We wrześniu rozpoczęła się II edycja Programu Pingpongowe Marzenia. Do końca 2019 roku w całej Polsce 90 przeszkolonych w tym programie trenerów przeprowadzi ponad 7800 godzin treningów tenisa stołowego dla ponad 1200 dzieci z klubów i szkół podstawowych.

9 i 10 września w Zielonej Górze, a 11 i 12 września w Warszawie odbyła się pierwsza część szkolenia dla trenerów FUNdamenty1.

“Zostali włączeni do programu Polskiego Związku Tenisa Stołowego”

Źródło: Artykuł z 17 września 2019   https://swidnica24.pl 

“Z początkiem roku szkolnego 2019/2020 do Programu Pingpongowe Marzenia z PSE dołączyło 15 szkół podstawowych. W tym gronie znalazła się także Publiczna Szkoła Podstawowa Integracyjna im. Henryka Sienkiewicza w Świebodzicach. Inicjatywa wpisana jest w realizację „Narodowego Programu Rozwoju Tenisa Stołowego” wdrażanego przez Polski Związek Tenisa Stołowego.

Pingpongowe Marzenia z PSE to program szkoleniowy, adresowany do uczniów szkół podstawowych, wspierający ich rozwój sportowy w ramach bezpłatnych, pozalekcyjnych zajęć tenisa stołowego. Treningi prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów, którzy w ramach Programu podnoszą swoje kompetencje w czasie szkoleń prowadzonych przez Jerzego Grycana – byłego trenera kadr narodowych Polski i Australii, autora „Narodowego Programu Tenisa Stołowego”, trenera klasy mistrzowskiej w tenisie stołowym. Tegoroczne szkolenia dla nauczycieli odbyły się w dniach 9-12 września 2019 roku w Zielonej Górze i Warszawie. Brał w nich udział także nauczyciel wychowania fizycznego ze Świebodzic.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) oraz Polski Związek Tenisa Stołowego wierzą, że za sprawą zajęć w szkołach podstawowych, potencjał medalowy naszych przyszłych reprezentantów znacząco wzrośnie. Kluczowym elementem przyszłych sukcesów sportowych na arenie międzynarodowej, jest rozpoczęcie szkolenia zawodników od najmłodszych lat. Program Pingpongowe Marzenia z PSE realizowany w Szkole Podstawowej w Świebodzicach sprawi, że być może, niebawem, zawodnicy z tej szkoły stawać będą na najwyższych stopniach podiów turniejów tenisa stołowego.

Program Pingpongowe Marzenia z PSE wystartował w maju 2018 roku, dotychczas uczestniczyło w nim 70 klubów sportowych prowadzących zajęcia dla dzieci ze szkół podstawowych. Od początku realizacji Programu przeprowadzono blisko 20.000 godzin zajęć. W ramach programu przeszkolono 98 trenerów, na potrzeby realizacji zajęć przekazano klubom 40 stołów do tenisa stołowego, 160 płotów wygradzających pola gry oraz 1080 piłeczek. Program prowadzony jest przy udziale Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz dzięki Partnerowi Programu, Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A., operatorowi systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce.”

Więcej informacji o programie znaleźć można na stronie internetowej Polskiego Związku Tenisa Stołowego: www.pzts.pl