NARODOWY PROGRAM ROZWOJU TENISA STOŁOWEGO

Narodowy Program Rozwoju Tenisa Stołowego na lata 2018-2033 został przygotowany przez Zespół Programowy PZTS pod przewodnictwem Jerzego Grycana. Zobacz pełny dokument lub przeczytaj poniżej poszczególne sekcje.

NIEWIDOCZNA - nie usuwać
Streszczenie

1 Streszczenie

Celem „Narodowego Programu Rozwoju Tenisa Stołowego” jest wdrożenie systemu szkolenia w polskim tenisie stołowym od podstaw. Tenis stołowy niesie wiele wartości, dla których warto go uprawiać i rozwijać. Program zakłada, że inicjatorami zmian powinni być: PZTS, OZTS-y, kluby oraz trenerzy i wszyscy organizatorzy szkolenia tenisa stołowego w kraju. Program jest oparty na aktualnej wiedzy o stanie systemu szkolenia w Polsce, na wiedzy naukowej, zwłaszcza na dostępnych światowych meta-opracowaniach, oraz na wiedzy systemowej, a szczególnie tej związanej ze szkoleniem mistrzów świata w tenisie stołowym. Program wychodzi naprzeciw ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (2015).

Program uwzględnia wszystkie dostępne dokumenty szkoleniowe PZTS z ostatnich kilkunastu lat, wypowiedzi wielu ludzi związanych ze szkoleniem na różnych szczeblach, wnioski trenerów Kadr Narodowych oraz Ośrodków, uwzględnia również wnioski związane ze szkoleniem osób niepełnosprawnych. Program uwzględnia strukturę administracyjną naszego kraju i zakłada zbudowanie i uaktualnienie w perspektywie wieloletniej (szesnastu lat) szkolenia od podstaw na szczeblu gmin, powiatów, województw oraz centralnym. Wskazuje cele oraz metody budowania ośrodków szkolenia na etapie „FUNdamenty 1” (zwłaszcza dla dzieci w wieku 5-8 lat), na etapie „FUNdamenty 2” (9-12 lat), oraz następnych: „Sztuki treningu” (13-16 lat), „Sztuki walki” (17-20 lat) i „Sztuki wygrywania” (21-30). Program uzupełnienia się wzajemnie z planem „Grycan, J. (2017), Plan szkolenia w sporcie: Tenis stołowy. Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29.03.2017”. Program proponuje stworzenie prawie tysiąca miejsc pracy dla co najmniej 1000 trenerówinstruktorów tenisa stołowego, którzy biorą sprawy w swoje ręce i zaczynają tworzyć swoje (nasze) „szkółki”, „akademie”, „kopalnie talentów”, kluby, „klasy sportowe”, „szkoły mistrzostwa sportowego” itp.

Ten program był wspierany przez ostatnie trzy miesiące przez dużą grupę osób. Szczególne podziękowania należą się: Prezesowi PZTS Dariuszowi Szumacherowi oraz całemu Zarządowi za zainicjowanie, stałe monitorowanie projektu i finansowe „dopinanie” programu podczas ostatnich kilku spotkań. Podziękowania należą Dyrektorowi Sportowemu PZTS Stefanowi Dryszelowi, trenerom Kadry Narodowej oraz kilku tysiącom organizatorów, trenerów, zawodników oraz innych uczestników szkoleń i innych produktów informacyjnych „Integralnego Tenisa Stołowego” w latach 2005-2017, który był prototypem tego programu.

Narodowy plan rozwoju tenisa stołowego 2018-33 jest zaproszeniem dla każdej osoby związanej z tenisem stołowym w naszym kraju do:

 • pracy nad sobą w dążeniu do mistrzostwa osobistego jako zawodnik, trener, organizator, sędzia lub rodzic itp., uaktualnienia swoich kompetencji zgodnie z wiedzą o integralnym rozwoju osobistym oraz zawodowym, zgodnie w wymaganiami światowego tenisa stołowego;
 • współtworzenia kultury tenisa stołowego opartej na wspólnym dążeniu do mistrzostwa osobistego, konstruktywnej komunikacji i współpracy na zasadach „win-win-win”, tworzenia ogólnonarodowej (i w zgodzie ze światem) synergii, aby coraz większy krąg osób ‘GRAŁ uczciwie do jednej bramki’;
 • wspólnego budowania uczących się organizacji na wszystkich szczeblach systemu – szkolenia wstępnego, podstawowego, profesjonalnego, a także zbudowania narodowego ośrodka szkoleniowo-badawczego dla kadr narodowych, według najwyższych światowych standardów.

Jerzy Grycan
Warszawa, 23.12.2017

Wstęp

2.1 Tenis stołowy

Tenis stołowy to według różnych źródeł jeden z trzech najpopularniejszych sportów w świecie (uprawia go ponad 350 milionów osób). Tenis stołowy jest też jednym z najbardziej popularnych i lubianych sportów w Polsce (GUS). [14]. Jest wiele powodów dla których warto rozwijać tenis stołowy w naszym kraju: najlepszy sport dla rozwoju mózgu (D.G. Amen); najlepszy sport dla koordynacji ciała i umysłu (P.Tsang); najlepszy sport dla utrzymania zdrowia i dobrej kondycji na całe życie (W.Winger); sport na każdą pogodę; względnie tani i dostępny; sport olimpijski. Tenis stołowy to sport dla każdego – łatwy do wprowadzenia w każdym przedszkolu, szkole, uczelni, świetlicy; sport globalny, powszechny; sport lubiany w każdym wieku. [2, 13].

Od kilkudziesięciu lat dominującym krajem w tenisie stołowym są Chiny. W Chinach tenis stołowy jest sportem narodowym. Tym bardziej duże znaczenie ma fakt, że Chiny od paru lat stały się największym mocarstwem gospodarczym świata. W Chinach najbardziej rozwinięta jest nauka o tenisie stołowym, około 80% wszystkich badań naukowych w zakresie tenisa stołowego jest robionych w Chinach. Zdecydowana większość opracowań na kongresach nauki ITTF prezentują pracownicy naukowi z Chin. W Chinach tłumaczy się i dalej opracowuje wszystkie główne materiały zagraniczne o tenisie stołowym. Chiny mają szczególnie duży wkład w szkoleniu w innych krajach „konkurencyjnych”, między innym poprzez tak zwaną „armię zamorską”. W związku z tym dostępność do światowej i naukowej wiedzy o tenisie stołowym daje język chiński (daje dostęp do prawie 100% ) oraz język angielski obowiązujący na arenie międzynarodowej (daje dostęp do około 30% opracowań naukowych). W innych lokalnych językach dostęp do wartościowej naukowej wiedzy jest odpowiednio znacznie mniejsza. [49, 50, 51, 54].

 

2.2. Polski Związek Tenisa Stołowego

Organizacją, która odpowiada za rozwój tenisa stołowego na szczeblu ogólnonarodowym jest Polski Związek Tenisa Stołowego (PZTS). PZTS jest naszym reprezentantem na arenie międzynarodowej.

W 2006 roku mieliśmy w Polsce według danych GUS: 12 298 ćwiczących, w tym 3067 kobiet, w tym 7709 juniorów; 3 zawodników z klasą MM, 14 z klasą M oraz 141 z klasą I; 107 trenerów, w tym 6 klasy M, 17 klasy I, 84 klasy II; 390 instruktorów oraz 347 innych prowadzących zajęcia sportowe; 705 sędziów tenisa stołowego; 528 działających sekcji tenisa stołowego.

Stan na dzień 2017-11-16 wygląda następująco: mamy 10 556 licencjonowanych osób uprawiających tenis stołowy; w tym: licencje zawodnika superligi, ekstraklasy i 1 ligi: 484; licencje zawodnika ur. 2000 r i młodszego: 3930; licencje zawodnika ur. 2009 r i młodszego: 225; licencje seniora: 5130; licencje niestowarzyszonego: 32; licencje weterana (40 lat i więcej): 390; licencje osób niepełnosprawnych: 226; licencji trenera: 401; licencje sędziego PZTS (nie mylić z sędziami w całej Polsce): 112; licencja klubowa: 685. Obecnie mamy szacunkowo około 100 tysięcy nielicencjonowanych i uprawiających tenis stołowy rekreacyjnie.

W Polsce mamy bogate tradycje sukcesów na arenie międzynarodowej. Wielu zawodników zdobywało medale na zawodach światowych i europejskich np. Alojzy Erlich, Andrzej Grubba, Leszek Kucharski, Stefan Dryszel, Lucjan Błaszczyk, Tomasz Krzeszewski, Marcin Kusiński, Michał Dziubański, Piotr Szafranek, Wang Zengyi, Bartosz Such, Daniel Górak, Xu Jie, Li Qian, Natalia Partyka, Katarzyna Grzybowska czy Jakub Dyjas. Od Atlanty 1996 do Rio 2016 zdobyliśmy 21 medali na Igrzyskach Paraolimpijskich (8 x złoto, 9 x srebro, 4 x brąz). Od wielu lat osiągamy liczne znaczące sukcesy w kategoriach młodzieżowych.

Same liczne udziały naszych reprezentantów a nawet wiele medali na arenie Europejskiej nie zaspokajają ambicji sympatyków i adeptów tenisa stołowego w Polsce. Chcielibyśmy odgrywać znacznie większą rolę na arenie światowej. Pojawiają się nawet liczne głosy mówiące o „kryzysie” i “regresie” w naszej dyscyplinie. Faktem jest, że od 2006 roku do roku 2017 zmniejszyła się nieco liczba uprawiających tenis stołowy oraz liczba trenerów i instruktorów.

PZTS pełni swoje funkcje organizacyjne, wyznaczając cele i środki do ich realizacji, zgodnie z zapisem statutu. PZTS realizuje swoje statutowe zobowiązania tworząc różne programy, wyznaczając cele i zadania dla różnych kategorii wiekowych, na różnych szczeblach (ogólnopolskim, wojewódzkim itp.). Istnieje silna potrzeba sformułowania wieloletniego programu dalszego rozwoju tenisa stołowego w Polsce. [31, 32, 33].

