Reflekcje trenera Tomasza Redzimskiego po rocznym szkoleniu FUNdamenty2 w Grodzisku.

Trener Tomasz Redzimski z Patrykiem Pyśkiem podczas obozu Integralnego Tenisa Stołowego w Jeżewie 2012 W czerwcu br. zakończyliśmy w Grodzisku szkolenie dla trenerów z cyklu “Fundamenty 2”. Były to dla mnie bardzo ciekawe warsztaty, które w sposób znaczący wzbogaciły moją wiedzę na temat szkolenia dzieci w wieku 9-12 lat. Z wiedzy tej wynikają dla pracy w Bogorii konkretne działania, które wraz z trenerem Jarkiem Łowickim podjęliśmy już w trakcie trwania szkolenia. Działania te związane są z odpowiednim planowaniem treningu w taki sposób, aby dzieci opanowały wszechstronną technikę gry charakterystyczną dla danych stylów gry. Przemyśleliśmy też na nowo sprawę związaną z “dopasowaniem” stylu gry dla każdego ze szkolonych przez nas zawodników, tak aby najbardziej efektywnie jak to możliwe rozwinąć predyspozycje i talenty naszych podopiecznych. Myślę, że wiedza zdobyta podczas warsztatów, ale również i podczas cotygodniowych telekonferencji, pozwoliła mi na szersze spojrzenie na wieloletni proces szkolenia dzieci i uświadomiłem sobie, że można znacznie podnieść poziom sportowy tylko wtedy gdy będziemy mieli w Klubie świetnie wytrenowanych zawodników i zawodniczki grających różnymi uchwytami rakietki – europejskim i piórkowym oraz rozmaitymi stylami gry np.: atakiem szybkim, atakiem szybkim i topspinem, obustronnym topspinem, obroną pasywną, obroną aktywną, kombi atakiem itd. Myślę, że zdobyta przeze mnie wiedza na warszatach “Funamentów 2 ” da mi większą odwagę w trenowaniu zawodników nie tylko w uchwycie i w stylu gry, który dobrze znam, bo sam się nim posługiwałem,  ale też we wszystkich innych spotykanych na Mistrzostwach ?wiata. Liczę na to, że w ten sposób uda się naszemu zespołowi trenerskiemu stworzyć w Bogorii “mały świat” i tym samym zrobić znaczący postęp w grze naszych zawodniczek i zawodników. Najbliższą okazją, żeby “szlifować” swoje umiejętności w dużej grupie zawodników będzie obóz “Fundamentów” w Luboniu, na który wybieramy się z całą ekipą. Będzie to dobra okazja, żeby po raz kolejny przyjrzeć się grze naszych zawodniczek i zawodników i wymienić się uwagami ze sztabem pracujących tam trenerów.

Do zobaczenia w Luboniu!
Tomasz Redzimski