W ramach realizacji projektu „Organizacja Otwartego Dnia Tenisa Stołowego oraz turnieju dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu Powiatu Pszczyńskiego” zorganizowano imprezę, która na celu miała integrację środowiska związanego z tenisem stołowym oraz prezentację programu FUNdamenty autorstwa Jerzego Grycana.

ULKTS Pszczyna od roku realizuje program FUNdamenty, który w sposób znaczący podniósł standard nauki i całej organizacji w Klubie, jesteśmy pod wrażeniem efektywności programu, dlatego staramy się aby coraz to większa liczba poznała program i uczestniczyła w programie. Otwarty Dzień Tenisa Stołowego był taką okazja do prezentacji programu, np. w jaki sposób organizujemy treningi, jak trenują dzieci, krok po kroku, jakie robią postępy, ile radości sprawia gra w tenisa stołowego. Głównym celem była dobra zabawa przy stołach, dzieci mogły zagrać z tatą i mamą doskonale się przy tym bawiąc.

Janusz Friebe

www.facebook.com/ulktspszczyna