Anna Bednarska-Wnęk

(trener, nauczyciel akademicki)

„Kilka lat temu miałam okazję uczestniczyć w kursie prowadzonym przez Jurka, a dotyczącym treningu mentalnego. Była to dla mnie najwartościowsza lekcja związana z szeroko pojętą psychologią sportu. To w czasie kursu nauczyłam się, jak kontrolować emocje, jak wchodzić w stan optymalnej gotowości do gry, na czym się koncentrować. Potem tą wiedzę skutecznie wykorzystywałam jako zawodniczka i trenerka (podopieczna zdobyła mistrzostwo Polski juniorek)…Moim zdaniem, najwięszą zaletą Jurka Grycana jest to, że pracuje nad całą osobowością sportowca. Nie zmienia tej osobowości, nie „pierze mózgu”, ale pomaga człowiekowi rozwijać się i dążyć do doskonałości – po prostu żyć i grać z pasją”. (2007.01)