 

2.3. Podstawowe założenia

Narodowy program wieloletniego rozwoju tenisa stołowego w Polsce powinien opierać się na następujących założeniach:

 • WYZNACZAĆ CELE I METODY UWZGLĘDNIAJĄCE STRUKTURĘ ADMINISTRACYJNĄ NASZEGO KRAJU ORAZ STRUKTURĘ CZASOWĄ. Program powinien wskazać cele i metody ich osiągania uwzględniając strukturę administracyjną naszego kraju oraz strukturę czasową najbliższych 16 lat.
 • REALIZOWAĆ ZAŁOŻENIA STATUTOWE PZTS. Program powinien być oparty na statutowych założeniach PZTS w zakresie celów i metod działania PZTS w Rozdziale II § 9 i 10.
 • UWZGLĘDNIAĆ AKTUALNY STAN SYSTEMU SZKOLENIA TENISA STOŁOWEGO W POLSCE. Program powinien uwzględnić wiedzę o aktualnym stanie systemu szkolenia w Polsce: ludzi (organizatorów, trenerów, zawodników itp.), kultury oraz organizacji („szkółki”, „akademie”, kluby, OZTS-y, PZTS). Program powinien zawierać program dla sportu niepełnosprawnych we wszystkich klasach. [10, 31-33].
 • OPIERAĆ SIĘ NA WIEDZY NAUKOWEJ. Program powinien być oparty na wiedzy naukowej na temat rozwoju w tenisie stołowym i sporcie. Szczególną rolę powinny pełnić meta-opracowania (T. Witkowski, 2014), które mają największą wartość dowodową w badaniach empirycznych. Takich badań zebraliśmy już bardzo dużo w historii Kongresów Nauki ITTF przez ostatnie kilkadziesiąt lat, i są one w większości przypadków ogólnodostępne. Szczególną rolę powinna pełnić dostępna wiedza systemowa i integralna. [3, 5, 7, 48].
 • OPIERAĆ SIĘ NA DOSTĘPNEJ WIEDZY O SZKOLENIU MISTRZÓW ŚWIATA W TENISIE STOŁOWYM. Program powinien uwzględniać zwłaszcza te meta-opracowania naukowe (o największej wartości dowodowej) i relacjonowane doświadczenia (o mniejszej wartości dowodowej), które są związane ze szkoleniem mistrzów świata w tenisie stołowym. Analizując światowe systemy
  szkolenia należy uwzględnić doświadczenia ITTF, Chin, innych czołowych krajów Azji, Europy, innych kontynentów (np. USA czy Australia) oraz doświadczenia własne. [8, 9, 13, 15, 16, 18, 19, 22-28, 30, 37-39, 42-46, 49-58].
 • POŁOŻYĆ NACISK NA ROZWÓJ KADR SZKOLENIOWO-ORGANIZACYJNYCH – SYSTEMU STEROWANIA. Z perspektywy systemowej program powinien uwzględnić w pierwszej kolejności rozwój systemu sterowania, od którego zależy w największym stopniu funkcjonowanie całej organizacji. [13, 20, 29]. Systemem sterującym w PZTS są władze związku, władze wojewódzkie,
  władze klubowe, organizatorzy szkolenia na wszystkich szczeblach (trenerzy oraz inni organizatorzy).
  • Nasza kadra powinna przestrzegać Kodeksu Dobrego Zarządzania Dla Polskich Związków Sportowych” opracowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki [38].
  • Program powinien uwzględnić w procesie tworzenia systemu szkolenia trenerów założenia i standardy Międzynarodowej Rady Mistrzostwa Trenerskiego (ICCE) [17].
  • W procesie doskonalenia systemu szkolenia kadr trenerskich należy ściśle współpracować z „Akademią Trenerską” przy Instytucie Sportu-Państwowym Instytucie Badawczym.
  • Program powinien uwzględnić i wzajemnie uzupełniać zatwierdzony przez MSiT „Plan szkolenia w sporcie: tenis stołowy” (J.Grycan, 2017) oraz związane z nim założenia wieloletniego procesu szkolenia, rozwoju oddziałów sportowych, oddziałów mistrzostwa sportowego, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego. [12].
  • Program powinien uwzględnić wymagania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, do którego zgodnie z Ustawą z 22 grudnia 2015 przygotowuje się także MSiT w tym tenis stołowy z PZTS. [47]

 

2.4. Integralny tenis stołowy

Prototyp narodowego programu rozwoju tenisa stołowego pod nazwą „Integralny tenis stołowy” był przez ostatnie 10 lat realizowany, testowany i stale doskonalony w działaniu przez małą firmę „Jerzy Grycan Table Tennis”. W jego ramach realizowano powyższe założenia. Zaprezentowany w książce „Integralny tenis stołowy” przyjął formę studiów trenerskich, kursów instruktorskich, programu „FUNdamenty od marzenia do Mistrzostwa”, obozów szkoleniowych, cotygodniowych telekonferencji, e-booków oraz innych produktów informacyjnych. Program jest konsekwencją wniosków płynących z raportu o stanie systemu szkolenia w polskim tenisie stołowym [10]. Stale udoskonalany dotarł do kilku tysięcy osób związanych z naszym sportem na różnych szczeblach: trenerów (w tym trenerów kadr narodowych) zawodników, organizatorów. Program ten obejmował zgodnie z definicją „integralny” trzy obszary rozwoju (1) rozwój osobisty uczestników, (2) rozwój kultury szkolenia, a także (3) rozwój systemu szkolenia i zarządzania w uczestniczących w nim klubach. [1, 3, 11-13, 20, 21, 29, 35, 36].

Cele

3 CELE NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU TENISA STOŁOWEGO 2018-33

3.1. Rozwinąć lub stworzyć sieć (uczących się) organizacji – “kopalni talentów”, szkółek, sekcji, klas sportowych, SMS, klubów, ośrodków regionalnych i centralnych, federacji umożliwiających rozwój talentów w największym stopniu, w tym:

 • SZKOLENIE WSTĘPNE. Rozwinąć lub stworzyć 640 ośrodków szkolenia wstępnego (FUNdamenty 1), 640 zespołów szkoleniowo-organizacyjno-badawczych realizujących programy tenisa stołowego dla każdego, i docierających docelowo do 100-120 tysięcy osób uprawiających tenis stołowy (dzieci w przedszkolu i szkole podstawowej, młodzieży szkół średnich, studentów, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych itp.;
 • SZKOLENIE PODSTAWOWE. Rozwinąć lub stworzyć 120 ośrodków szkolenia podstawowego (FUNdamenty 2), 120 zespołów szkoleniowo-organizacyjnobadawczych zapewniających realizację szkolenia FUNdamenty 2 dla 1,5-2 tysięcy najbardziej utalentowanych adeptów ze szkół podstawowych (9-12), w tym co najmniej 16 regionalnych ośrodków w formie Szkół Mistrzostwa Sportowego dla 200-300 osób wybitnie utalentowanych; przy współpracy z lokalnymi klubami II lub I ligi; przy ścisłej współpracy trenerów kadr narodowych i kadr wojewódzkich;
 • SZKOLENIE PROFESJONALNE. Rozwinąć lub stworzyć co najmniej 60 klubowych ośrodków szkolenia etapu „sztuka treningu” (13-16) oraz „sztuka walki” (17-20), 60 zespołów szkoleniowo-organizacyjno-badawczych zapewniających szkolenie na tych etapach dla 600-800 najbardziej utalentowanych adeptów w tym co najmniej 16 regionalnych ośrodków w formie Szkół Mistrzostwa Sportowego dla 150-200 wybitnie utalentowanej młodzieży w wieku 13-19, przy współpracy z zespołami Superligi i Ekstraklasy; przy ścisłej współpracy trenerów kadr narodowych oraz kadr wojewódzkich;
 • SZKOLENIE PROFESJONALNE ELITY NARODOWEJ W TENISIE STOŁOWYM. Stworzyć nowoczesny centralny ośrodek szkoleniowo-badawczy PZTS w stolicy naszego kraju. Przygotować warunki bazowo-sprzętowe oraz społeczne, do prowadzenia własnych badań oraz szkolenia Kadr Narodowych według światowych standardów. Takie centrum powinno realizować przygotowywanie kadr szkoleniowo-organizacyjnych („szkoła liderów”), kadr narodowych oraz związane z tym zadania badawcze. Ośrodek powinien przyjąć zobowiązania do roli Hot Spotu ITTF; współpracować z uczelniami wyższymi, Instytutem Sportu, ośrodkami szkoleniowymi w kraju i za granicą na zasadach wzajemnych korzyści.

3.2. W ramach każdego ośrodka rozwinąć kulturę systemu opartą na zasadach stałego dążenia do Mistrzostwa osobistego, synergii (współpracy) oraz konstruktywnej komunikacji wszystkich uczestników programu (organizatorów, trenerów oraz zawodników, rodziców,
nauczycieli itp.).

3.3. W ramach każdego ośrodka rozwinąć:

 • kompetentnych, dojrzałych, dążących do mistrzostwa osobistego organizatorów systemu szkolenia w tenisie stołowym w Polsce;
 • kompetentnych, dojrzałych, profesjonalnie, systemowo i integralnie myślących i dążących do mistrzostwa osobistego trenerów;
 • dojrzałych i kompletnie wyszkolonych zawodników, pełniący wzór dla młodzieży, w różnych typach-stylach gry, dążących do mistrzostwa osobistego
Plan dzialania - szkolenie wstępne

4.1 SZKOLENIE WSTĘPNE. Rozwój ośrodków szkolenia wstępnego (FUNdamenty 1) oraz gry w tenisa stołowego dla każdego

Cel perspektywiczny:
Rozwinąć lub stworzyć 640 ośrodków szkolenia wstępnego (FUNdamenty 1), 640 zespołów szkoleniowo-organizacyjno-badawczych realizujących programy tenisa stołowego dla każdego, i docierających docelowo do 100-120 tysięcy osób uprawiających tenis stołowy (dzieci w przedszkolu i szkole podstawowej, młodzieży szkół średnich, studentów, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych itp.

