Organizacyjne i kulturalne warunki szkoleniowe to kolejne elementy systemu szkolenia w tenisie stołowym. Oczywiście potrzebna jest nam sprawna ucząca się organizacja i bycie dobrym liderem w regionie. 

Nasze warunki szkoleniowe

Mądry proces podejmowania decyzji będący mieszanką „życzliwości, otwartości, i autokracji”, struktura prosta i mało rozbudowana, rzeczowa współpraca z innymi organizacjami według zasady obustronnych (lub najlepiej wielostronnych korzyści), przemyślany budżet, transparentność finansowa, jasne zasady finansowania, dobra i stała promocja (plakaty, info dla prasy itp.). To wszystko cenne pomysły i propozycje. Warto przy tym moim zdaniem pamiętać o tym, że: „Tenis stołowy jest najlepszym sportem dla rozwoju mózgu” i „Dlaczego warto uprawiać tenis stołowy”.

Dobra organizacja musi być nastawiona na wysoką jakość szkolenia, zgrupowań, zawodów itp. Aby obozy kadry były na najwyższym poziomie, musimy rozważyć wiele poruszonych propozycji i wniosków: Kadra wojewódzka powinna być grupą elitarną; grupa ta powinna mieć więcej szkoleń;taka Kadra powinna być starannie wyselekcjonowana; należy zastanowić się nad systemem selekcji, na przykład czy selekcja ma być prowadzona przez trenerów głównych, koordynatora, czy przez Radę Trenerów, a może wprowadzić u nas system z australijskiego sportu – “panel selektorów”; należy zapewnić odpowiednią strukturę kadry szkoleniowej (być może rozważyć propozycję Marcina trener koordynator, 2 trenerów wiodących, oraz grupa asystentów) integracja trenerów.

Uważam, że należy stworzyć Radę Metodyczno-Naukową jako ciało inspirujące i doradcze. Tam powinni znależć się trenerzy dysponujący wiedzą i doświadczeniem, lekarz, dietetyk, fizjoterapeuta, psycholog, prawnik itp. Taka Rada powinna inspirować, organizować i przeprowadzać badania naukowe w powiązaniu z uczelniami i instytutami badawczymi.

Stworzenie Narodowego Centrum Szkolenia, nowa technologia oraz materiały szkoleniowe to wszystko zagadnienia wymagające dalszej debaty, zespołowego myślenia i planowania. Zobacz też na blogu refleksje na temat warunków: „Warunki szkoleniowe w naszym kraju” oraz„Świadomy biznes”.

Tworzenie nowej kultura całej naszej społeczności musi uwzględniać poszanowanie nauki (wspieranie projektów naukowych), dobrej komunikacji (z nauką efektywnej komunikacji, „wymianą doświadczeń, poglądów i wiedzy”, z „Galą Mistrzów” i coroczną uroczystością jak nagradzanie artystów filmowych Oskarami itp.), i integrowania ludzi wokół podstawowych wartości „uczącej sięorganizacji”.

W ramach programu„FUNdamenty, od marzenia do Mistrzostwa” krok po kroku tworzymy uczącą się organizację i kulturę. Poczytaj na blogu www.integralnytenisstolowy.com wypowiedzi trenerów oraz uczestników obozów Międzyzdrojach, Jeżewie i Rzucewie. To są bardzo ważne powody dla których warto dołączyć do nas już teraz.

Planowanie systemu szkolenia

Integralny model planowania szkolenia jest bardzo dokładnie opisany w „Integralnym tenisie stołowym”. To kolejny bardzo ważny element systemu szkolenia w tenisie stołowym. Narady szkoleniowe, profesjonalne programowanie szkolenia, dobry plan organizacyjno-szkoleniowy, dobre zrozumienie etapów szkolenia, myślenie perspektywiczne, program szkoleń dla trenerów, program prezentacji w szkołach, wymiana z innymi zespołami z kraju i zagranicy, podsumowanie sezonu, wykorzystanie nowej technologii jak na przykład ProPulsesPlan’u w procesie planowania to elementy procesu profesjonalnego planowania.

Program FUNdamenty to program typu ‘blended-learning’ – jest mieszanką stałych warsztatów i zajęć on-line. Na przykład spotykamy się co tydzień na telekonferencji. Wykorzystujemy wieloletnie integralne programy rozwoju w każdym aspekcie systemu szkolenia. Zajrzyj również tutaj: „Przykładowy półroczny program dla początkujących”, „Etap wstępny szkolenia”, „O planowaniu szkolenia”, „Wywiad na temat szkolenia dla stolowy.pl”.

Kampania wyborcza 2012 – refleksje o systemie szkolenia MOZTS-1
Kampania wyborcza 2012 – refleksje o systemie szkolenia MOZTS-2
Kampania wyborcza 2012 – refleksje o systemie szkolenia MOZTS-3
Kampania wyborcza 2012 – refleksje o systemie szkolenia MOZTS-4