Obóz FUNdamentów to nauka tenisa stołowego zarówno dla zawodników jak i trenerów. Cieszę się że na obozie miałem możliwość pracowania nie tylko ze swoimi wychowankami, ale również z zawodnikami szkolonymi przez innych trenerów, głównie biorących udział w programie. Dzięki temu mogę zaobserwować w jaką stronę idzie szkolenie w FUNdamentach i porównać do swojej pracy na co dzień.

Na obozie panował pełen profesjonalizm. Małe grupy treningowe gdzie na jednego trenera przypada maksymalnie ośmiu zawodników, pozwalają pracować wydajniej. Można skoncentrować się nad indywidualnym stylem gry, zastanowić się w którym miejscu zawodnik się znajduje, jakie mogą być kolejne kroki w rozwoju. Pomocny był dodatkowy sprzęt, zwiększający wydajność treningową taki jak siatki do gry na wiele piłek, koła do nauki topspina, piłki na drucie itp. Długie rozmowy z zawodnikami i trenerami pomagały w określeniu planów i celów.

Zaobserwowałem coraz większe zrozumienie tenisa stołowego wśród zawodników. Świadomość swojego ciała podczas imitacji, znajomość podstawowych kroków oraz wiedza kiedy zastosować odpowiednią technikę. Łatwiej niż w poprzednich latach zawodnicy stosowali odpowiednie taktyki dostosowane do indywidualnego stylu gry.

Po obozie jestem zainspirowany do poprawy organizacji szkolenia w tenisie stołowym. Zostaję z kolejnymi pomysłami jak można prowadzić treningi tak, aby zawodnicy skuteczniej doskonalili swoje umiejętności. W dalszym ciągu będę się uczył jak zostać lepszym trenerem, pedagogiem. Zawodnicy zostają z wieloma nowymi technikami i taktykami, indywidualną charakterystyką gry w tenisa stołowego oraz wykreślonymi kolejnymi krokami w szkoleniu.

Do zobaczenia za rok

Rafał Utylski