Życzenia dla Lucka to równocześnie opowieść o Jego drodze do sukcesu.

Życzenia dla Lucka nagrane zostały na prośbę Marty Błaszczyk, która stworzyła film-niespodziankę dla męża w 40 rocznicę urodzin.