5 grudnia 2023 w auli Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyła się konferencja “Profesjonalne kompetencje w sporcie- Zintegrowany System Kwalifikacji”. Organizatorami byli: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Instytut Badań Edukacyjnych, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Otwarcia spotkania dokonali Minister Sportu i Turystyki oraz Rektor AWF Warszawa. Konferencja dotyczyła budowania świadomości o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji w obszarze sportu. Oprócz licznych wykładów odbyła się również debata: “Zintegrowany System Kwalifikacji w sporcie- szanse czy zagrożenia dla polskich związków sportowych?” Do tej debaty zaproszony został Jerzy Grycan jako współtwórca ZSK w tenisie stołowym. Moderatorem tego panelu dyskusyjnego był dr Piotr Marek przedstawiciel Rady ds. Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej.

fot. Maciej Tauber