Zapraszamy do zapoznania się z refleksjami trenera-filozofa z Gliwic.

Refleksje na temat telekonferencji.

Mija okrągła ,,rocznica’’ naszych telekonferencji. Odbyło się czterysta spotkań w ramach Fundamentów. Jurek zjednoczył przy pomocy Skype’a wielu szkoleniowców. Wywodzimy się z różnych środowisk lecz łączy nas wspólna pasja rozwoju na drodze do mistrzostwa osobistego oraz potrzeba Zmian warsztatu trenerskiego.

Czterysta spotkań to ponad tysiąc-godzinna przygoda obfitująca w zawirowania wykładów i dialogów. Słuchaliśmy i wymienialiśmy opinie. Przyswajaliśmy nową wiedzę i dzieliliśmy się własnymi doświadczeniami.

Tysiąc godzin dzielenia pasji do tenisa stołowego prowokuje do przemyśleń. Oto kilka moich wniosków.

Definicja telekonferencji – Katalizator Zmian.  Ludzie w momencie narodzin są białą księgą. Nie posiadamy bagażu w formie doświadczeń ani posagu w formie instynktu. Musimy się wszystkiego uczyć. Musimy przyswajać wiedzę. Zwierzętom zagrażają drapieżniki. Nam ludziom obłudne konwenanse i wynaturzone obyczaje. Potrzebujemy rozsądnych mentorów, którzy sprowokują w nas Zmianę na lepsze. Bez Zmian czeka nas stagnacja lub regresja. Metamorfoza wiążę się ze wszystkim co Wartościowe w życiu człowieka!

Spytam przewrotnie – czy środowisko tenisa stołowego wolne jest od szkodliwych konwenansów i wynaturzonych przekonań? Wątpię! Telekonferencje prowadzą do Zmian warsztatu i pozwalają uporać się z balastem toksycznych ping-pongowych konwenansów.

Pytajnia – Podczas telekonferencji można skonsultować każdy aspekt treningu, każdy nowy pomysł. Tutaj można poddać debacie nie wymagający zwłoki problem. Kto pyta nie błądzi a kto umie słuchać rozwija wiedzę.

Alfabet tenisa stołowego – W trakcie telekonferencji dotykamy tematu w sposób przekrojowy oraz integralny. T –  jak technika. M – jak mentalność. F – jak fizjologia. T – jak taktyka. M – jak metodyka…. W trakcie wspólnych tele-warsztatów poznałem najnowsze trendy treningowe w modelu tenisa stołowego zarówno światowego jak i europejskiego. Omawialiśmy aspekty szkolenia w Chinach, Japonii, Korei, Niemczech, Francji itd. Poddaliśmy wnikliwej analizie mnóstwo lektur, artykułów i tysiące tematów przedstawionych w formie klarownych i przejrzystych mapek opracowanych przez Jurka. Zapoznaliśmy się z dorobkiem autorskim szkoleniowców/naukowców takich jak Wu Huanqin, Ochiana, Prause, Hudetz i wielu, wielu innych.

Dbałość o szczegóły – Gdy zawodnik słyszy, że warto trenować serwisy i wzbogacać repertuar podań to słowa te brzmią w jego uszach jak pusty dzwon ale gdy szkoleniowiec wytłumaczy mu szczegóły dźwięk słów nabierze sensu. Każda akcja gry właściwej zaczyna się od serwisu i odbioru. Nie zawsze używamy bloków, podcięć lub smeczy ale serwisy i odbiory towarzyszą nam bez przerwy. Serwisy pełnią wiele funkcji począwszy od próby narzucenia własnego stylu gry przeciwnikowi a skończywszy na manipulowaniu tempem gry. Statystycznie rzecz biorąc pozwalają zdobywać wiele cennych punktów. Gdy tak upakujemy informacje podopieczny skonfrontuje je z informacją zwrotną w trakcie gry na punkty i poszerzy świadomość tenisową. Telekonferencje nauczyły mnie dbałości o szczegóły we wszystkich aspektach treningu.

Formalizm – Telekonferencje uwrażliwiły mnie na potrzebę stosowania wymiernych terminów oraz potrzebę posługiwania się klarownym, fachowym językiem. Tu pomocna okazuje się znajomość chińskich terminów, których odpowiedników ping-pongowych brakuje w ojczystym języku.  Podopieczni muszą wiedzieć jak się poruszać na nogach w konkretnej sytuacji a nie tylko, że trzeba się poruszać na nogach. Zawodnicy muszą wiedzieć jakiego rodzaju bloku lub topspina użyć w danej sytuacji. – Zagraj topspina – takie polecenie to za mało. Innej techniki użyje podopieczny przeciwko podcięciu defensora a odmiennej gdy użyje kontry topspinowej. Musi poznać regułę różnicowania techniki gry i zrozumieć zależność między: fali, jieli oraz xieli.

Optymalność – Sądzę, że każdy ambitny szkoleniowiec szuka ścieżki optymalnej. Drogi, która najlepiej rozwinie jego kompetencje. Można wykonać poprawnie trening a można go przeprowadzić optymalnie. Reguła optymalna tworzy grunt pod profesjonalizm. Dzięki telekonferencjom odkryłem wiele optymalnych rozwiązań.

Dokonałem antologii tematów bo, tak naprawdę, jest ich dużo więcej. Każda telekonferencja wzbogaca warsztat trenerski o nowy aspekt rozumienia tenisa stołowego. Chcę podziękować Jurkowi, Koleżankom i Kolegom za integralną i przyjacielską atmosferę podczas poniedziałkowych i czwartkowych spotkań.

                                                                    Jan Ciepiał