Akcja szkoleniowa. 5-22 czerwca 2008 odbył się w Łomiankach (ICDS, Staszica 2) kurs instruktorski/seminarium szkoleniowe „Integralny tenis stołowy. Jak osiągnąć wyższe poziomy w treningu, szkoleniu, zarządzaniu, i jakości życia” (Nr 77 „Table Tennis”/MP/Ts/2008). Organizatorem szkolenia był „Jerzy Grycan Table Tennis”.

Uczestnicy. W kursie uczestniczyło 36 osób. W seminarium uczestniczyło dodatkowo kilka osób.

Kadra wykładowców. Kadrę wykładowców stanowili (wg kolejności wystąpień): Jerzy Dachowski, Stefan Dryszel, Jarosław Chybicki, Jarosław Reszko, Martin Mewes, Aleksander Grickiewicz, Michał Sawicki, Marcin Kusiński, Tomasz Redzimski, Xu Kai, Wang Zengyi, Xu Wenliang, Marek Rzemek, Jadwiga Kłodecka-Różalska, Dr Marek Graczyk, Piotr Pielaciński, Grzegorz Nurzyński, Piotr Szafranek, Michał Dziubański, Tomasz Krzeszewski, Marek Małkowicz, Janusz Kusiński, Krzysztof Piwowarski, Paweł Gąsiorski, Elżbieta Madejska, Waldemar Czapski, Marek Zalewski, Michał ?wierczek, Longin Wróbel, Dariusz Szumacher oraz Jerzy Grycan.

Zabezpieczenie finansowe kursu: opłata uczestników. Kurs był w pełni przedsięwzięciem biznesowym prywatnej firmy szkoleniowej „Jerzy Grycan Table Tennis”. Warunki materialne (zakwaterowanie i wyżywienie): warunki materialne kursu bardzo dobre i w pełni odpowiadające założeniom kursu. Zastosowane, bardzo różnorodne, środki i materiały dydaktyczne odpowiadały potrzebom szkolenia.

Realizacja. Zaplanowany program został w 100% zrealizowany; zajęcia przebiegały zgodnie z przyjętym planem; w przypadku nieobecności niektórych (wcześniej zatwierdzonych prowadzących) zajęcia prowadzone były przez Jerzego Grycana lub obecnych prowadzących (na przykład pani Jadwiga Kłodecka-Różalska i dr Marek Graczyk poprowadzili zajęcia zaplanowane dla nieobecnych, wcześniej zatwierdzonych, innych psychologów, podobnie zrobiło jeszcze kilka osób!) wszystko wg założonego programu.

Uwagi, propozycje i spostrzeżenia uczestników:
– „Zrealizowałem swoje oczekiwania w pełni. Myślę, że kurs zgodnie z reklamą odmieni moje życie”;
– „Oczekiwania kursu zrealizowałem w pełni. Kurs był na bardzo wysokim poziomie”;
– „Na początku, jak zobaczyłam program kursu, stwierdziłam, że po co informacje o PZTS, przepisach, finansach czy pozyskiwaniu sponsorów itp…Jednak zrozumiałam, że aby stworzyć integralny tenis stołowy trzeba poznać i zająć się wszystkimi istotnymi dziedzinami, nie tylko bezpośrednio związanymi z treningiem i jego strukturą. Po tym kursie mogę stwierdzić, że wiele się nauczyłam i o wiele więcej niż sobie wcześniej zdawałam sprawę. Poznanie tylu ciekawych ludzi, jest dla mnie doświadczenie niezwykłym, ale również zdobycie tak ogromnej wiedzy, i innego sposobu patrzenia na innych, sport, świat, tenis stołowy. To są wielkie plany i perspektywy… Jestem bardzo zadowolona z tego kursu. Jedyne co mogę sobie zarzucić to jest to, że opuściłam kilka zajęć, ale było to spowodowane innymi obowiązkami. W skali 1-10 spełniłam swoje oczekiwania na 9”;
– „Program szkolenia zrealizowałam w pełni. Podczas seminarium dowiedziałam się o wielu sprawach, które mnie szczególnie interesowały: organizacja, promocja, finanse, współpraca”;
– „Program był zdecydowanie bardziej interesujący niż na innych kursach. Pozwolił mi spojrzeć na tenis stołowy z innej strony, wskazał możliwości własnego rozwoju”;
– „Oczekiwania swoje odnośnie kursu zrealizowałem w 100%. Kurs na wysokim poziomie”;
– „Nie przypuszczałem, że takie szkolenie może zrobić na mnie tak duże wrażenie i zainspirować do dalszego działania”;
– „Nie wiedziałem, że zajęcia mogą być tak profesjonalnie zorganizowane, lepiej niż kursy na AWF”;
– „Otwartość, zaangażowanie prowadzących bardzo mi się podobały. Chyba największe pozytywne wrażenie wywarła na mnie atmosfera twórczości, pasji i wiary w ludzkie możliwości, którą przepełnione było całe seminarium”;
– „Najbardziej zaimponowała mi możliwość przebywania i uczenia się od największych autorytetów polskiego tenisa stołowego”;
– „Wszystko zrobione profesjonalnie”;
– „Dużo było przydatnych ćwiczeń, które z pewnością wykorzystam w swojej pracy – ćw. koordynacyjne, ćw. pracy nóg przy stole, zabawy…”;
– „Najbardziej pozytywne doświadczenie to prowadzenie zajęć przez tylu ciekawych ludzi. Przez to zajęcia były bardzo urozmaicone”;
– „Super były spotkania z zawodnikami, to że mogliśmy w ogóle z nimi uczestniczyć, uczyć się, wymieniać doświadczenia, pytać”;
– „Trening mentalny wywarł na mnie największe wrażenie”;
– „Pokazanie tenisa stołowego jako dziedziny, która może wpływać pozytywnie na rozwój osobowości. Zostałem zainspirowany do głębszego studiowania teorii tenisa stołowego oraz pracy nad sobą, swoim zachowaniem, moralnym udoskonalaniem się”;
– „Ludzie, których poznałem oraz prowadzący zajęcia byli największym plusem tego kursu”;
– „Najbardziej podobało mi się całościowe podejście do tematu, model AQAL”;
– Niektóre propozycje: „Rozłożyłbym zajęcia na większą ilość dni”, „więcej spotkań integracyjnych”, „więcej własnej gry na stołach”, „więcej ćwiczeń własnych”, „głębsza analiza techniczno-taktyczna własnej gry”, „kurs trenerski”, „zorganizować trening mentalny dla instruktorów i trenerów”;

