Rozpoczęło się szkolenie FUNdamenty 2 w Skawinie. 25-27 kwietnia odbyły się trzydniowe warsztaty, w których uczestniczyło 8 nowych trenerów oraz Magdalena Górowska, która od kilku lat szkoli dzieci na poziomie zarówno FUNdamentów 1, jak i FUNdamentów 2.