19 czerwca w hali LOSiR w Luboniu odbyła się Kursokonferencja – Warsztaty Szkoleniowe tenisa stołowego. Organizatorem był Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego w Poznaniu, a wykładowcą uznany trener klasy mistrzowskiej i trener psychologiczny – Jerzy Grycan.

Główny temat warsztatów to: „Elementy nowoczesnego systemu szkolenia dzieci i młodzieży w tenisie stołowym”. Ze względu na niespodziewanie dużą frekwencję całość zajęć odbywała się na dużej hali. W tych jedno dniowych zajęciach uczestniczyły 54 osoby: trenerzy, nauczyciele, zawodnicy, nie tylko z całej wielkopolski ale również z Międzyzdrojów, Piaseczna, Warszawy. Warsztaty miały charakter teoretyczno-praktyczny, a więc zarówno wykłady z projektorem, jak też demonstracja i pokazy przy stole z uczestnikami. Tak liczna frekwencja świadczy o zapotrzebowaniu na pogłębianie wiedzy o tenisie stołowym. Jestem przekonany , że te warsztaty szkoleniowe wyzwolą u trenerów dodatkowy impuls oraz będą inspiracją do własnych przemyśleń w ich twórczej pracy szkoleniowej. Wszyscy kursanci otrzymali przygotowane materiały szkoleniowe oraz certyfikaty uczestnictwa. Prezes WZTS w Poznaniu Tadeusz Nowak

Żródło: Strona Wielkopolskiego Związku Tenisa Stołowego