Kolejne sukcesy dzieci, które uczestniczą w programie FUNdamenty. Tym razem w Wojewódzkim Turnieju Skrzatów i Żaków w Gnieźnie – 1.06.2013 r.

Gratulujemy zawodnikom, trenerom, zwłaszcza panu Mariuszowi Pyśkowi oraz prezesowi klubu Lubanta-Luvena w Luboniu panu Maciejowi Kędziorze.

zdjêcie 1

Patryk Pyśk LKTS Lubanta-Luvena Luboń – I miejsce w kategorii ŻACY 

zdjêcie 2Zuzanna Sułek LKTS Lubanta-Luvena Luboń – II miejsce w kategorii ŻACZKI

zdjêcie 3

Zespół LKTS Lubanta-Luvena Luboń- od lewej: Damian Pyśk, Zuzanna Sułek, Patryk Pyśk, trener Mariusz Pyśk, Weronika Dombka, Julia Gładysz

zdjêcie 6

zdjêcie 7

zdjêcie 4

Zdjęcia: Krzysztof Sułek