Cel ośrodka szkolenia wstępnego FUNdamenty 1 oraz gry w tenisa stołowego dla każdego.
Głównym celem tego programu jest rozwój warunków do szkolenia wstępnego w tenisa stołowego oraz do gry dla każdego:

 • Stworzenie warunków organizacyjnych i bazowo-sprzętowych takich jak organizacja klubu sportowego, Uczniowskiego Klubu Sportowego, „prywatnej szkółki tenisa stołowego” lub organizacja oddziału sportowego w ramach Szkoły Podstawowej.
 • Szkolenie wstępne FUNdamenty 1 obejmujące naukę podstawowych umiejętności gry w tenisa stołowego według światowych standardów (Załącznik); Szczególnie ważnym zadaniem ośrodków szkolenia wstępnego FUNdamenty 1 oraz tenisa stołowego dla
  każdego powinna być profilaktyka zdrowotna, rekreacja fizyczna, wychowanie przez sport, rozwój motywacji wewnętrznej do uprawiania tenisa stołowego i sportu oraz rozwój wszechstronnej sprawności fizycznej.
  • Program szkolenia wstępnego FUNdamenty 1 w optymalnej formie dla osób najbardziej utalentowanych powinien być realizowany dla dzieci w wieku 6-8 lat w formie klas sportowych według programu szkolenia w sporcie: Tenis stołowy (załącznik);
  • Program szkolenia wstępnego FUNdamenty 1 powinien być podstawą do realizacji szkolenia dla różnych grup wiekowych i w różnych środowiskach w ramach „sportu dla wszystkich” oraz „sportu powszechnego” takich jak „Tenis stołowy w rodzinie”; „Tenis stołowy w różnych grupach społecznych”; „Tenis stołowy w środowisku akademickim”; „Tenis stołowy w środowisku wiejskim”; „Tenis stołowy -współpraca z Polonią i Polakami za granicą”; innych projektów upowszechniania sportu jak ruch amatorski; ruch weteranów.

Rozwój kadry szkoleniowo-organizacyjnej. W tym celu potrzebujemy zainicjować i szkolić odpowiednią kadrę szkoleniowo organizacyjną na poziomie instruktora lub wyższym. Nowych instruktorów należy szukać wśród byłych i aktualnych zawodników, nauczycieli wychowania fizycznego, rodziców dzieci zainteresowanych tenisem stołowym oraz innych sympatyków tenisa stołowego. Potencjalnie bardzo dobrych instruktorów i trenerów można także znaleźć wśród osób, które nigdy nie były znanymi zawodnikami, a mają wybitne zdolności uczenia się, zdolności pedagogiczne i organizatorskie. Wiele takich przykładów jest wśród największych na świecie „kopalni talentów” w różnych dyscyplinach sportu. Animator może być pomocnikiem instruktora, przeszkolonym z zakresie podstaw technicznych. Dyrektor sportowy PZTS, zwraca uwagę w planie 2017-20, że „najważniejszą sprawą na najbliższe lata wydaje się zwiększenie akcentu na doszkalanie kadry trenerskiej uczestniczącej na każdym etapie szkolenia zawodników, co doprowadzi do podniesienia jakości pracy szkoleniowej już od podstaw. Spowoduje to w przyszłości podniesienie poziomu wyszkolenia zawodników, mając przełożenie na jeszcze bardziej skuteczną rywalizacją na arenie międzynarodowej” (Dryszel, 2016). [31, 32].

Przykład. W roku 2006-7 na obiektach Bronowianka w Krakowie zainicjowano projekt prywatnej szkółki tenisa stołowego szkolenia wstępnego FUNdamenty 1 dla dzieci. Zajęcia były prowadzone według założeń programu. Po 3 miesiącach w zajęciach uczestniczyło 55
zadowolonych dzieci, których rodzice płacili miesięcznie po 100 złotych opłaty. Po 4 miesiącach mała firma „Jerzy Grycan Table Tennis” zatrudniła kolejnego trenera. Pojawiło się pytanie jak można byłoby stworzyć warunki do rozwoju tysiąca takich szkółek, i jak można byłoby stworzyć warunki do zarabiania swoją pasją do tenisa stołowego i pożyteczną działalnością przez co najmniej tysiąc trenerów w naszym kraju. W latach 2010-17 prowadzony był program „FUNdamenty, od marzenia do Mistrzostwa”. Celem tego programu było między innymi tworzenie ‘od zera’ całej sieci szkółek tenisa stołowego dla dzieci. Trzem młodym trenerom (Mariusz Pyśk z Lubonia, Paweł Szeliński z Grodziska Mazowieckiego oraz Tomasz Szary z Czechowic-Dziedzic), uczestnikom programu, którzy nigdy nie byli wcześniej znanymi zawodnikami, udało się w największym stopniu rozwinąć szkolenie dzieci w wielu miejscach wokół swoich klubów. We wszystkich przypadkach ich wychowankowie pojawili się w czołówce w swoim regionie. T.Szary relacjonuje, że „w naszym szkoleniu dla nauczycieli wychowania fizycznego w gminie 2016 uczestniczyło 15 osób, które zyskały podstawowe kompetencje nauki gry w tenisa stołowego w szkole. Jednym z efektów jest znaczne podniesienie rangi tenisa stołowego w sporcie w regionie, przekazanie podstawowych narzędzi do prowadzenia i organizowania zajęć. Grupa metodycznie przeszkolonych animatorów może bardzo pomóc w otwieraniu nowych szkółek
tenisa stołowego w gminie/powiecie jednak animator musi współpracować z trenerem klubowym, aby jakość jego zajęć była odpowiednia, coraz wyższa”. Historia programu FUNdamenty została zaprezentowana na kongresie nauki ITTF w Dusseldorfie 2017 [11].

Plan działania. W ramach rozwoju ośrodków tenisa stołowego dla każdego i szkolenia wstępnego FUNdamenty 1 należy podjąć następujące działania:

 • Wyznaczyć osoby odpowiedzialne: Koordynator z PZTS, koordynator z OZTS, koordynatorzy SMS w powiecie. Zadaniem osoby (osób odpowiedzialnych) powinno być przygotowanie szczegółowego planu działania, dotarcie do jak największej liczby osób i instytucji w gminach, przygotowanie odpowiednich materiałów, przygotowanie i zrealizowanie szkoleń dla instruktorów, animatorów monitorowanie systemu itp.
 • Przygotować materiały informacyjne i promocyjne „Narodowy Program Rozwoju Tenisa Stołowego”, przy współpracy z MEN, MSiT, PZTS, OZTS-ami.
 • Nawiązywać i dalej rozwijać kontakty z osobami i instytucjami potencjalnie zainteresowanymi szkoleniem wstępnym FUNdamenty 1 – władzami gminnymi, ludźmi odpowiedzialnymi za sport w gminie, dyrektorami OSiR-ów, radnymi, odpowiednimi OZTS-ami. Dotrzeć z ofertą tworzenia i rozwoju ośrodków szkolenia wstępnego do 2478 istniejących gmin, oraz 657 zrzeszonych w PZTS klubów, dorosłych zawodników zarejestrowanych w PZTS jako potencjalnych instruktorów oraz animatorów, dotarcie do kilku tysięcy osób zarejestrowanych na listach „integralnego tenisa stołowego”.
 • Prowadzić dalej akcje promocyjne w gminach. Zawody, festiwale tenisa stołowego. Wykorzystać różne osoby jako ambasadorów tenisa stołowego. Przygotować spotkania pokazowe. W procesie tych i poprzednich działań należy budować dobre relacje, zbierać kontakty, tworzyć bank informacji, proponować współpracę, szkolenie, przygotowywać zespół ludzi do dalszej współpracy (potencjalni instruktorzy; potencjalni animatorzy; potencjalne miejsca do gry, do szkolenia wstępnego).
 • Przygotować materiały szkoleniowe dla instruktorów. Materiały te powinny być spójne z programem dla szkół oraz z wymaganiami dla uzyskania kompetencji (wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne) na poziomie 4 PRK (Ustawa z 22 grudnia 2015). Przygotować materiały multimedialne dla etapu szkolenia FUNdamenty 1.
 • Przygotować i rozwinąć stronę www „Narodowego Programu Rozwoju Tenisa Stołowego”. Domenę należy ustalić. Na stronie należałoby zamieścić odpowiednie materiały informacje na temat programu. Stworzyć internetowy podręcznik szkoleniowy prezentujący podstawową wiedzę na temat szkolenia wstępnego m.in. mistrzów świata w tenisie stołowym wraz z linkami z YouTube, FB, tłumaczonymi aktualnymi artykułami itp.; programy on-line.
 • Przygotować i rozpocząć realizację kursów i innych szkoleń dla instruktorów oraz animatorów. Szkolenie może zawierać warsztaty, materiały, telekonferencje, programy on-line; program dla przedszkoli. Cykl szkoleń może przyjąć formę kursu instruktorskiego jak w Łomiankach 2009, warsztatów rozwijanych w ramach programu FUNdamenty w latach 2010-17, telekonferencji oraz szkolenia on-line.
 • Telekonferencje. Przygotować program cyklicznych telekonferencji dla instruktorów.
 • Obozy i konsultacje. Przygotować program cyklicznych obozów i konsultacji dla dzieci szkolonych w ramach programu FUNdamenty 1 oraz ich trenerów. Weryfikowanie i rozwój kompetencji instruktorów podczas prezentacji, analiz techniczno-taktycznych, testów motorycznych i technicznych, odpraw wieczornych.
 • Monitorować realizację rozwoju ośrodków szkolenia wstępnego (FUNdamenty 1) i „dla każdego”. Wykorzystanie różnych narzędzi walidacyjnych jak na przykład: demonstracja techniki gry; prowadzenie lekcji treningowej; „Przygotowanie raportu rocznego stażu uczestników kursu dla instruktorów”; „Przygotowanie charakterystyk uczestników szkolenia wstępnego do banku talentów” wraz z materiałem wideo; „Analiza dokumentów”.
Plan działania - szkolenie podstawowe

