JERZY GRYCAN

Coach developer, trener klasy mistrzowskiej w tenisie stołowym, magister wychowania fizycznego, trener psychologiczny. Studiował w Polsce (AWF Gdańsk, Instytut Terapii Gestalt w Krakowie), w Chinach (Instytut Sportu w Pekinie) i w Australii (Integrated Learning, RMIT Melbourne). Przez ponad 20 lat pracował jako trener kadr narodowych Polski i Australii. Jego wychowankowie zdobyli setki medali na zawodach międzynarodowych we wszystkich kategoriach wiekowych. Wielu z nich zostało trenerami, którzy odnoszą sukcesy. Niektórzy  pracują z kadrami narodowymi w różnych krajach i osiągają znaczące sukcesy międzynarodowe ze swoimi wychowankami.

Od 2005 prowadzi firmę szkoleniową specjalizującą się w szkoleniu trenerów i instruktorów tenisa stołowego, w treningu mentalnym, coachingu indywidualnym i grupowym, analizie gier itp. W 2007 roku wydał książkę “Integralny tenis stołowy. Jak sport może zmienić Twój świat na dużo lepsze miejsce do życia”, w której zastosował  integralny model AQAL Kena Wilbera. Swoją integralną wizją rozwoju tenisa stołowego dzieli się z trenerami i zawodnikami. W ciągu kilkunastu lat przeszkolił setki trenerów i instruktorów. Organizował obozy szkoleniowe, zgrupowania międzynarodowe (np. w Chinach), a także prowadził seminaria oraz wykłady w Polsce i za granicą (m.in. w Niemczech, Belgii, Korei).

Stale śledzi rozwój aktualnej wiedzy o tenisie stołowym, m.in. aktywnie uczestnicząc w Kongresach Nauki ITTF, szkoleniach, konferencjach, kursach on-line. Od 12 lat realizuje i stale doskonali programy wieloletniego szkolenia trenerów. Jest autorem programu obowiązującego w szkołach sportowych i ośrodkach szkolenia młodzieży (2017).

W roku 2018 uzyskał certyfikat coach developera Akademii Trenerskiej przy Instytucie Sportu i Międzynarodowej Rady dla Mistrzostwa Trenerskiego (International Council for Coaching Excellence). Nadzorował stworzenie Narodowego Programu Rozwoju Tenisa Stołowego 2018-33 opartego o jego autorski projekt “FUNdamenty -od marzenia do mistrzostwa”. Od kilku lat pracuje w zespołach PZTS, Instytutu Badań Edukacyjnych, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Akademii Trenerskiej nad wdrażaniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Języki: angielski, chiński, rosyjski.