3 listopada 2009 rozpoczęła działalność Wyższa Szkoła Trenerów Sportu w Warszawie.

Inaugurację poprowadzili Rektor uczelni dr Edward Samoraj (w środku), Dziekan uczelni dr Jerzy Zieliński (pierwszy od lewej) oraz Kanclerz Ryszard Fijałkowski: Wśród gości honorowych znaleźli się między innymi senator Andrzej Person (pierwszy z lewej), brat zmarłego inicjatora Stefana Paszczyka, Ludwik Paszczyk (drugi od lewej), oraz poseł Zbigniew Pacelt (trzeci od lewej):

Wśród prawie 30 studentów trzyletnich studiów licencjackich znalazła się liczna grupa przedstawicieli tenisa stołowego, a wśród nich Wang Zengyi, Artur Daniel, Jakub Perek, Daniel Górak, Karol Strowski-Prus, Marcin Kusiński, Grzegorz Adamiak, Andrzej Saganowski (wszyscy na zdjęciu) oraz Lucjan Błaszczyk, Bartosz Such i Wasyl Olesniewicz:

Wykład inauguracyjny o pracy trenerskiej poprowadził Dziekan dr Jerzy Zieliński:
 
 
W czasie pierwszych 4 dni studiów niestacjonarnych (3-5, 17-) odbyły się między innymi następujące zajęcia: problemy współczesnego sportu, pierwsza pomoc przedlekarska, higiena i zdrowie sportowca, anatomia, psychologia, uwarunkowania zawodu trenera, język angielski, informatyka, historia sportu.
 
Po pierwszych zajęciach powiedzieli…
 
Marcin Kusiński: „Podobały mi się zajęcia”…
 
Andrzej Saganowski: „Zajęcia bardzo mi się podobają. Bardzo ważne wydaje mi się stworzenie i rozwijanie możliwości samodzielnego studiowania na stronie internetowej uczelni”…
 
Grzegorz Adamiak: „Bardzo ciekawe zajęcia. Warto w nich uczestniczyć”…
 
Bartosz Such: „Na początku czułem stres, ale jestem pozytywnie zaskoczony – grupa znajomych, przyjazne nastawienie prowadzących, ale trzeba być mocno skupionym, byłem i jestem bardzo zaciekawiony”…
 
 
Przeczytaj i zobacz więcej: