Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2010… During holiday time and New Year 2010… Życzymy Ci: We wish you: Harmonii w życiu… Harmony in your life…

Szczęścia i realizacji najgłębszych marzeń Zdrowia i sprawności Pomyślności zawodowej i prywatnej Świata w którym miłość się liczy i w którym warto żyć Happiness and fulfilling of all your deepest dreams Health and fitness Professional and private prosperity The World in which love counts and in which it is worth to live

Rozwoju… Development…

Stałego dojrzewania Przekraczania swoich ograniczeń i niedoskonałości Sięgania kolejnych granic swoich możliwości Kolejnych wyzwań i przebudzeń cokolwiek robisz Continuous maturing Surpassing own limitations and unperfections Reaching the next personal limits Next challanges and awakenings whatever you do

Spełnienia… Fulfilling…

W wszystkich istotnych aspektach życia… Życia uczciwego Życia mądrego Życia zdrowego Życia pełnego sukcesów In all important aspects of life Living straight Living wise Living healthy Living successfuly

Szczęścia… Happiness…

Na jawie – życia pełnego uniesień i radości W stanach głębokiego relaksu – szybkiej regeneracji i przyspieszonego uczenia się W stanach głębokiego snu – odzyskiwanie pełni sił do twórczego i bogatego życia When awake – living full of ‘flows’ and joy When in deep relaxation – fast recovery and accelerated learning When in deep sleep – full regeneration of energy for creative and rich life

Bycia sobą… Being yourself…

W zgodzie ze swoimi zdolnościami W zgodzie ze swoimi słabościami W zgodzie z tym KIM naprawdę jesteś In accordance with own talents In accordance with own weaknesses In accordance with WHO you really are
Lucyna Dąbrowska, Jerzy Grycan

Zobacz prezentację w Power-Point: See this as Power-Point presentation: seasons greetings