4.2 SZKOLENIE PODSTAWOWE. Rozwój ośrodków szkolenia podstawowego „FUNdamenty 2” oraz klas i szkół mistrzostwa sportowego (SMS) dla uczniów Szkół Podstawowych

Cel perspektywiczny:
rozwinąć lub stworzyć 120 ośrodków szkolenia podstawowego (FUNdamenty 2), 120 zespołów szkoleniowo-organizacyjno-badawczych zapewniających realizację szkolenia FUNdamenty 2 dla 1,5-2 tysięcy najbardziej utalentowanych adeptów ze szkół podstawowych (9-12), w tym co najmniej 16 regionalnych ośrodków w formie klas lub Szkół Mistrzostwa Sportowego dla 200-300 osób wybitnie utalentowanych uczniów szkół podstawowych oraz zainicjowanie szkolenia „sztuki treningu” dla uczniów ostatnich dwóch klas szkoły podstawowej (13-14); przy współpracy z lokalnymi klubami co najmniej II lub I ligi; przy ścisłej współpracy trenerów kadr narodowych i kadr wojewódzkich; przy współpracy z innymi sportami.

Cel ośrodka szkolenia podstawowego FUNdamenty 2 (ostatnio w 2015 przez I.Balyi nazwanego jako „learn to train” [3]). Głównym celem jest rozwój organizacyjnych, społecznych i bazowo-sprzętowych warunków do realizacji szkolenia podstawowego FUNdamenty 2 (‘learn to train’) oraz dla uczniów ostatnich dwóch klas szkolenia „sztuki treningu” („train to train”) w tenisie stołowym według światowych standardów:

 • Szkolenie podstawowe dla dzieci i młodzieży obejmujące następujące umiejętności gry: kompletne szkolenie techniczno-taktyczne tak, aby w każdym ośrodku powstawał „mały świat” z pełnym spektrum typów-stylów gry (obok dominującego obustronnego ataku topspinowego – zawodnik leworęczny, piórkowiec, defensor, atak szybki i kombi-atak); dla osób najwybitniejszych rekomendowane powinno być przejście do ośrodka wyższego rzędu po zakończeniu etapu szkolenia podstawowego FUNdamenty 2;
 • Szkolenie „sztuki treningu” dla młodzieży 13-14-letniej w zakresie jakości oraz zmienności techniczno-taktycznej w każdym typie-stylu gry; pełny rozwój odporności psychicznej; oraz dalszy rozwój motoryczny zgodnie z założeniami pracy na tym etapie szkolenia;
 • Szczególnie ważnym zadaniem ośrodków tenisa stołowego FUNdamenty 2 oraz „sztuki treningu” powinna być, obok pełnego przygotowania techniczno-taktycznego, mentalnego – rozwój motywacji wewnętrznej do uprawiania tenisa stołowego i sportu, rozwój wszechstronnej i ukierunkowanej sprawności fizycznej, profilaktyka zdrowotna, rekreacja fizyczna, wychowanie przez sport, rozwój umiejętności pracy nad sobą, rozwój kultury.
 • W miarę możliwości ośrodek szkolenia podstawowego FUNdamenty 2 może też realizować różne zadania „ośrodka dla każdego”; powinien np. uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych.

Rozwój kadry szkoleniowo-organizacyjnej. W tym celu potrzebujemy zainicjować i szkolić odpowiednią kadrę szkoleniowo organizacyjną na poziomie trenera lub wyższym. Należy rozwijać wszystkie kompetencje (wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne) na poziomie 5 PRK. Należy akcentować rozwój każdego trenera w zakresie kompetencji techniczno-taktycznych, umiejętności szkolenia zawodników w każdym typie-stylu gry, kompetencje w zakresie przygotowania fizycznego oraz podstawowe kompetencje w trzech obszarach: rozwoju mistrzostwa osobistego, rozwoju kultury oraz rozwoju systemu (organizacji).

Przykład. W 1995 roku 20-letni Lucjan Błaszczyk w drodze do ćwierćfinału Indywidualnych Mistrzostw Świata w Tian Jin (Chiny) pokonał 3 chińskich mistrzów. W ćwierćfinale przegrał z defensorem Ding Song. Zabrakło mu umiejętności gry przeciwko stylowi obronnemu, który był bardzo rzadki i praktycznie od lat nie ma odpowiedniego szkolenia defensorów w Polsce. Dwa lata temu na MŚ w Su Zhou jedyny medal z dwudziestu możliwych zdobyła dla Europy polsko-holenderska para defensorek Li Qian i Li Jie. Inne znakomite polskie zawodniczki Partyka i Grzybowska rozegrały do tej pory w oficjalnych zawodach szacunkowo około 20 gier z Li Qian, ale ani razu żadna z nich nie wygrała. Temat był wielokrotnie poruszany, np. w książce „Integralny tenis stołowy”. W grudniu 2011 w Gdańsku odbyło się szkolenie dla trenerów Kadr Narodowych oraz prezesów PZTS na temat głównych założeń na jakich opiera się budowanie systemu szkolenia prawie 100% Mistrzów Świata i Igrzysk ostatnich 20 lat, w tym o zasadach budowania „Małego Świata”. W październiku 2017 odbyły się szkolenia ETTU w Warszawie z trenerami Watanabe (Japonia) oraz (Li Xiaodong (Chiny). Dowiedzieliśmy się, że w każdej szkole w Japonii w 8-osobowej drużynie musi być każdy typ-styl gry. Tak samo sukces Chińczyków, jest jak stwierdził Li Xiaodong związany z tym, że w każdej grupie szkoleniowej w Chinach musi być całe spektrum typów-stylów gry. Tu się nic zasadniczo nie zmieniło od kilkudziesięciu lat. Istotą sprawy jest „trening widzenia’, antycypacja i umiejętność dostosowania się, które należy ćwiczyć przez wiele lat w codziennym treningu, czyli to co Chińczycy nazywają „systemowym treningiem”. Żałosną namiastką jest sprowadzanie do kraju zawodników grających różnymi stylami i asymilowanie ich (tak zwana „metoda pasożytnicza”). Na rozwiązanie pasożytnicze mogą sobie pozwolić najbogatsze kraje jak Szwecja, Niemcy, Francja czy Austria dla elitarnej grupy, najczęściej dla 1-2 zawodników. Dzięki metodzie pasożytniczej zdobyto jednak mniej niż 5% medali na głównych światowych zawodach ostatnich 50 lat. Najlepszym rozwiązaniem jest uaktualnienie kompetencji trenerów do standardów światowych. W ramach realizacji programu FUNdamenty 2 w latach 2015-17 prowadzone były obozy dla dzieci szkolonych zgodnie z zasadą „tworzenia małego świata”. Na wszystkich obozach najsilniejszą grupę stanowiły dzieci szkolone w „typach-stylach gry w oparciu o taką strukturę jaka występuje w każdej grupie szkoleniowej na każdym poziomie (od etapu FUNdamenty 2) w czołowych krajach Azji, które dominują w świecie tenisa stołowego. Wyzwaniem całego polskiego tenisa stołowego jest wdrożenie szkolenia każdego typu-stylu gry tak jak to jest opisane w programie dla szkół (Grycan, 2017).

Plan działania. W ramach rozwoju ośrodków FUNdamenty 2 należy podjąć następujące działania:

