Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku 2011 życzymy Ci, abyś podążając od marzenia do Mistrzostwa osobistego stale pozostawał otwartym, refleksyjnym i uczącym się…

Krytycznie rewidującym swoje przekonania, nieustannie rozwijającym siebie i to co masz najlepszego dla innych, stawał się zmianą jaką chcesz ujrzeć w świecie, w którym żyjesz, zdrowo, radośnie, spokojnie i z uśmiechem…
 
 Lucyna Dąbrowska i Jerzy Grycan