2 i 3 marca 2019 przy znaczącej pomocy Rodziców i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku odbyły się Warsztaty dla dzieci uczestniczących w Programie FUNdamenty 1 Zawodnicy pracowali pod kierunkiem Trenerów: Barbary Klik, Antoniego Wieczorka, Zbigniewa Chodkowskiego oraz Krzysztofa Szymańskiego. Koordynatorem był Jerzy Grycan.