Warsaw Polish Open 2008 – kilka uwag o naszych reprezentantach

Integralny tenis stołowy. Kiedyś Pan Andrzej W. z Koszalina napisał do mnie: „Czytając urywki z przesłanego e-booka, zaskoczyła mnie obszerność poruszanych zagadnień i ich tematyka, lecz wtedy przypomniał mi się pewien epizod z naszego spotkania. Pomimo tego, iż się nie znamy, to na początku lat 80 na OTK juniorów młodszych w Zawierciu, jako początkujący instruktor opiekujący się Jarkiem Pyrkiem, siedziałem na sali obok Pana i obaj niezależnie od siebie robiliśmy notatki w trakcie gier. Ja ograniczałem się do nazwisk i końcowych wyników,  zaś Pan po każdym zagraniu stawiał znaki i robił notatki. Zastanawiałem się, do czego potrzebna jest Panu aż taka szczegółowość, teraz widzę, że miało to swój cel kompleksowego ujęcia wszystkiego co wiąże się z tą dyscypliną sportu..”.

Metody monitorowania gry. W „Integralnym tenisie stołowym” dzielę się metodami monitorowania gry, które między innymi stosowałem w swojej pracy szkoleniowej. Z takiego stałego monitorowania, obok innych metod (obserwacji języka ciała, rozmowy, testów motorycznych, psychologicznych itp.), prowadzonego najlepiej przez całe sztaby ludzi, mogą wypływać i być stale korygowane indywidualne plany szkolenia dla każdego zawodnika.Z takiej analizy może wypływać trafniejszy konkretny trening i konkretne środki treningowe dla konkretnego zawodnika ‘tu i teraz’. Z takich analiz może wypływać udoskonalone zarządzanie szkoleniem. To daje różnicę jakości szkolenia… Jeśli więc ‘nikt’ na świecie tak nie szkoli, a Ty zaczniesz tak szkolić, to to Ci może dać istotną różnicę…

Warsaw Polish Open 2008. Zostałem ostatnio zaproszony przez p.o. kierownika wyszkolenia Stefana Dryszela oraz wiceprezesa d.s. szkolenia Wojciecha Waldowskiego do pomocy szkoleniowej podczas Międzynarodowych Mistrzostw Polski 2008 (26-30 listopada) w Warszawie. Podczas tych zawodów sekundowałem i monitorowałem gry następującym zawodnikom:

 • Piotr Chodorski – 6 gier: Plattner (AUT) 4:0, Nekhvedovich (BLR) 4:2, Contreras (CHI) 3:0, Plattner (AUT) 1:3, YangZi (SIN) 2:4, Reed (ENG) 2:3;
 • Jakub Perek – 2 gry: Prokopcov (CZE) 2:4, Rumgay (SCO) 4:3;
 • Paweł Fertikowski – 2 gry: Jubin (IND) 4:1, Matsudaira (JAP) 1:4;
 • Karol Szarmach – 2 gry: Rasmussen (DAN) 3:0, Petiot (FRA) 3:2;
 • Patryk Jendrzejewski – 1 gra: Hindersson (DEN) 1:3.

Oto kilka wniosków szkoleniowych dotyczących w/w reprezentantów wypływających z analizy tych konkretnych gier z tymi konkretnymi przeciwnikami.

Piotr Chodorski:

 1. Grać blisko, zachowywać inicjatywę w grze, akcentować rotację i zmienność;
 2. Zdecydowanie poprawić jakość serwisu (33:6!). Rozwinąć silną stronę (na przykład forhendowe ‘wkręty’ lub bekhendowe z boczną rotacją);
 3. Doskonalić obronę (13:40). Grać obronę i kontratak zdecydowanie bliżej stołu;
 4. Doskonalić pewność ataku, zwłaszcza kontynuację, zwłaszcza forhendem z pracą nóg (z silnymi przeciwnikami atak Fh 25:25 – 50%);
 5. Rozwinąć kompleksowo sprawność fizyczną (zwłaszcza ukierunkowaną i specjalną szybkość, zwinność, siłę, moc, wytrzymałość) na kolejny poziom;
 6. Przeprowadzić specjalistyczne badania stanu zdrowia (…) i wyznaczyć metody leczenia i profilaktyki, oraz dać wnioski do szkolenia;
 7. Rozpocząć trening odporności psychicznej (cele, postawa, koncentracja, kontrola emocjonalna itp.) oraz podstawowy trening rozwojowo-terapeutyczny przygotowujące do najwyższego wyczynu (uwzględniający podstawowe linie rozwojowe itp.).