 • Wyznaczyć osoby odpowiedzialne: Koordynator z PZTS, koordynator z OZTS, koordynatorzy SMS w województwie. Zadaniem osoby (osób odpowiedzialnych) powinno być przygotowanie szczegółowego planu działania, dotarcie do jak największej liczby osób i instytucji w powiatach, przygotowanie odpowiednich materiałów, przygotowanie i zrealizowanie szkoleń dla instruktorów, monitorowanie systemu itp., oraz śledzenie i koordynowanie tego co dzieje się na poziomie gminnym.
 • Przygotować materiały informacyjne i promocyjne „Narodowy Program Rozwoju Tenisa Stołowego”, przy współpracy z MEN, MSiT, PZTS, OZTS-ami, powinien przygotować nowe i spójne materiały. Na przykład oparte na zasadach „oferty nie do odrzucenia Marka Joynera” w skrócie ONDO, która jest od lat stosowane w rozwoju małego biznesu integralnego tenisa stołowego.
 • Przygotować i rozwinąć stronę www ‘Narodowego Programu Rozwoju Tenisa Stołowego”. Zamieścić na niej odpowiednie materiały informacje na temat programu. Stworzyć i rozwijać interaktywne multimedia, zawierające internetowy podręcznik szkoleniowy prezentujący podstawową światową i naukową wiedzę na temat  szkolenia podstawowego m.in. mistrzów świata w tenisie stołowym wraz z linkami z YouTube, FB, tłumaczonymi aktualnymi artykułami; programami on-line; współpracą z innymi stronami „dla dobra dyscypliny” itp.
 • Nawiązywać i dalej rozwijać kontakty z osobami i instytucjami potencjalnie zainteresowanymi szkoleniem FUNdamenty 2 – władzami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi, ludźmi odpowiedzialnymi za sport i tenis stołowy w regionie, dyrektorami OSiR-ów, radnymi, regionalnymi posłami i senatorami, odpowiednimi OZTS-ami.
 • Prowadzić akcje promocyjne w powiatach. Zawody, festiwale tenisa stołowego. Wykorzystać różne osoby jako ambasadorów tenisa stołowego. Przygotować spotkania pokazowe. W procesie tych i poprzednich działań należy budować dobre relacje, zbierać kontakty, tworzyć bank informacji, proponować współpracę, szkolenie, przygotowywać zespół ludzi do dalszej współpracy (potencjalni instruktorzy; potencjalne miejsca do gry, do szkolenia wstępnego). Należy dotrzeć z ofertą do wszystkich gmin, ale też do wszystkich 380 powiatów, do każdej grupy, która rozwinęła ośrodek szkolenia wstępnego, zbudowała sieć „szkółek” i ma intencję dalszego rozwoju, na kolejny poziom, i ma już potencjał do jego tworzenia, do wszystkich klubów, które prowadzą i chcą dalej rozwijać szkolenie podstawowe (FUNdamenty 2) jako regionalny lider w szkoleniu. Należy też dotrzeć do kilku tysięcy osób zarejestrowanych na listach „integralnego tenisa stołowego”.
 • Przygotować materiały szkoleniowe dla trenerów. Materiały te powinny być spójne z programem dla szkół oraz z wymaganiami dla uzyskania kompetencji (wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne) na poziomie 5 PRK (Ustawa z 22 grudnia 2015). Przygotować stale uaktualniane naukowe i systemowe materiały multimedialne dla etapu szkolenia FUNdamenty 2. Materiały dla oddziałów sportowych, oddziałów mistrzostwa sportowego, szkół sportowych, szkół mistrzostwa sportowego.
 • Przygotować i rozpocząć realizację kursów i innych szkoleń dla trenerów. Szkolenie może zawierać warsztaty, materiały, telekonferencje, programy on-line; program dla przedszkoli dostosowane do wymogów poziomu 5PRK. Zadbać szczególnie o uaktualnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji aktualnie aktywnych trenerów kadr wojewódzkich, istniejących lub potencjalnych szkół sportowych oraz trenerów zawodników Kadr kadetów i juniorów.
 • Telekonferencje. Przygotować program cyklicznych telekonferencji dla trenerów.
 • Obozy i konsultacje. Przygotować program cyklicznych obozów i konsultacji dla dzieci szkolonych w ramach programu FUNdamenty 2 oraz ich trenerów, na szczeblu każdego województwa oraz na szczeblu ogólnokrajowym. Weryfikowanie i rozwój kompetencji trenerów podczas prezentacji, analiz techniczno-taktycznych, testów motorycznych i technicznych, odpraw wieczornych itp.
 • Monitorować realizację rozwoju ośrodków szkolenia podstawowego (FUNdamenty 2). Przeszkolenie trenerów i organizatorów szkolenia w podstawowych naukowych narzędziach szkoleniowo-organizacyjnej pracy badawczej w tenisie stołowym. Systematyczne zastosowanie systemowych narzędzi monitorowania organizacji i szkolenia w PZTS. Bank talentów – stałe monitorowanie środowiska, doskonalenie procesu identyfikowania talentów. Narodowy program poszukiwania i rozwijania talentów. Wykorzystanie różnych narzędzi walidacyjnych jak na przykład: demonstracja kompletnej techniki gry dla każdego typu stylu gry; prowadzenie lekcji treningowej dla każdego typu-stylu gry; „Przygotowanie raportu rocznego stażu uczestnika kursu dla trenerskiego”; „Przygotowanie charakterystyk uczestników szkolenia podstawowego do banku talentów w każdym typie-stylu gry” wraz z materiałem wideo; „Analiza dokumentów”.
Plan działania - szkolenie profesjonalne

4.3 SZKOLENIE PROFESJONALNE. Rozwój ośrodków „sztuki treningu” i „sztuki walki”, oraz szkół mistrzostwa sportowego (SMS) oraz OSSM-ów dla uczniów szkół średnich

Cel perspektywiczny:
rozwinąć lub stworzyć co najmniej 60 klubowych lub szkolnych ośrodków szkolenia etapu „sztuka treningu” (13-16) oraz „sztuka walki” (17-20), 60 zespołów szkoleniowoorganizacyjno-badawczych zapewniających szkolenie na tych etapach dla 600-800
najbardziej utalentowanych adeptów w tym co najmniej 16 regionalnych ośrodków w formie Szkół Mistrzostwa Sportowego dla 150-200 wybitnie utalentowanej młodzieży w wieku 13-19, przy współpracy z zespołami Superligi i Ekstraklasy; przy ścisłej współpracy trenerów kadr
narodowych oraz kadr wojewódzkich.

Cel ośrodka „sztuki treningu” („train to train”) i „sztuki walki” („train to perform”). Głównym celem jest rozwój organizacyjnych, społecznych i bazowo-sprzętowych warunków do realizacji szkolenia „sztuki treningu” (wiek 13-16) oraz „sztuki walki” (wiek 17-20) w tenisie stołowym według światowych standardów:

 • Szkolenie „sztuki treningu” dla młodzieży 13-16-letniej w zakresie jakości oraz zmienności techniczno-taktycznej w każdym typie-stylu gry; pełny rozwój odporności psychicznej; oraz dalszy rozwój motoryczny zgodnie z założeniami pracy na tym etapie szkolenia;
 • Szkolenie „sztuki walki” dla młodzieży 17-20-letniej obejmujące następujące umiejętności gry: kompletne szkolenie techniczno-taktyczne z akcentem na rozwój umiejętności dostosowania do wszystkich sytuacji w światowym tenisie stołowym; pełny rozwój odporności psychicznej; oraz dalszy rozwój motoryczny zgodnie z założeniami pracy na tym etapie szkolenia;
 • Szczególnie ważnym zadaniem ośrodków tenisa stołowego „sztuki treningu” oraz „sztuki walki” powinna być, obok pełnego przygotowania techniczno-taktycznego, mentalnego oraz fizycznego, profilaktyka zdrowotna, rekreacja fizyczna, wychowanie przez sport,  rozwój umiejętności pracy nad sobą, rozwój kultury oraz rozwój wzorcowego systemu.
 • W miarę możliwości ośrodek szkolenia profesjonalnego może też realizować różne zadania „ośrodka dla każdego”; powinien np. uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych i naszej kadry paraolimpijskiej.

Rozwój kadry szkoleniowo-organizacyjnej. W tym celu potrzebujemy zainicjować i szkolić odpowiednią kadrę szkoleniowo organizacyjną na poziomie trenera klasy I. Należy rozwijać wszystkie kompetencje (wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne) na poziomie 6 PRK. Należy doskonalić kompetencje każdego trenera w zakresie kierowania szkoleniem techniczno-taktycznym, kompetencje w zakresie przygotowania fizycznego oraz kompetencje w trzech obszarach: rozwoju mistrzostwa osobistego, rozwoju kultury oraz rozwoju systemu (organizacji). Kluczowe na tym etapie w rozwoju kadry jest rozwój kompetencji „miękkich” związanymi z kierowaniem rozwojem mentalnym wychowanków oraz z rozwojem kultury systemu opartej na zasadach stałego dążenia do Mistrzostwa osobistego, synergii (współpracy) oraz konstruktywnej komunikacji wszystkich uczestników programu (organizatorów, trenerów oraz zawodników, rodziców, nauczycieli itp.).

Przykład. Trenerzy pracujący z kadrami na szczeblu centralnym lub wojewódzkim, mają szczególne możliwości i szanse dla rozwijania i integrowania nie tylko elity zawodników, ale także całego sztabu ludzi związanych naturalnie z ich zespołem (zespołami). Na tym szczeblu trenerzy i organizatorzy szkolenia mają szczególnie dużą odpowiedzialność za kulturę oraz system szkolenia. Powinni być wzorem pracy nad sobą, wzorem komunikacji zjednującej ludzi dla wspólnego celu, budowania silnego systemu wzajemnego wsparcia, tworzenia silnych relacji opartych na jasnym porozumieniu i wzajemnym zaufaniu. Znakomitym przykładem budowania takiej kultury były australijskie instytuty sportu przed Igrzyskami Olimpijskimi Sydney 2000, w których trener kadry narodowej miał merytoryczne wsparcie w procesie zespołowego diagnozowania, zespołowego planowania, oraz zespołowej realizacji programu przez sztaby specjalistów z różnych dziedzin (fizjolog, lekarz, fizjoterapeuta, psycholog, specjalista od marketingu, od edukacji itp.). Wszystkie kroki w procesie szkolenia były prowadzone podczas cyklicznych spotkań szerokiego sztabu. Prowadzone były różne szkolenia związane z efektywną komunikacją trenera z zawodnikiem, z grupą, z potencjalnym sponsorem, z rodzicami, z mediami itp. Naszej elicie, bardzo przydałoby się uaktualnienie kompetencji związanych z tworzeniem kultury „środowiska”. Jednym z rozwiązań może być uczestnictwo grupy elity naszych trenerów i organizatorów w programie „u.lab: Leading From the Emerging Future”. Jest to program on-line największej uczelni na świecie Massachusetts Institute of Technology. W ramach programu FUNdamenty 3 i 4 mała grupa trenerów uczestniczyła częściowo w niektórych elementach tego programu rozwijając „miękkie kompetencje” związane z treningiem odporności psychicznej oraz rozwojem umiejętności komunikowania się.

