Uczestnicy obozu ITS w Niedzicy. Zdjęcia Lucyny Dąbrowskiej.