Jakub Perek:

 1. Grać agresywnie, rotacyjnie, zmiennie i blisko;
 2. Zdecydowanie poprawić jakość serwisu (9:5, trenować regularnie serwis!!);
 3. Zdecydowanie poprawić pewność ataku (Fh 56:52, Bh 16:15), zwłaszcza odbiór długich i szybkich serwów (13:17!!), zwłaszcza z rogu bekhendowego (1:8);
 4. Zdecydowanie poprawić obronę i kontratak (9:36, 20%!).
 5. Doskonalić na najwyższy poziom sprawność fizyczną, zwłaszcza nóg;
 6. Zdecydowanie podnieść na wyższe poziomy przygotowanie mentalne (postawę – solidność wykonania każdego działania, koncentrację uwagi itp.);

Paweł Fertikowski:

 1. Grać agresywnie, różnorodnie i rotacyjnie;
 2. Rozwinąć na najwyższy poziom jakość podstawowej kombinacji serwisowej (forhendowe z boczna rotacją? forhendowe w przysiadzie?);
 3. Zdecydowanie udoskonalić atak 3 piłki po agresywnym odbiorze przeciwnika (z Matsudaira 3:13, 19%!!);
 4. Udoskonalić jakość (zwłaszcza pewność) ataku (Fh 33:27, Bh 13:11);
 5. Zdecydowanie udoskonalić obronę i kontratak (4:37, 9%!!!);
 6. Stale doskonalić bardzo dobry odbiór (16:17 z Matsudaira!!);
 7. Zdecydowanie poprawić zwinność i szybkość ukierunkowaną i specjalną!!

Karol Szarmach:

 1. Grać aktywnie, blisko i zmiennie;
 2. Stale doskonalić bardzo dobry atak forhend (25:8, 76%!) i bekhend (12:2, 85%);
 3. Zdecydowanie poprawić jakość i skuteczność serwisu (np. dokładność forhendowych ‘wkrętów’);
 4. Zdecydowanie poprawić serwis i atak 3 piłki ((9:12 z Petiot, 43%!);
 5. Zdecydowanie udoskonalić jakość i skuteczność obrony i kontrataku (3:19, 14%);
 6. Doskonalić bardzo dobry odbiór-kontratak (30:13, 70%!).

Patryk Jendrzejewski (analiza tylko jednej, chyba wyjątkowo słabej gry):

 1. Zdecydowany rozwój silnej strony w grze na której może polegać w najtrudniejszych momentach gry;
 2. Zdecydowanie udoskonalić obronę-kontratak (2:11, 15%!);
 3. Rozpocząć stały i pełny trening odporności psychicznej (nauczyć się przygotowania do każdej gry w optymalnym stanie psychofizycznym, cele, optymistyczna postawa, koncentracja, kontrola emocjonalna itp.) przygotowujący do najwyższego wyczynu.
 4. Rozpocząć podstawowy trening rozwojowo-terapeutyczny uwzględniający podstawowe linie rozwojowe.

Twój indywidualny plan szkolenia. Zastanów się razem ze swoim trenerem/zawodnikiem, jak może wyglądać Twój indywidualny plan szkolenia? Jakie wnioski wypływają z Twojej gry na tych zawodach dla Twojego przygotowania taktycznego, technicznego, fizycznego i mentalnego? Jakie konkretne środki treningowe (ćwiczenia, wymagania, obciążenia itp.) potrzebne są Tobie/Twojemu zawodnikowi na treningu teraz (na dzisiejszym treningu, w tym mikrocyklu, w tym mezocyklu) dla rozwoju kluczowych cech i umiejętności?