Plan działania. W ramach rozwoju ośrodków „Sztuki treningu” oraz „Sztuki występu” należy podjąć następujące działania:

 • Wyznaczyć osoby odpowiedzialne: Koordynator z PZTS, koordynator z OZTS, koordynatorzy SMS w województwie. Zadaniem osoby (osób odpowiedzialnych) powinno być przygotowanie szczegółowego planu działania kadr narodowych, dotarcie do jak największej liczby osób i instytucji w województwach, przygotowanie odpowiednich materiałów, przygotowanie i zrealizowanie szkoleń dla trenerów, monitorowanie systemu itp., oraz śledzenie i koordynowanie tego co dzieje się na poziomie wojewódzkim.
 • Przygotować materiały informacyjne i promocyjne „Narodowy Program Rozwoju Tenisa Stołowego”, przy współpracy z MEN, MSiT, PZTS, OZTS-ami, powinien przygotować nowe i spójne materiały. Na przykład oparte na zasadach „oferty nie do odrzucenia Marka Joynera”.
 • Przygotować i rozwinąć stronę www ‘Narodowego Programu Rozwoju Tenisa Stołowego”. Zamieścić na niej odpowiednie materiały informacje na temat programu. Stworzyć i rozwijać interaktywne multimedia, zawierające internetowy podręcznik szkoleniowy prezentujący podstawową światową i naukową wiedzę na temat szkolenia podstawowego m.in. mistrzów świata w tenisie stołowym wraz z linkami z YouTube, tłumaczonymi aktualnymi artykułami; programami on-line; współpracą z innymi stronami „dla dobra dyscypliny” itp.
 • Nawiązywać i dalej rozwijać kontakty z osobami i instytucjami potencjalnie zainteresowanymi szkoleniem „sztuka treningu” i „sztuka walki” – władzami, powiatowymi i wojewódzkimi, ludźmi odpowiedzialnymi za sport i tenis stołowy w regionie, dyrektorami OSiR-ów, radnymi, regionalnymi posłami i senatorami, odpowiednimi OZTS-ami.
 • Prowadzić akcje promocyjne w powiatach oraz szczeblu wojewódzkim. Zawody, festiwale tenisa stołowego. Wykorzystać różne osoby jako ambasadorów tenisa stołowego. Przygotować spotkania pokazowe. W procesie tych i poprzednich działań należy budować dobre relacje, zbierać kontakty, tworzyć bank informacji, proponować współpracę, szkolenie, przygotowywać zespół ludzi do dalszej współpracy (potencjalni instruktorzy; potencjalne miejsca do gry, do szkolenia wstępnego).
 • Przygotować materiały szkoleniowe dla trenerów. Materiały te powinny być spójne z programem dla szkół oraz z wymaganiami dla uzyskania kompetencji (wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne) na poziomie 6 PRK (patrz: Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z 22 grudnia 2015. Poz. 64. Dziennik Ustaw). Przygotować stale uaktualniane naukowe i systemowe materiały multimedialne dla etapu szkolenia „Sztuka treningu”. Materiały dla oddziałów sportowych, oddziałów mistrzostwa sportowego, szkół sportowych, szkół mistrzostwa sportowego. Centralne miejsce w tych materiałach dla tego etapu powinny mieć materiały multimedialne do treningu mentalnego – do pracy zawodników, oraz do pracy trenerów.
 • Przygotować i rozpocząć realizację kursów i innych szkoleń dla trenerów. Szkolenie może zawierać warsztaty, materiały, telekonferencje, programy on-line, program dla przedszkoli, dostosowane do wymogów poziomu 6PRK. Zadbać szczególnie o
  uaktualnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji aktualnie aktywnych trenerów kadr wojewódzkich, istniejących lub potencjalnych szkół sportowych oraz trenerów zawodników Kadr kadetów i juniorów. Najważniejszymi elementami szkoleń na tym etapie powinny rozwój kompetencji „miękkich” związanych z „treningiem mentalnym” oraz „treningiem interpersonalnym” w tenisie stołowym.
 • Telekonferencje. Przygotować program cyklicznych telekonferencji dla trenerów na tym etapie powinien wspierać rozwój kompetencji „miękkich”.
 • Obozy i konsultacje. Przygotować program cyklicznych obozów i konsultacji dla młodzieży szkolonej w ramach programu „Sztuka treningu” oraz ich trenerów, na szczeblu każdego województwa oraz na szczeblu ogólnokrajowym. Weryfikowanie i rozwój kompetencji trenerów podczas prezentacji, analiz techniczno-taktycznych, testów motorycznych i technicznych, odpraw wieczornych itp.
 • Monitorować realizację rozwoju ośrodków szkolenia „sztuka treningu” i „sztuka walki”. Przeszkolenie trenerów i organizatorów szkolenia w podstawowych naukowych narzędziach szkoleniowo-organizacyjnej pracy badawczej w tenisie stołowym. Systematyczne zastosowanie systemowych narzędzi monitorowania organizacji i szkolenia w PZTS. Bank talentów – stałe monitorowanie środowiska,
  doskonalenie procesu identyfikowania talentów. Narodowy program poszukiwania i rozwijania talentów. Wykorzystanie różnych narzędzi walidacyjnych jak na przykład: analiza techniki gry dla każdego typu stylu gry; prowadzenie lekcji treningowej dla odporności psychicznej (poprowadzenie treningu mentalnego; treningu interpersonalnego) oraz treningu jakości techniki, zmienności taktycznej,
  dostosowania; „Przygotowanie raportu rocznego stażu uczestnika kursu dla trenera I klasy” (roczny plan mentalny); „Przygotowanie pełnych charakterystyk uczestników szkolenia do banku talentów” wraz z materiałem wideo; „Analiza dokumentów”
Plan działania - szkolenie profesjonalne elity narodowej

4.4 SZKOLENIE PROFESJONALNE ELITY NARODOWEJ. Rozwój centralnego ośrodka szkoleniowo-badawczego PZTS dla Kadry Narodowej. Szkolenie profesjonalne elity (13-30 lat). Centralna SMS dla Kadry młodzieżowej (13-19).

Cel perspektywiczny:
stworzyć nowoczesny centralny ośrodek szkoleniowo-badawczy PZTS w stolicy naszego kraju. Przygotować warunki bazowo-sprzętowe oraz społeczne, do prowadzenia własnych badań oraz szkolenia Kadr Narodowych według światowych standardów. Takie centrum powinno realizować przygotowywanie kadr szkoleniowo-organizacyjnych („szkoła liderów”), kadr narodowych oraz związane z tym zadania badawcze,. Ośrodek powinien przyjąć zobowiązania do roli Hot Spotu ITTF; współpracować z uczelniami wyższymi, Instytutem
Sportu-PIB, ośrodkami szkoleniowymi w kraju i za granicą na zasadach wzajemnych korzyści.

Plan działania. W ramach rozwoju takiego ośrodka należy podjąć następujące działania:

 • Wyznaczyć osoby odpowiedzialne: Stworzyć zespół, który zainicjowałby pracę nad tym projektem.
 • Rozpocząć przygotowanie elity szkoleniowo-organizacyjnej w kraju. Przygotować program długofalowego rozwoju kadry szkoleniowo-organizacyjno-badawczej, która chciałaby podjąć wieloletnią pracę w dążeniu do mistrzostwa osobistego wg najwyższych standardów światowego tenisa stołowego (m.in. znajomość języków, kompetencje na poziomie 7 według PRK, rozwinąć na najwyższy poziom kompetencje systemowe). Przykładowo, nasza elita szkoleniowo-organizacyjna w kraju powinna mieć wysoką świadomość i przestrzegać „Kodeksu Dobrego Zarządzania Dla Polskich Związków Sportowych” opracowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki” [36].
 • Rozwój kadry szkoleniowo-organizacyjnej. „Szkoła liderów” – należy szczególnie zadbać o stały rozwój kadry szkoleniowo-organizacyjnej prowadzącej i organizującej szkolenie na szczeblach: gminnym, powiatowym, wojewódzkim, klubowym i centralnym. Należy stworzyć stały system dokształcania i doskonalenia kadr szkoleniowych w formie:
  • Corocznych kursów szkoleniowych dla trenerów II klasy, trenerów I klasy oraz trenerów klasy mistrzowskiej, takich jak kurs integralnego tenisa stołowego w Łomiankach 2009, i według wymagań 5, 6 i 7 poziomu PRK;
  • Warsztatów szkoleniowych takich jak realizowane według programu „FUNdamenty, od marzenia do Mistrzostwa” w latach 2010-17, w udoskonalonej formie (na przykład podniesienie standardu miejsca szkolenia, udoskonalone materiały itp.);
  • Seminariów on-line realizowanych na przykład co miesiąc;
  • Telekonferencji on-line realizowanych na przykład co tydzień, podobnie jak to było realizowane przez ‘integralny tenis stołowy’ w latach 2010-17 w udoskonalonej formie (może zainwestowanie w system techniczny do prowadzenia telekonferencji);
 • Rozwój pracy badawczej. W ramach pracy takiego ośrodka należałoby uwzględnić następujące działania:
  • Stałe monitorowanie rozwoju sytuacji w światowym oraz krajowym tenisie stołowym, w tym na przykład bieżące analizy statystyczne gier rozgrywanych podczas światowych imprez, przygotowywanie wniosków do praktyki;
  • Szczególnie ważne jest monitorowanie wszystkich opracowań naukowych, opracowań książkowych oraz filmowych szkoleniowych na świecie, przygotowywanie tłumaczeń szczególnie ważnych meta-opracowań, przygotowywanie wniosków dla doskonalenia naszej praktyki;
  • Stały udział naszych przedstawicieli na kongresach nauki ITTF, przygotowywanie własnych badań, przygotowywanie podsumowania badań prezentowanych na kongresie, opracowanie wniosków do naszego systemu.
Wnioski

5 WNIOSKI

Narodowy plan rozwoju tenisa stołowego 2018-33 jest zaproszeniem dla każdej osoby związanej z tenisem stołowym w naszym kraju do:

 • pracy nad sobą w dążeniu do mistrzostwa osobistego jako zawodnik, trener, organizator, sędzia lub rodzic itp., uaktualnienia swoich kompetencji zgodnie z wiedzą o integralnym rozwoju osobistym oraz zawodowym, zgodnie w wymaganiami światowego tenisa stołowego;
 • współtworzenia kultury tenisa stołowego opartej na wspólnym dążeniu do mistrzostwa osobistego, konstruktywnej komunikacji i współpracy na zasadach „winwin-win”, tworzenia ogólnonarodowej (i w zgodzie ze światem) synergii, aby coraz większy krąg osób ‘GRAŁ uczciwie do jednej bramki’;
 • wspólnego budowania uczących się organizacji możliwie najbardziej harmonijnie w całym naszym kraju na wszystkich szczeblach systemu – szkolenia wstępnego, podstawowego, profesjonalnego, a także zbudowania narodowego ośrodka szkoleniowo-badawczego dla kadr narodowych, według najwyższych światowych standardów.

