Od trzech tygodni pełnię obowiązki kierownika wyszkolenia Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Zdaję sobię sprawę, że nasz tenis stołowy wymaga gruntownych i możliwie szybkich zmian.

Mam wrażenie, że wszyscy mamy tego świadomość. Jednym z pierwszych naszych wspólnych zadań jest stworzenie kalendarza, który byłby dobrym narzędziem do planowania i organizowania szkolenia epoki Internetu i YouTube. 
 
Proszę o przemyślenie i ewentualne przedyskutowanie w swoich środowiskach:
– Jakie cele i zadania ma pełnić nasz KALENDARZ PZTS 2009-10? Jakie funkcje ma pełnić?
– Według jakich zasad należy go stworzyć (jakie priorytety, zasada blokowania imprez, inne itp.)?
– Jakie imprezy należy uwzględnić (imprezy ITTF i ETTU; OTK; Ligi; główne sport niepełnosprawnych; główne imprezy pionów AZS, SZS itp.; imprezy 
otwarte krajowe i międzynarodowe, festiwale, pikniki, inne otwarte akcje szkoleniowe, inne itp.)?
– Jakie powinny być elementy Kalendarza (data, impreza, miejsce, osoby odpowiedzialne, linki, kontakty, inne itp.)?

Proszę wszystkie osoby związane z naszym tenisem stołowym i zainteresowane stworzeniem nieco lepszego kalendarza o przesłanie wszelkich swoich sugestii, uwag i propozycji najlepiej do wtorku 28 kwietnia 2009. Wstępny projekt ma być przygotowany do końca kwietnia 2009. Z góry dziękuje za współpracę.
 
Z pozdrowieniami
Jerzy Grycan
p.o. Kierownik Wyszkolenia PZTS
jerzy@integralnytenisstolowy.com