Czterech studentów Wyższej Szkoły Trenerów Sportu w Warszawie pomyślnie zakończyło 3-letnie studia licencjackie o specjalizacji tenisa stołowego.

 
 
Na zdjęciu od lewej: Karol Prus-Strowski, dr Edward Samoraj (Rektor Uczelni), Grzegorz Adamiak, Jerzy Dachowski (Prezes Honorowy PZTS), dr Jerzy Zieliński (Dziekan Uczelni), Jakub Perek oraz Jerzy Grycan (prowadzący specjalizację)
 
 
Nowymi trenerami II klasy zostali:
Marcin Kusiński,
Karol Prus-Strowski,
Jakub Perek
oraz Grzegorz Adamiak.
Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów oraz spełnienia się w zawodzie trenera.