17 stycznia rozpoczęliśmy zimowy obóz Integralnego Tenisa Stołowego. Kadra trenerska: Jerzy Grycan, Mariusz Pyśk, Piotr Ciszak i Magdalena Górowska.

Wieczorna analiza nagrań dokonanych podczas treningów. Widok z okna szkoły, w której mieszkamy.