Poznajcie szczegółowy program zbliżającego się obozu w Luboniu.

9:45 – przyjęcie uczestników

10:00 – 10:50

1: Konstruowanie systemu szkolenia dzieci i młodzieży – Cele; Ludzie; Warunki; Planowanie; Trening (fizyczny, techniczny, taktyczny, mentalny); Zawody; Odnowa; Monitorowanie.

11:00 – 11:50

2: Trening rozwoju koordynacji i zwinności – Koordynacja specjalna; „Jieli, fali, xieli”; Jakość techniki; Zmienność; Dostosowanie.

12:00 – 12:50

3: Nauczanie i doskonalenie techniki gry – Uchwyty; Postawa gotowości; Praca nóg;

13:00 – 13:30 Przerwa obiadowa

13:30 – 14:20

3: Nauczanie i doskonalenie techniki gry – Serwisy; Blok; Przebicie;

14:30 – 15:20

3: Nauczanie i doskonalenie techniki gry – Atak szybki; Atak top spinowy.

15:30 – 16:20

4: Nauczanie i doskonalenie odporności psychicznej – Stawianie celów; Profesjonalna postawa; Relaks; Wizualizacja; Koncentracja uwagi.

16:30 – 17:20

5: Przygotowanie dzieci i młodzieży do zawodów – Plan udziału w zawodach; Zasady taktyki gry; Indywidualny styl gry.

17:20 – zakończenie warsztatów

 

Przeczytaj więcej na stronie WZTS