 

5.1 Plan 16-letni – milowe kroki rozwoju tenisa stołowego w Polsce w latach 2017-32

Rok 2018 (liczby obok ośrodków wyrażają ilość rozwiniętych lub stworzonych na nowo ośrodków danego typu)

 • Rozwój ośrodków szkolenia wstępnego (FUNdamenty 1) – 80
 • Rozwój ośrodków szkolenia podstawowego (FUNdamenty 2) – 20
 • Rozwój kadry do profesjonalnych ośrodków klubowych
 • Rozwój makroregionalnych ośrodków profesjonalnych („sztuki treningu”, „sztuki walki” i „sztuki wygrywania”) – 2
 • Rozwój ośrodka centralnego – działania przygotowawcze, stworzenie prototypu

Lata 2019-22

 • Rozwój ośrodków szkolenia wstępnego (FUNdamenty 1) – 120
 • Rozwój ośrodków szkolenia podstawowego (FUNdamenty 2) – 60
 • Rozwój kadry do profesjonalnych ośrodków klubowych – 20
 • Rozwój makroregionalnych ośrodków profesjonalnych („sztuki treningu”, „sztuki walki” i „sztuki wygrywania”) – 4
 • Rozwój ośrodka centralnego – działania przygotowawcze, rozwój prototypu

Lata 2023-26

 • Rozwój ośrodków szkolenia wstępnego (FUNdamenty 1) – 320
 • Rozwój ośrodków szkolenia podstawowego (FUNdamenty 2) – 100
 • Rozwój kadry do profesjonalnych ośrodków klubowych – 40
 • Rozwój makroregionalnych ośrodków profesjonalnych („sztuki treningu”, „sztuki walki” i „sztuki wygrywania”) – 8
 • Rozwój ośrodka centralnego – 1

Lata 2027-33

 • Rozwój ośrodków szkolenia wstępnego (FUNdamenty 1) – 640
 • Rozwój ośrodków szkolenia podstawowego (FUNdamenty 2) – 160
 • Rozwój kadry do profesjonalnych ośrodków klubowych – 60
 • Rozwój profesjonalnych wojewódzkich ośrodków profesjonalnych („sztuki treningu”, „sztuki walki” i „sztuki wygrywania”) – 16
 • Rozwój ośrodka centralnego – 1
Co powiedzieli o programie (10.12.2017)

Piotr Marek Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy – Akademia Trenerów:

Bardzo się cieszę, że podchodzicie do tematu kompleksowo, z wizją i konkretnym planem. Oby więcej związków sportowych tak pracowało. Bardzo nowoczesny dokument, odwołujący się do aktualnej sytuacji prawnej. Jest mowa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Ciekawie są sformułowane cele narodowego programu rozwoju tenisa stołowego 18-33. Pomysł z rozwojem sieci powiązań jest genialny i na pewno przyniesie dużo korzyści. Tu właśnie widzę rolę ‘Coach Developerów’, którzy będą animatorami (facilitatorami) takich powiązań, bo bez wykwalifikowanych osób będzie to trudne. „Dojrzali i kompetentnie wyszkoleni zawodnicy, pełniący wzór dla młodzieży, w różnych typach stylach gry…” Zawsze tego brakowało mi jako zawodnikowi 🙂 Dobrze, że piszecie o monitorowaniu. Natomiast wiem jak to można łatwo sprowadzić do wypełniania tabel :-). Monitoring wymaga opracowania, a najlepiej wypracowania odpowiednich procedur i przeszkolenia ludzi. Cały dokument jest spójny, dopracowany.

Dyrektor Sportowy PZTS Stefan Dryszel:

Opracowany pod kierunkiem Jerzego Grycana ‘Narodowy program rozwoju tenisa stołowego na lata 2018-2033’ jest miedzy innymi
efektem jego wieloletniej pracy trenerskiej na szczeblu reprezentacji Polski seniorów, seniorek, a wcześniej także juniorów. Po zakończeniu kariery trenerskiej (bezpośredniej pracy z zawodnikami), autor dał się poznać jako wnikliwy obserwator systemów szkolenia w krajach europejskich i azjatyckich, które odgrywają czołową rolę w światowym tenisie stołowym. Stworzony przez niego wieloletni etapowy program szkolenia dla wszystkich grup wiekowych został zaprezentowany na światowym kongresie ITTF (czerwiec 2017). Przedstawiona w programie spójna i przejrzysta koncepcja rozwoju tenisa stołowego w Polsce na najbliższe 15 lat, stwarza szansę na wzrost ilości sportowców uprawiających tą dyscyplinę sportu, oraz podniesienie poziomu wyszkolenia trenerów i zawodników.

Trener Paweł Szeliński (Grodzisk Mazowiecki) podsumował program następująco:

Narodowy program rozwoju tenisa stołowego” ma na celu popularyzację tenisa stołowego w szkołach w całej Polsce (zarówno w małych wioskach jak i dużych miastach), podniesienie jakości szkolenia najmłodszych dzieci w już istniejących klubach, wkroczenie na zupełnie inny poziom szkolenia w ośrodkach regionalnych oraz dążenie do utworzenia ośrodka centralnego, które skupiało by najlepszych zawodników z całej Polski. Do wykonania tego zadania niezbędne jest szkolenie oraz rozwój trenerów na różnym etapie szkolenia (od wstępnego po mistrzowski). W ramach rozpowszechniania dyscypliny zostałyby stworzone materiały szkoleniowe dostępne dla wszystkich chętnych (nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów i trenerów)..Po wykonaniu tych wszystkich działań liczymy na to, że zarówno poziom szkolenia jak i popularność naszej dyscypliny znacząco wzrośnie.

Trener Jan Ciepiał (Gliwice) napisał o programie:

Moim zdaniem Narodowy Program Rozwoju Tenisa Stołowego jest: (1) Spójny czyli posiada narzędzia systemowe, które w klarowny sposób, krok po kroku wdrażają cele pośrednie pasujące i zazębiające się z celem głównym. (2) Naukowy. Czerpie z wymiernych pojęć, definicji oraz bazuje na fundamencie naukowym. (3) Wzorcowy. Czerpie ze zdrowego wzorca, korzenia tradycji formuły treningowej mistrzów świata. (4) Skontrastowany. Nie dba tylko i wyłącznie o rozwój uprzywilejowanej grupy zawodników. Mierzy zarówno w najmłodszych, początkujących adeptów tenisa stołowego, jak i w seniorów. (5) Ambitny. Dziś nie istnieje chyba w żadnej dyscyplinie sportowej mistrz świata, który jest pozbawiony ambicji i osobowości. Tak jest z NPRTS. Jest trudny, lecz moim zdaniem umożliwia sukces. (6) Kompleksowy. Mierzy w rozwój ciała i umysłu. Jest skierowany do wszystkich kategorii wiekowych. Jest ekologiczny. (7) Optymalny. Stara się wykorzystać złoty okres rozwojowy najmłodszych adeptów tenisa stołowego. (8) Przyjazny. Uczy kultury synergii oraz technik porozumiewania się bez barier. (9) Wizjonerski. Dzięki projektowi Instytutu Badawczego dla kadry narodowej otworzą się nowe perspektywy szkoleniowe. (10) Rozwojowy. Daje możliwość rozwijania się dla zawodników oraz trenerów w formie obozów, telekonferencji, materiałów szkoleniowych i warsztatów. (11) Nowatorski. W moim odczuciu wyprzedza epokę.

Trener Tomasz Szary (Czechowice-Dziedzice) napisał:

Plan jest jasny, rzetelny, długofalowy. Jednocześnie konkretny, precyzyjny, elastyczny. Kompletny. Napisany zrozumiałym językiem dla trenera, zawodnika, naukowca, nauczyciela, dyrektora i radnego. Nie zawiera sformułowań, które mogą być źle odebrane (niezrozumiane?) przez odbiorców. Plan “nie narzuca się”. Jest oparty o dowody, naukę, analizy i meta analizy, zawierający również przykłady subiektywnego doświadczenia, dobrych praktyk. Plan uwzględnia doświadczenia światowe, ale i lokalne. Uwzględnia stan rzeczywisty 2017. Uwzględnia najważniejsze potrzeby i wymagania w kolejnych latach krok po kroku. Uwzględnia potencjał różnych ludzi w systemie. Założenia oparte są o najnowsze przepisy prawa dotyczącego edukacji i sportu. Jest oparty o nowe możliwości jakie stwarzają rozporządzenia ministerialne. Plan zakłada uporządkowanie kompetencji w zawodzie trenera, sprecyzowanie kompetencji na poszczególne RK. Wg mnie to bardzo dobry dokument.

