Ponad 213 osób z 29 krajów, z 4 kontynentów zgłosiło ponad 100 abstraktów – to powinno zapewnić interesującą dyskusję między uczestnikami – powiedział na wstępie Prezydent ITTF, Thomas Weikert, witając uczestników 16 Kongresu Nauki ITTF. – Zapraszam wszystkich pracowników naukowych i innych badaczy, aby ściśle współpracowali z trenerami i zawodnikami dla wprowadzenia nowych trendów i rozwoju naszego sportu – dodał.

148 uczestników przyjechało z Azji (Tajwan – 54, Chiny – 38, Iran – 27). 54 uczestników przyjechało z Europy (9 z Węgier, 6 z Francji) w tym 2 reprezentantów Polski: Ziemowit Bańkosz (AWF Wrocław) oraz Jerzy Grycan. Wszyscy autorzy przygotowali razem 136 tematów. Oto wstępne uporządkowanie ich z punktu widzenia różnych części naszego programu szkolenia dla trenerów – „FUNdamenty, od marzenia do Mistrzostwa”. 

Tematy ogólne: Badania wpływu piłki plastikowej na grę i trening w tenisie stołowym; Wpływ wysokości siatki na grę w tenisa stołowego; Korzyści uprawiania tenisa stołowego; Wpływ kursów tenisa stołowego na zdrowie i dobrostan studentów na Tajwanie. 

Trening fizyczny: Testy zwinności w sportach rakietkowych; Specyficzny test zwinności w tenisie stołowym; Aktywne metodologie związane z nauczaniem sportu rakietkowego; Wiek względny (data urodzenia) i wpływ na rozwój juniorów w Holandii; Wiek względny i jego efekt na elitę międzynarodową w tenisie stołowym; Związki między czasem reakcji, koordynacją oko-ręka w polu widzenia czołowych zawodników; Badanie sprawności starszych kobiet uprawiających tenis stołowy; Badanie zwinności, gibkości, wytrzymałości, i szybkości chłopców 6-8 lat; Badanie związku między zaburzeniami postawy a oceną funkcjonalności ruchu zawodników tenisa stołowego; Charakterystyki antropometryczne i zdolności motoryczne młodych zawodniczek w związku z sukcesem na zawodach.

Trening techniczny: Analiza techniczna Ma Long’a i Fan Zhendonga MŚ 2017; Techniki pracy nóg stosowane przez czołowych zawodników; Analiza kinematyczna kroku wypadem elity zawodników; Biomechanika kroku skrzyżnego; Porównanie kinematyki topspina forhendowego po prostej i po przekątnej czołowych zawodników Chin; Badanie zróżnicowania ruchu podczas wykonania topspina forhendowego (Ziemowit Bańkosz i Sławomir Winiarski, AWF Wrocław); Trening topspina forhendowego; Badanie aktywacji mięśni nóg podczas gry topspina forhend; Porównanie energii mechanicznej stawu biodrowego podczas wykonania topspina forhendowego i bekhendowego; Historia rozwoju uderzeń bekhendowych; Wpływ techniki złożonej na taktykę; Rozwój umiejętności motorycznych osób niepełnosprawnych intelektualnie; Metoda treningu techniki – „jeden zawodnik, jeden stół, jedna piłka”; Podsumowanie treningu wieloma piłkami; Efekty nauczania wybranych technik w warunkach zakłóceń u dzieci w różnym wieku.

Trening taktyczny: Historia obronnego stylu gry; Zwycięskie zasady w erze nowej piłki; Analiza strategii szybkości, rotacji i miejsca upadku serwu i returnu Harimoto; Analiza techniczno-taktyczna gry Zhang Jike piłką celuloidową i plastikową; Porównanie akcji najlepszych zawodników na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie i w Rio; Analiza taktyczna czołowych zawodników i jej implikacje dla szkolenia trenerów i zawodników (Jerzy Grycan, Table Tennis); Analiza techniczno-taktyczna Zhou Qihao vs Cho Seungmin 2018; Analiza czynników podczas „stałej ostatniej piłce”; Analizy returnu czołowych europejskich graczy; Analizy serwu czołowych europejskich graczy.

