Aleksander Teisseyre o zarządzaniu energią

Aleksander Teisseyre zaprasza do kolejnej integralnej refleksji, tym razem..

„O zarządzaniu energią”

Poczytaj też o

„Integralnych szkoleniach z Aleksandrem Teisseyre” .