Bibliografia

6 BIBLIOGRAFIA

[1]. Ankersen, R. (2014). Kopalnie talentów. Jak odkryć i rozwinąć talent u siebie i u innych. SQN Kraków.
[2] Amen, D.G. (2010). Zmień swój mózg, zmień swoje ciało. MT Biznes Sp. z o.o.
[3]. Balyi, I., Way, R., & Higgs, C. (2013). Long-term athlete development. Champaign, Il: Human Kinetics.
[4]. Bańkosz, Z. (2015). Tenis stołowy. Trening z wykorzystaniem dużej liczby piłek. Zbiór ćwiczeń. AWF Wrocław.
[5] Beck, D., & Cowan, C. (1996). Spiral dynamics mastering values, leadership and change. Blackwell: John Wiley & Sons.
[6]. Bompa, T., & Carrera, M. (2015). Conditioning young athletes. Champaign, Il: Human Kinetics.
[7]. Colvin, G. (2009). Talent jest przeceniany. Co odróżnia najlepszych od całej reszty]. Warszawa: MT Biznes Sp.z o.o..
[8]. Fellke, J. (2003). J-O.Waldner. When feeling decides. Rumskulla: Sportforlaget
[9]. Gadal, M., (1997). Train to win, learn and teach top level table tennis. Ottawa, Ontario: Michel Gadal.
[10]. Grycan, J. (2009). System szkolenia w Polskim Związku Tenisa Stołowego [Training system in Polish Table Tennis Federation]. Warszawa: PZTS.
[11]. Grycan, J. (2017), Fundamental stage of development in table tennis (Polish experience). ITTF-SSC in Dusseldorf 2017
[12]. Grycan, J. (2017), Program szkolenia w sporcie: Tenis stołowy. Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29.03.2017 https://msit.gov.pl/pl/sport/sport-mlodziezowy/programyszkolenia/7501,Polski-Zwiazek-Tenisa-Stolowego.html
[13]. Grycan, J. (2007). Integralny tenis stołowy [Integral table tennis]. Kraków: JGTT.
[14]. GUS (2017), Materiały dostępne na stronie http://stat.gov.pl/
[15]. Hudetz, R. (2001). Table Tennis 2000 – Technique with Vladimir Samsonov. Saarbrücken: TIBHAR.
[16]. Hudetz, R., Kondric., M., & Karkovic, N. (2006). Table tennis. Basic exercises in table tennis training. Radenci-Zagreb: Tibhar.
[17]. ICCE (2014). International Coach Developer Framework https://www.youtube.com/watch?v=IBV8j1M5QY4
[18] Kondric, M., & Furjan-Mandic, G. (2006). Table tennis. Physical preparation. Radenci-Zagreb: Tibhar.
[19]. Kondric, M., Hudetz, R., & Karkovic, N. (2006). Table tennis. Many balls training. Radenci-Zagreb: Tibhar.
[20]. Kossecki, J. (2015), Metacybernetyka. NAI
[21]. Leonard, G. (1992). Mastery. The keys to long-term fulfillment. New York: Plume Book.
[22]. Li, T. (2011). Table tennis university. www.TableTennisMaster.com: Xtreme Table Tennis.
[23]. Liang, ZH. (1985). Youguanpingpangqiu jishuxunlian he zhanshuxunlian qufengde yanjiu [Study about differences in technical and tactical training in table tennis]. Beijing: Zhongguo Tiyu Keji.
[24]. Liu, JH., and others, (2010). Pingpangqiu jiaoxue yuxunlian [Teaching and training table tennis]. Beijing: Renmintiyuchupianshe
[25]. Liu T.Y., (2015). Pingpangqiu jiuji xunlian neirong yu dabiaobiaozhun [Nine levels of table tennis contents and standards]. Retrived on April 26th from https://www.youtube.com/watch?v=NsDYadcz6rY&list=PLYbRscEONpFG8ICP1jPTzQqNulQ5USmf4
[26]. Malagoli, L.I., Rocco, D.M., & Franco, M. (2011). Performance indicators in table tennis: a review of the literaturę. International Journal of Table Tennis Sciences, 7, 71-75.
[27]. Malheiro, F., (2005). An analysis of the young table tennis players in the training centers of the Portuguese table tennis federation. In X.P. Zhang, D.D. Xiao and Y. Dong (Eds.), The proceedings of the Ninth International table tennis federation sports science congress –Shanghai, China, April 27th-30th 2005. 2nd ed. (pp. 353-364). Beijing: People’s sports publishing house of China.
[28]. Masato, O., (2009). Pingpangqiu Xunlian 100 Ke. [100 table tennis lessons]. Jilin: Kexue Chupianshe.
[29]. Mazur, M. (1976), Cybernetyka i charakter. PIW Warszawa.
[30]. Ochiana, N., & Ochiana, G. (2010). Proposal for rationalizing the initiation and training activities for beginners in table tenis by means of the instructional project. International Journal of Table tennis Sciences, 6, 3-5.
[31]. PZTS (2016), Dokumenty Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZTS 2016.10.23
[32]. PZTS (2017), Dokumenty Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZTS 1 lipca 2017
[33]. PZTS (2017), Protokół przebiegu Zwyczajnego Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów PZTS 2017.07.01
[34]. Rudniański, J. (1985). O dobrym wychowaniu i kształceniu.[About good education and teaching] Warszawa: WSiP.
[35]. Salem-Schatz, S., Ordin, D., & Mittman,B. (2010). Guide to the after action review. Retrived on April 26th 2017 from https://www.cebma.org/wp-content/uploads/Guide-to-the-after_action_review.pdf.
[36]. Scharmer, O., & Kaufer, K. (2013). Leading from the emerging future. From ego-system to eco-system economies. San Francisco: Berret-Koehler Publischers, Inc.
[37]. Michaelis, R. & Sklorz, M., (2004). Richtig Tischtennis. Munich: BLV Sportpraxis Top.
[38]. Ministerstwo Sportu i Turystyki (2017). Kodeks Dobrego Zarządzania Dla Polskich Związków Sportowych.
https://www.msit.gov.pl/pl/batony/67,Kodeks-Dobrego-Zarzadzania-Dla-Polskich-Zwiazkow-Sportowych.html
[39]. Rzemek, M. (2003)„Tenis stołowy – szkolenie w etapie wstępnym”. PZTS
[40]. Rzemek, M. (2004)„Tenis stołowy – szkolenie w etapie ukierunkowanym”. PZTS
[41]. Springer, E.T., (1999). Action research. Thousand Oaks, London: Sage Publications
[42]. Su, P.R. (2009). Xiandai pingpangqiuyundong jiaoxue yuxunlian [Modern table tennis teaching and training]. Beijing: Renmin tiyu chupienshe.
[43]. Su, Y. Y., (2011). Factors of table tennis teams’ organizing and training at the primary schools in Kaohsiung City. Retrived from http://www.old.ittf.com/ittf_science/SSCenter/docs/03-29%20Su.pdf.
[44]. Syed, M., (2010). Bounce. How champions are made. London: Fourth Estate.
[45]. Tepper, G. (Ed.) (2007). ITTF-PTT level 1 coaching manual. Lausanne: ITTF.
[46]. Wang, J.C., (2005). The present situation and prospect of talent identification of table tennis players in China. In X.P. Zhang, D.D. Xiao and Y. Dong (Eds.), The proceedings of the Ninth International table tennis federation sports science congress –Shanghai, China, April 27th-30th 2005. 2nd ed. (pp. 313-320). Beijing: People’s sports publishing house of China.
[47]. Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z dnia 22 grudnia 2015. Poz. 64. Dziennik Ustaw RP.
[48]. Witkowski, T. (2014), Dlaczego szukamy dowodów https://www.youtube.com/watch?v=e34w-Q7dXDY
[49]. Wu, H.Q., (2005). Research on the principles of Chinese table tennis training. In X.P. Zhang, D.D. Xiao and Y. Dong (Eds.), The proceedings of the Ninth International table tennis federation sports science congress – Shanghai, China, April 27th-30th 2005. 2nd ed. (pp. 329-345). Beijing: People’s sports publishing house of China.
[50]. Wu, H.Q., & Zhang, X.P. (2008). Zhongguo pingpangqiu jingjizhisheng guilu dekexue yanjiu yuchuanxin shizhan [Scientific studying and innovating of winning principles in Chinese table tennis]. Beijing: Renmin tiyu chupianshe.
[51]. Wu, T.C., & Lin, S.H. (2005). Analysis of the success of the China table tennis team under the national sports system. In X.P. Zhang, D.D. Xiao and Y. Dong (Eds.), The proceedings of the Ninth International table tennis federation sports science congress –Shanghai, China, April 27th-30th 2005. 2nd ed. (pp. 268-276). Beijing: People’s sports publishing house of China.
[52]. Wu, T.C., & Chiu, C.W. (2005). Traits analysis of top ranking table tennis players. In X.P. Zhang, D.D. Xiao and Y. Dong (Eds.), The proceedings of the Ninth International table tennis federation sports science congress – Shanghai, China, April 27th-30th 2005. 2nd ed. (pp. 230-238). Beijing: People’s sports publishing house of China.
[53]. Wu, T.C., & Su, P.R. (2005). The strategic research on the development of athletic table tennis in Taiwan. In X.P. Zhang, D.D. Xiao and Y. Dong (Eds.), The proceedings of the Ninth International table tennis federation sports science congress –Shanghai, China, April 27th-30th 2005. 2nd ed. (pp. 277-286). Beijing: People’s sports publishing house of China.
[54]. Wu, T.C., Su, P.R., (2010). How to coach world-class athletes of table tennis. International Journal of Table Tennis Sciences, 6, 195 – 199.
[55]. Xue, RK., (2008). Xiandai pingpangqiu jiben jishu [Basic techniques of modern table tennis]. Beijing: Renmin tiyu yinxiang chubanshe.
[56]. Zeng, H.Z. (2010). Teaching and practicing of table tennis. A complete table tennis curriculum. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing.
[57]. Zhang, X.P., & Zhang, J.R. (2008). Da hao pingpangqiu. [Play good table tennis].Beijing: Beijing ScienceEducation Audiovisual Publishing House.
[58]. Zhao, X., (2006). Genwo xue pingpang [Play table tennis with me]. Beijing: Beijingshi qingshaonian yinxiang chubanshe.

ZAŁĄCZNIK:
Grycan, J. (2017), Program szkolenia w sporcie: Tenis stołowy. Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29.03.2017
https://msit.gov.pl/pl/sport/sport-mlodziezowy/programyszkolenia/7501,Polski-Zwiazek-Tenisa-Stolowego.html

 

Zobacz powiązane wpisy:

FUNdamenty1 w Gdańsku

“Odnoszę wrażenie, że poziom szkolenia i świadomość trenerów jest coraz wyższa. Napawa optymizmem to, jak wszyscy chętnie biorą udział i z otwartością podchodzą do jednostek treningowych, dzięki temu każdy z nas staje się coraz bardziej świadomy tego co ma robić, a nasi zawodnicy przez to stają się coraz lepsi.” Z.Grześlak