W imieniu członków Stowarzyszenia Forum Rozwoju Integralnegooraz Polskiego Towarzystwa Mindfulness uprzejmie zapraszamy na IV Ogólnopolską Konferencję Spotkania Integralne 2011 pod tytułem Uważny umysł – świadome życie.

Konferencja zaplanowana jest w terminie 18-20 listopada 2011 roku w Gdańsku.

Uczestnikami Konferencji są osoby zainteresowane własnym rozwojem, pełniejszym doświadczaniem życia we wszystkich jego obszarach i wreszcie chcące żyć świadomie i sensownie. Spodziewamy się około 100 uczestników tego wydarzenia. Poniżej przedstawiamy zarys problematyki planowanej Konferencji.

Świadomość i uważność są ważnymi elementami teorii integralnej. Świadomość i uważność są zjawiskami tak powszechnymi, codziennymi i banalnymi, że stawły się niemal niezauważalne. Są jakby tłem naszego doświadczenia. Są jednocześnie wyznacznikami jakości naszego życia, jego sensowności i pełni. Ken Wilber wiele pisze o ?wiadku, a ten stan, czy pozycja ?wiadka jest właśnie specyficznym stanem świadomości, będącym kluczowym elementem rozwoju nas jako ludzi. Z pewnej perspektywy model integralny można potraktować jako narzędzie poszerzania pola uwagi na dotychczas niezauważane aspekty nas samych i otaczającego nas świata.

Podczas Konferencji chcemy zastanowić się, na czym polega świadome i uważne życie.

Jacek Kuroń w jednym z wywiadów powiedział, że „nawet kopanie ogródka może być twórczą pracą”. Czy miał rację? Być może tym, co decyduje o pełni naszego życia i jego doświadczania jest specyficzny rodzaj świadomości wypływający z uważności? Wydaje się, że niektóre religie akcentują, że jednym z zasadniczych elementów praktyki jest osiągnięcie specjalnego stanu umysłu. O jaki stan umysłu chodzi? Czy ten stan jest osiągalny tylko dla oświeconych, czy może też dla zwykłych „zjadaczy chleba”? Jak go osiągnąć? Czy tylko w klasztorach, czy może w codziennym, hałaśliwym życiu? Podczas konferencji chcielibyśmy eksplorować te i inne obszary. Na czym polega świadome życie? Jaki styl życia sprzyja temu, abyśmy przeżywali nasze życie pełniej, bardziej świadomie i bardziej uważnie? Czy prawdziwe i szczęśliwe życie zależy od warunków zewnętrznych, czy też, być może, od stanu naszego wnętrza? Jeśli tak, jak taki stan osiągnąć? Jak świadomie nawiązywać i podtrzymywać relacje w rodzinie, wśród przyjaciół i wrogów? Czy stres, jaki towarzyszy nam na co dzień, zwłaszcza związany z pracą, może być glebą, na której rozwijamy się jako ludzie? Jak, o ile to w ogóle możliwe, przeżywać trudne doświadczenia, aby nas wzmocniły, a nie zabiły; aby nas rozwinęły, a nie doprowadziły do zgorzknienia? Jakiego rodzaju zabiegi związane z dietą, dbałością o ciało, emocje sprzyjają pełniejszej świadomości, a co za tym idzie i wyższej, jakości naszego życia? Czy znamy, choćby w zarysie, fenomen świadomości ludzkiej, jego podłoże neurofizjologiczne? W jaki sposób związany jest nasz sposób rozumienia Rzeczywistości z naszym stanem świadomości? Czy wobec tego wszyscy żyjemy w tym samym świecie? Czy też nasze światy różnią się od siebie znacząco?

Zapraszamy do eksploracji świadomości, zwłaszcza że jest to pole stosunkowo mało zbadane przez naukę. Zapraszamy do badania ?wiadomości w różnych obszarach: rodzinie, pracy, życiu publicznym. Eksploracji różnych poziomów i stanów świadomości. Namysłu nad „metodologią” rozwoju naszej ?wiadomości.

Swoją obecność potwierdziła już światowej sławy nauczycielka uważności wg metody MBSR – Urlike Kasper-Grossman, a także psycholog biznesu, konsultant i doradca – Jacek Santorski.

Żródło: http://www.integralni.org/