Trener Bogdan Kukla oraz UKS “TopSpIn” Wola Batorska zaprasza z okazji XXII Dni Niepołomic 2013 na Festiwal Tenisa Stołowego. XXII Dni Niepołomic, 25 maja 2013 r.

Komunikat organizacyjny

1. Organizatorzy:

Urząd Miasta i Gminy Niepołomice

Uczniowski Klub Sportowy „TopSpIn” Wola Batorska

2. Partnerzy:

Krakowski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego

KS „Bronowianka” Kraków

3. Termin i miejsce:

25 maja 2013 roku, hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Niepołomicach, 3-go Maja 23.

4. Cel organizacji:

Popularyzacja tenisa stołowego,

Promocja sportu osób niepełnosprawnych,

Upowszechnianie aktywności ruchowej wśród różnych grup społecznych,

Integracja środowiska lokalnego.

5. Uczestnictwo:

Prawo startu posiadają osoby zgodnie z harmonogramem:

W turnieju dla szkół podstawowych – wszyscy uczniowie szkół podstawowych

Roczniki 2000 i młodsi.

W turnieju VIP-ów – osoby zajmujące dowolne stanowisko kierownicze w swoim zakładzie pracy.

W turnieju „Open” – brak ograniczeń.

6. Zgłoszenia do turniejów i opłaty:

Zgłoszenia do turnieju szkół podstawowych oraz turnieju „Open” przyjmowane będą na pół godziny przed rozpoczęciem danego turnieju.

Lista startujących zawodników będzie zamykana 5 minut przed rozpoczęciem turnieju (losowania).

W przypadku uczniów szkół podstawowych wymagany będzie dokument tożsamości.

Zgłoszenia do turnieju VIP-ów przyjmowane są telefonicznie lub mailowo do dnia 20 maja 2013 r. włącznie.

Zgłoszenia proszę kierować do p. Bogdana Kukli tel. 690-040-608, lub na adres e-mail: k.bogdan@neostrada.pl

Udział we wszystkich turniejach jest bezpłatny

z możliwością wpłaty datku na działalność Klubu.

7. Program Festiwalu:

9.30 – przyjmowanie zapisów do turnieju szkół podstawowych

10.00 – losowanie w ramach turnieju szkół podstawowych

10.15 – rozpoczęcie gier uczniów szkół podstawowych

12.00 – uroczyste otwarcie Festiwalu przez Burmistrza Niepołomic Romana Ptaka

12.15 – dokończenie gier uczniów szkół podstawowych

Ok. 12.30 – rozdanie medali dla zwycięzców turnieju szkół podstawowych oraz dyplomów dla wszystkich uczestników

12.40 – gry pokazowe czołowych polskich zawodników

13.10 – zajęcia warsztatowe zawodników z młodzieżą

13.30 – losowanie do turnieju VIP-ów

13.45 – rozpoczęcie gier turnieju VIP-ów

Ok. 15.30 – rozdanie medali dla zwycięzców turnieju VIP-ów

15.45 – gry pokazowe zawodników niepełnosprawnych w wykonaniu zawodników klubu WSSiRN „Start” Katowice

16.00 – przyjmowanie zapisów do turnieju „Open”

16.30 – losowanie turnieju „Open”

16.45 – rozpoczęcie gier turnieju „Open”

Ok. 20.00 – rozdanie medali dla zwycięzców turnieju „Open” oraz uroczyste zamknięcie Festiwalu.

8. System rozgrywek:

Wszystkie turnieje będą rozgrywane systemem mieszanym (grupa +”do 2 przegranych”).

1 etap – turniej eliminacyjny w formie rozgrywek grupowych (do turnieju głównego kwalifikują się zawodnicy, którzy zajmą 2 pierwsze miejsca w grupach)

2 etap: turniej główny – system do 2 przegranych z możliwością dojścia do 3 miejsca zawodnika z lewej strony tabelki; pozostali zawodnicy grają w turnieju pocieszenia analogicznym systemem do 2 przegranych.

Zawodnicy do turnieju „do 2 przegranych” trafiają zgodnie z miejscem i numerem grupy (nie ma powtórnego losowania po części grupowej).

9. Nagrody

Za 1 miejsce w każdej kategorii zawodnik otrzymuje puchar, złoty medal oraz pamiątkowy dyplom.

Za 2 i 3 miejsce w każdej kategorii zawodnicy otrzymują medale (srebrny/brązowy) oraz pamiątkowe dyplomy.

Za udział zawodnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy.

10. Postanowienia końcowe:

– Organizator zapewnia opiekę medyczną

– Organizator nie zapewnia ubezpieczenia zawodników(zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie)

– zawodników obowiązuje strój sportowy (koszulki w dowolnym kolorze z wyjątkiem białego) oraz czyste obuwie halowe!

– we wszystkich sprawach organizacyjnych których nie rozstrzyga niniejszy regulamin pozostawia się ostateczną decyzję organizatorowi.

– kontakt z organizatorem: Bogdan Kukla, tel. 690-040-608,

e-mail: k.bogdan@neostrada.pl

Serdeczne wszystkich zapraszam
Prezes UKS TopSpIn
Beata Kukla

 Impreza jest współfinansowana ze środków Gminy Niepołomice