Trening mentalny: Analiza lęku chińskich juniorów podczas zawodów; Model fal mózgowych w sporcie oparty na nauczaniu maszynowym; Profil złości zawodników -wypalenie, radzenie sobie; Profil emocjonalny zawodników Hiszpanii; Uwaga wizualna czołowych zawodników; Przetwarzanie informacji czołowych zawodników; Porównanie motywacji zawodników zdrowych i ‚stojących’ niepełnosprawnych; Pomoc psychologiczna podczas gry w kadrze Japonii; Badanie motywacji, udziału i zachowania studentów w akademickich klubach tenisa stołowego; Charakterystyka psychologiczna kadry Węgier; Badania nad umiejętnością wizualizacji, doświadczeniem ‚flow’ i satysfakcją zawodnika; Studia nad mechanizmem doskonalenia widzenia u dzieci przez tenis stołowy; Rola emocji w przewidywaniu sukcesu zawodników; Szybkość reakcji wizualnej młodych tenisistów stołowych.

Udział w zawodach: Selekcja zawodników na podstawie fazy cyklu biorytmów; Badania aktualnej sytuacji i przeciwstawianie się masowym zawodom tenisa stołowego w Chinach; Brak przewagi w występie w domu podczas zawodów indywidualnych; Przewaga gry w domu w zawodach ligowych.

Odnowa: Kontuzje związane z grą topspinową; Zapobieganie kontuzjom związanym z tenisem stołowym; Podróżne sprawy medyczne związane ze zdrowiem i występem sportowców; Analiza kontuzji w tenisie stołowym; Preferencje rekreacyjne zawodników na Tajwanie; Badanie zachowania związanego ze snem zawodników w przeddzień zawodów w domu i na wyjeździe; Badanie nawyków żywieniowych zawodników tenisa stołowego; Analiza testów antydopingowych w tenisie stołowym 2017.

Planowanie: Program Table Stars@School. 

Kierownictwo: Przywódcze cechy trenerów, a emocje zawodników; Badania nad związkiem między przywództwem trenerskim, spójnością zespołu i satysfakcją zawodników.

Szkoleniowcy: Czynniki wpływające na efekty uczenia; Priorytety i porównanie zasad doboru trenerów kadry narodowej. 

Zawodnicy: Studia nad znalezieniem środków do rozwiązania sprzeczności między uczeniem się a trenowaniem talentów w chińskim tenisie stołowym; Splitt-Pong – narzędzie do selekcjonowania talentów; Badania nad przebiegiem kariery paraolimpijczyków; Badanie histerezy u zawodników początkujących i u ekspertów; Profil osobowości – motor do wysokiego poziomu? Porównanie i wyznaczenie priorytetowych kryteriów odkrywania talentów w tenisie stołowym z punktu widzenia czołowych trenerów i byłych zawodników; 

Sędziowie: Projektowanie wideo dla sędziów.

Kultura: Przywiązanie sportowców do specyficznych marek sportowych. 

Technologia: Dyskusja o właściwościach rakiet 2019; Projektowanie rakietki badającej ruchy zawodnika; Inteligentna rakietka – z bezprzewodowym czujnikiem do badania funkcji; Badanie tarcia różnych piłek aprobowanych przez ITTF; Sztuczny trener (AI) – uczenie się strategii gry z wideo; Badanie odbicia piłki z użyciem wysoko-szybkiej kamery; Różnice szybkości i rotacji piłki celuloidowej oraz plastikowej i wpływ na zawodników czołowych i przeciętnych; Rozwój specjalnego programu do analizy techniczno-taktycznej wideo; Korzystny wpływ technologii informatycznej na rozwiązania amatorskiego tenisa stołowego; Badanie nad programem do losowania zawodów w tenisie stołowym; Zastosowanie teorii 3S & 3C w rozwoju informatycznego systemu analizy w tenisie stołowym.

Organizacja: Wpływ ekonomii na organizacje imprez sportowych na Węgrzech; Badanie nad stworzeniem i popularyzacją systemu gradacji w tenisie stołowym; Studia nad marką, powtarzanymi zakupami i satysfakcją zawodników; Czynniki zarządzania Brazylijską Konfederacją Tenisa Stołowego; Strategiczny plan Brazylijskiej Konfederacji Tenisa Stołowego; Czy zarządzanie sportem zmieni status z krajowego na globalny? Badanie efektu sponsorskiego w tenisie stołowym; Badanie kłopotów i strategii promowania profesjonalnego tenisa stołowego na Tajwanie; Badanie obrazu marki rakietki w klubach na Tajwanie.

