Sz. P. Jerzy Grycan

LIST GRATULACYJNY

Integralny tenis stołowy nie jest zwykłą książką z dziedziny sportu – jest wykładnikiem filozofii i sztuki przetrwania jej Autora. Jerzy Grycan poświęcił rozpoznaniu tajników gry w tenisa stołowego ogromną część swojego życia i osiągnął w tej specjalności najwyższy poziom wtajemniczenia – zarówno w teorii, jak i praktyce.

ITS – to encyklopedia i biblia tenisa stołowego, zbiór praw i zasad, przemyśleń i dociekań, obserwacji i wskazówek metodycznych – przekazywanych uczniom i naśladowcom w niemal 500-stronicowej dysertacji.

Rozprawa, napisana prostym i pięknym językiem, bynajmniej nie propaguje „łatwizny” w docieraniu do prawdy i najlepszych rozwiązań. Wymaga od czytelnika przygotowania i twórczego zaangażowania w procesie świadomego uczenia się i rozumienia.

Dziękujemy Autorowi za to, że zechciał podzielić się bogactwem uczuć, wiedzy i doświadczeń stanowiących jego osobistą drogę rozwoju zawodowego i serdecznie gratulujemy: PasjaPraca i Perfekcja doprowadziły do zgromadzenia zasobów mądrości, jaką można by obdzielić cztery lub pięć specjalistycznych podręczników.

Ze sportowym pozdrowieniem

Jadwiga Kłodecka-Różalska

Psycholog Sportu

 
Jadwiga KŁODECKA-RÓŻALSKA
Psycholog sportu, absolwentka AWF Warszawa i Uniwersytetu Poznańskiego, wieloletni kierownik Zakładu Psychologii Instytutu Sportu w Warszawie, od 30 lat współpracuje w programach przygotowań polskich Olimpijczyków, wiceprezes Światowego Towarzystwa Treningu Mentalnego i Doskonałości (ISMTE), pierwsza kobieta we władzach Federacji Europejskiej Psychologii Sportu, autorka kilkudziesięciu opracowań poświeconych psychologii sukcesu.