzej. Na szczególne podkreślenie zasługuje połączenie wytycznych związanych z treningiem fizycznym, technicznym, taktycznym z rozwojem psychicznym. Zaowocowało to podaniem podstaw treningu mentalnego. Ta bardzo trudna część oddziaływania na zawodnika z reguły była pomijana przez autorów traktujących o tenisie stołowym. Zgodnie z tytułem Jerzy Grycan nie ograniczył się tylko do uwag czysto sportowych, a przekazał wiedzę w dużo szerszym zakresie. Bardzo cenne jest posiłkowanie się przykładami zrealizowanych konsultacji z okresu pracy autora z Kadrą Narodową seniorów i juniorów. Wykorzystano obserwacje, wywiady, szeroko pojęte kontakty z czołowymi zawodnikami świata, podkreślając nie tylko sprawy techniczno-taktyczne, ale również postawy i sądy. Autor w sposób metodyczny przekonuje, że przedstawia nie tylko sport, ale pewną szkołę życia. Proponuje dojście do mistrzostwa nie tylko, co ważne, fizycznego. Traktuje człowieka–sportowca jako nierozdzielnie związaną, a więc właśnie integralną całość. Przydatność przedstawionej pracy jest bezdyskusyjna i w związku z tym „Integralny tenis stołowy” powinien służyć radą i pomocą każdemu szkoleniowcowi budującemu swój warsztat pracy i chcącemu poprawić poziom szkolenia w jak najszerszym znaczeniu. „Książka jest poradnikiem” napisał autor i to jest prawda. Prawdą jest również, że tekst – momentami bardzo wymagający dla czytelnika – jest czymś więcej niż poradnikiem. Jest przesłaniem dla wszystkich pragnących zbliżyć się do perfekcji niekoniecznie tylko w tenisie stołowym”. (2007.03)