Monitorowanie: Podsumowanie badań w tenisie stołowym; Badania w tenisie stołowym; Rozwój zintegrowanych projektów naukowych na Tajwanie; Badania w para-tenisie stołowym; Analiza sprawności związanej ze zdrowiem studentów na kursie tenisa stołowego; Notacjonalna analiza meczu w tenisie stołowym; Wykorzystanie maszyny Adaboost do śledzenia toru lotu piłki; Formularz do monitorowania techniczno-taktycznego podczas World Tour Grand-Finals 2018; Rozwój metod analizy taktycznej w tenisie stołowym z wykorzystaniem modelu Makov’a; Rozwój metody analizy gry z wykorzystaniem czujnika dźwiękowego; Rozwój testu poznawczego dla studentów tenisa stołowego; Rozwój sprzętu z inteligentnymi funkcjami do doskonalenia zwinności i monitorowania treningu; Badanie poziomu umiejętności w szkole podstawowej w Wuxi, prowincji Jiangsu.

Refleksje końcowe

Po kongresie przewodniczący komisji nauki ITTF profesor Miran Kondric powiedział m.in.:

  • Sukces w sporcie jest prawdopodobny wtedy gdy zawodnicy realizują programy treningowe oparte na zasadach naukowego treningu;
  • Głównym wyzwaniem tego kongresu była dyskusja na temat aktualnych priorytetów w badaniach nad tenisem stołowym;
  • Poznaliśmy wiele dobrych praktyk z różnych aspektów treningu sportowego, które reprezentują jakość, i którymi warto się dzielić.
  • Kolejnym wyzwaniem kongresu jest współpraca między naukowcami, badaczami, dziedzinami oraz aby każdy uczestnik wrócił do swojego kraju, zaprezentował swoim kolegom wnioski i idee, tak abyśmy wszyscy dalej rozwijali przyszłą pracę badawczą;
  • Podczas kongresu mieliśmy 3 głównych mówców, 42 prezentacji mówionych, oraz 55 prezentacji plakatowych.
  • Zgodnie z tradycją po kongresie przygotowane zostaną końcowe materiały z kongresu.

Dr Ziemowit Bańkosz dodał:

Bardzo się cieszę, że wzięliśmy udział w Kongresie. Dokonania naukowców w zakresie tenisa stołowego są już znaczące, co oczywiście można było zauważyć po jakości przedstawianych prac. Warto zwrócić uwagę, że profesor Miran Kondric, główna postać Kongresu, kilkakrotnie podkreślał, że niezbędnym jest, żeby nauka wspomagała praktykę trenerską. W związku z tym to od praktyków w dużej części zależy, w jakim stopniu korzystać będą i w jaki sposób wyznaczać będą kierunki rozwoju badań i prac naukowych. To krajowe związki i federacje powinny być mocno zaangażowane i zainteresowane procesem współpracy ze środowiskiem naukowym.

Zarówno książka „Integralny Tenis Stołowy”, program szkolenia trenerów “FUNdamenty, od marzenia do Mistrzostwa” jak i opracowany na jego założeniach Narodowy Program Rozwoju Tenisa Stołowego 2018-33 oparte są na wiedzy naukowej o tenisie stołowym. To już tysiące opracowań związanych m.in. z kongresami ITTF przez ostatnie co najmniej 30 lat. Obok nich opracowane są dziesiątki meta-badań, które mają szczególną i największą wartość dowodową dla dalszego doskonalenia programów szkolenia kadr trenerskich i zawodniczych. Kolejnym naszym krokiem powinno być szczegółowe opracowanie i wdrożenie tych wniosków do naszej praktyki. Planujemy jak najpełniej wykorzystać udział w tym kongresie dla doskonalenia całego programu FUNdamenty i każdej jego części. Wnioski z 16-tego Kongresu Nauki ITTF powinny przeniknąć do naszego systemu szkolenia, do wszystkich kolejnych projektów związanych z Narodowym Programem Rozwoju Tenisa Stołowego 2018-2033. Zapraszam do współpracy i uczestnictwa w kolejnych szkoleniach.

Jerzy Grycan

zdjęcia: Lucyna Dąbrowska