Uwagi i wnioski kierownika kursu:
Bardzo dobra i sprawnie działający zespół obsługi kursu: kierownik organizacyjny (Waldemar Czapski), kierownik finansowy (Adam Gartkiewicz), obsługa techniczna (Stefan Wójcik, Emil Batorowicz) oraz grupa wolontariuszy (Magdalena Górowska, Natalia Balicka i inni).
Bardzo dobra współpraca z kadrą wykładowców. Bardzo dobre zaangażowanie wszystkich prowadzących. Niektóre wcześniej zatwierdzone i umówione osoby z różnych powodów nie mogły uczestniczyć, ale były odpowiednio zastąpione, tak aby zachować pełną realizację kursu według zatwierdzonego programu.
Bardzo dobra współpraca z kierownictwem ośrodka ICDS w Łomiankach . Zapewnione zostały bardzo dobre warunki do szkolenia.
Wysoka dyscyplina oraz wysokie zaangażowanie uczestników kursu z małymi wyjątkami. Program kursu w pełni został zrealizowany. Egzamin wypadł pozytywnie. Wszyscy zaprezentowali przynajmniej minimalne umiejętności i wiedzę i zostali pozytywnie ocenienie przez komisję egzaminacyjną.

W planowaniu i realizacji kursu uczestniczyło wiele osób, ale chcę szczególnie podziękować:
– Paniom Annie Wojnar oraz Annie Gliwa, z Ministerstwa Sportu i Turystyki, za niezwykle ciepliwe ukierunkowywanie we wszystkich sprawach formalnych, dotyczących kursu; oraz panu Januszowi Kusińskiemu za wielokrotną ‘kontrolę jakości’, aby dopuścić tylko najlepszy projekt do realizacji ( 🙂 );
– PZTS-owi, z osoba pana prezesa Jerzego Dachowskiego w szczególności, który wsparł kurs/seminarium swoim honorowym patronatem i promocją na swojej stronie www.pzts.pl/ ;
– Markowi Przybyłowiczowi, za jego funkcje mentora i konsultanta, z którym w niezwykle twórczy sposób przenosiliśmy ideę na ‘wyższe poziomy’, tak aby zebrać i zintegrować naszych jak najlepszych ludzi wokół szkolenia, oraz za jego niezwykłe wsparcie medialne na www.agamar.pl/ts/ ;
– Zbyszkowi Stefańskiemu i www.time-out.pl za szczególnie ciepłe wsparcie medialne;
– Waldkowi Czapskiemu (www.spts.com.pl/ ) oraz całej obsłudze szkolenia (Adamowi GartkiewiczowiStefanowi WójcikowiMagdzie GórowskiejNatalii Balickiej i innym wolontariuszom) za znakomitą pracę, którą wykonaliście;
Markowi Rzemkowi, który wspierał mnie swoimi radami od początku powstawania idei;
Eli Madejskiej, na którą, jak zwykle, mogłem zawsze liczyć w różnych ważnych sprawach (jak na przykład zorganizowanie rzutnika);
– Innym stronom internetowym za zamieszczenie informacji o kursie: www.pingpong.com.pl/ , oraz www.e-pingpong.pl/ ;
– Wszystkim wykładowcom, którzy podnieśliście poziom szkolenia na najwyższy poziom: niezmiernie wszystkim Wam dziękuję za udział w prowadzeniu szkolenia i niesamowite poświęcenie w przekazaniu tego co każdy z Was ma najlepszego do podzielenia się z innymi; Część osób zrezygnowała nawet ze swojego honorarium, i zrobiła to tylko dla rozwoju ‘integralnego tenisa stolowego’!!
Wszystkim uczestnikom kursu i seminarium. Bez Was nie byłoby takiego szkolenia!!

Perspektywy. Chcę, aby ten kurs/seminarium „Integralny tenis stołowy. Jak osiągnąć wyższe poziomy w treningu, szkoleniu, zarządzaniu i jakości życia” dalej się rozwijał. Kurs był w całości rejestrowany, i może z niego powstać wiele cennych materiałów szkoleniowych. Pragnę, aby na tej stronie były zaprezentowane i ‘szlifowane’ jego najistotniejsze idee. Zapraszam wszystkich do dalszej współpracy w przenoszeniu naszego tenisa stołowego na ‘wyższe poziomy’, w kierunku poziomów integralnych.

Pozdrawiam
Jerzy Grycan