29 maja zapraszamy do Jeżewa na VII OGÓLNOPOLSKI  TURNIEJ  ANDRZEJA GRUBBY.

W TENISIE  STOŁOWYM –  JEŻEWO 2014

 1. CEL TURNIEJU:

Przybliżenie młodzieży sylwetki Andrzeja Grubby.

Popularyzacja tenisa stołowego.

Promowanie zasad i wartości olimpizmu oraz zasady fair play.

 1. ORGANIZATOR:

Szkolny Ludowy Klub Sportowy „Olimpijczyk” Jeżewo, Szkoła Podstawowa w Jeżewie.

 1. PATRONAT NAD TURNIEJEM:

Polski Związek Tenisa Stołowego, Polski Komitet Olimpijski, Wójt Gminy Zawidz, Starosta Sierpecki, Krajowe i Mazowieckie Zrzeszenie LZS.

 1. Sponsorzy turnieju: Urząd Gminy Zawidz, Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., GASPORT z Gdańska, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”, Krajowe i Mazowieckie Zrzeszenie LZS, Zarząd Powiatowy SZS, Audio-Video Serwis Paweł i Iwona Żmijewscy, Hurtownia As-Mar, COMP-ART. Zbigniew Trojanowski, CPN Juliusz, Zakład Usługowo-Handlowy COWK Dariusz Kawecki
 2. PATRONAT MEDIALNY:

www.agamar.pl/ts, telewizja kablowa Sierpc

 1. SęDZIA GŁÓWNY:

Stanisław Urbanowicz

 1. TERMIN I MIEJSCE: Hala im. Andrzeja Grubby przy Szkole Podstawowej w Jeżewie

29 maja 2012 r.(czwartek) kategoria młodzik(chłopcy)

 

 1. ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia w dniu rozgrywania turniejów do godziny 9.30.

Początek turnieju o godz. 10.00.

 1. SYSTEM ZAWODÓW

Uzależniony od liczby startujących.

 1. STOŁY

Turniej zostanie rozegrany na 7 stołach – Donic Persson 25, piłeczki butterfly.

 1. NAGRODY

Za miejsca I-VI dyplomy i nagrody rzeczowe.

Nagrody współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 431 “Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

 1. Wszelkie informacje o turnieju można uzyskać u Nadrowskiego Andrzeja, tel. 504209692.
 2. SPRAWY RÓŻNE

Za aktualne badania lekarskie odpowiedzialni są trenerzy uczestniczących zawodników.

Za rzeczy pozostawione w szatni organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 

            ZAPRASZAMY DO WZIęCIA UDZIAŁU W TURNIEJU!!!!!