Na początku sierpnia odbyło się kolejne spotkanie Stowarzyszenia Forum Rozwoju Integralnego . Tym razem wsparte gośćmi z Poznania i poświęcone organizacji zimowych „Spotkań integralnych”. Poniżej przedstawiamy ustalenia niniejszego spotkania.

1. Celem „Spotkań” będzie:
a) integracja środowiska integralnego;
b) przeprowadzenie dyskusji na temat integralnego rozwoju wybranych dziedzin społeczno – kulturowych;
c) przygotowanie konferencji w roku 2009 pod kątem organizacyjnym i merytorycznym.

2. Termin – od 5 do 7 grudnia 2008 roku.

3. Miejsce – Trójmiasto. Dokładna lokalizacja zostanie podana w pó?niejszym terminie.

4. Spotkanie będą miały postać półtoragodzinnych sesji panelowych – 6 przeprowadzonych zostanie w sobotę (6-go) i 3 w niedzielę (7-go).

5. Wykaz tematyczny paneli i ich proponowanych organizatorów:
a) Integralny biznes – Olek Teisseyre ;
b) Integralny rozwój ciała – Wojtek Piasecki , Agnieszka Lugierska , Ewa Kochanowska ;
c) Integralny sport – Jurek Grycan ;
d) Integralny coaching – Jarek Reszko ;
e) Integralna sztuka – Jarek Reszko , Franek Ledóchowski, Dorota Krzyżanowska, Waldek Bartnicki ;
f) Integralna psychoterapia – Wojtek Domagalski ;
g) Integralna duchowość – Mateusz Stróżyński , Jarek Chybicki ;
h) Organizacja ruchu integralnego – Jarek Chybicki ;
i) Teoria integralna – Mateusz Stróżyński , Jarek Reszko .
Uwaga: Kolejność paneli zostanie ustalona w pó?niejszym terminie.

6. Skład komitetu organizacyjnego:
a) Jurek Grycan (Przeczytaj wywiad z Jerzym Grycanem )
b) Olek Teisseyre (Przeczytaj wywiad z Aleksandrem Teisseyre )
c) Ada Bytno

7. Koordynatorzy – osoby do kontaktów
a) Gdańsk – Jarek Chybicki , Jarek Reszko (całość organizacji Spotkań);
b) Poznań – Mateusz Stróżyński ;
c) Warszawa – Łukasz Łata ;

8. Sesja przebiegać może według schematu:
a) przedstawienie panelistów;
b) przedstawienie problemów/pytań do dyskusji;
c) paneliści kolejno zabierają głos odpowiadając na pytania/ustosunkowując się do problemów;
d) głosy z sali;
e) podsumowanie dyskusji.

9. Organizator panelu
a) w przypadku zapisu przy konkretnym panelu w postaci kilku osób, wybór organizatora panelu zależy od inicjatywy tych osób. W przypadku braku jasnego postanowienia, interweniuje któryś z koordynatorów;
b) problemy/pytania (jeden lub dwa, trzeci – rezerwowo) przygotowuje organizator panelu, w uzgodnieniu z zaproszonymi przez siebie osobami (dwóch panelistów), od tych osób będzie zależała wartość dyskusji, a w efekcie panelu;
c) dokonuje podsumowania dyskusji na zakończenie panelu, eksponując ewentualne wnioski;
d) istotna jest otwartość organizatora panelu na udział w dyskusji pozostałych uczestników panelu;
e) ponadto organizator panelu zaprasza uczestników panelu, którzy zdecydują się wziąć udział w jego panelu, bądź w „Spotkaniach integralnych”;
f) tworzy listę tych osób, którą następnie przesyła do Wojtka Piaseckiego (konieczność stworzenia pełnej listy uczestników dla celów logistycznych);
g) pełni rolę moderatora w innych panelach

10. Moderator panelu – dba o sprawny jego przebieg, troszczy się o kulturę dialogu, udziela głosu, pilnuje czasu.

11. Program godzinowy
a) piątek
· przyjazd 4 grudnia (piątek) – w zależności od liczby obecnych osób – możliwe przeprowadzenie warsztatu, poprzedzonego wprowadzeniem do teorii integralnej (propozycja dla osoby przeprowadzającej warsztat)
· zajęcia integracyjne
b) sobota
· wprowadzenie w ideę „Spotkań integralnych” – 8.30
· rozpoczęcie 9.00 · I panel – 9.00 – 10.30 · przerwa 15 min
· II panel – 10.45 – 12.15
· przerwa 15 min
· III panel 12.30 – 14.00
· obiad 14 – 15.30
· IV panel – 15.30 – 17.00
· przerwa 15 min.
· V panel – 17.15 – 18.45
· przerwa 15 min
· VI panel – 19.00 – 20.30
c) niedziela
· tradycyjne spotkanie na plaży (przy barze Przystań w Sopocie o godzinie 8.30);
· możliwość przeprowadzenia dwóch lub trzech paneli;
· podsumowanie „Spotkań”.

12. Osoby chętne zarówno do uczestnictwa w konkretnych panelach jak i, być może, w organizacji swojego własnego, proszone są o kontakt z Koordynatorami „Spotkań”.

13.Wszelkie uwagi prosimy kierować do Jarka Reszko .
 
Źródło: www.integralni.org