“Chińska terminologia tenisa stołowego i jej znaczenie dla rozwoju dyscypliny w Polsce” to praca licencjacka Agaty Klabińskiej, powstała na Wydziale Neofilologii w Instytucie Orientalistyki i Zakładzie Sinologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

 Dobry polsko-chiński słownik terminologii tenisa stołowego może być pomocą dla lepszego wzajemnego porozumienia i efektywnej współpracy zawodników, trenerów i działaczy Polski i Chin, a w konsekwencji może przyczynić się do podniesienia poziomu sportowego i szkoleniowego w naszym kraju.

Właściwy słownik poprzedza indeks ułożonych w porządku alfabetycznym polskich tłumaczeń terminów wraz z numerami stron, na których można odnaleźć ich pełne opisy. Każda z 178 pozycji w słowniku zawiera kilka elementów, zaczynając od oryginalnego zapisu terminu w znakach chińskich i transkrypcji na alfabet łaciński według standardu Hanyu Pinyin. Poniżej znajduje się polski odpowiednik danego terminu wraz z przypisaną mu jedną z jedenastu kategorii –rotacja,serwis, blok, atak, kontratak, obrona, taktyka, topspin, przebicie, praca nóg, inne.

Przykładowe hasło:

反手发右侧下旋球 fǎnshǒu fà yòucè xiàxuánqiú Serwis bekhendowy z rotacją dolno-boczną (serwis) −cf. 右侧下旋, s. 37. Serwy te zaliczają się do serwisów bekhendowych bocznych, z których możliwie jak najbardziej podobnym ruchem należy grać serwy boczno-dolne i boczno-górne.

Oto praca licencjacka:

Agata Klabińska Chińska terminologia tenisa stołowego i jej znaczenie dla rozwoju dyscypliny w Polsce