17 grudnia 2011 na zaproszenie PZTS przy okazji IIOTK kadetów w Radzyniu Podlaskim odbyło się spotkanie z trenerami.

Wstęp. 17 grudnia 2011 o 22:00 w Turowie pod Radzyniem (miejscu zakwaterowania uczestników II OTK kadetów) na zaproszenie Wydziału Szkolenia PZTS odbyło się spotkanie „Od marzenia do Mistrzostwa. FUNdamenty – cele, założenia, warunki uczestnictwa”. Spotkanie odbyło się przy współpracy z panem Dariuszem Wierzchowskim. Spotkanie poprowadził Jerzy Grycan wraz z Mariuszem Curem – uczestnikiem programu. W związku z wypadkiem na drodze i korkiem, godzina została przesunięta z 20:00 na 22:00. W spotkaniu uczestniczyło 15 osób, 10 osób uczestniczyło w części dyskusyjnej. Spotkanie skończyło się o 0:45. Uczestnicy spotkania przyjęli prezentację programu FUNdamenty bardzo pozytywnie. W trakcie dyskusji uczestnicy dzielili się swoimi refleksjami, obawami oraz wnioskami. W trakcie dyskusji zadano wiele pytań. Oto niektóre poruszane zagadnienia:

Dla kogo jest program? Dla osób z otwartym umysłem, zainteresowanych szkoleniem oraz organizacją nowoczesnego systemu szkolenia w tenisie stołowym. Interesują nas w związku z tym ludzie którzy mają pasję. To mogą być osoby, które NAPRAWDę dążą do Mistrzostwa, chcą się uczyć, chcą z zaangażowaniem uczestniczyć w warsztatach i telekonferencjach.

Jaki jest cel programu? Celem programu jest dotarcie do 1000 trenerów-menedżerów w ciągu 7 lat, stworzenie sieci 1000 integralnych szkółek tenisa stołowego, szkolących 100 000 dzieci,  rozwój społeczności uczącej się, i jako efekt stworzenie systemu konkurencyjnego dla najlepszych na świecie.

Co zawiera oferta? W jednym roku program zapewnia praktycznie całoroczny mentoring, 10 dni warsztatów, 40 telekonferencji, materiały szkoleniowe, specjalną ofertę obozu letniego będącym podsumowaniem całorocznej pracy. Obecnie realizowany jest poziom pierwszy FUNdamenty 1 (dotyczący etapu wstępnego) oraz od paru miesięcy poziom drugi FUNdamenty 2 (dotyczący etapu podstawowego). Oba programy są roczne, zawierają po 10 dni szkolenia warsztatowego. Program zawiera też cotygodniową telekonferencję oraz materiały szkoleniowe (w tym gotowe scenariusze lekcji). Istotą programu jest systemowe (integralne) działanie i wdrażanie wszystkiego o czym się uczymy i co kreujemy, krok po kroku. Program oferuje praktycznie stały mentoring szkoleniowo-organizacyjny. Uczestnicy stale otrzymują wszystkie uaktualnienia i mogą uczestniczyć w warsztatach i telekonferencjach tego samego modułu dla utrwalenia bez dodatkowych kosztów (może być konieczność ‘dorzucenia się’ do kosztów np. sali). W ramach telekonferencji omawiamy problemy systemowe, studiujemy jak budować systemy szkolenia, jak tworzyć sztaby szkoleniowe, jak robią to najlepsi na świecie, jakie innowacje mogą dać nam przewagę i udoskonalić system itp.. Założeniem programu jest wspólne prowadzenie obozów letnich dla naszych wychowanków. Obóz letni jest podsumowaniem i testem poziomu całorocznego cyklu szkolenia. W lipcu odbył się pierwszy taki obóz. W związku z rozwojem programu w przyszłorocznym okresie wakacyjnym planujemy analogiczne 4 obozy. Z każdą kolejną grupą trenerów będziemy przygotowywać kolejny obóz. Dowiedz się więcej: http://www.integralnytenisstolowy.com/index.php?option=com_content&task=view&id=93&Itemid=68

Dlaczego warto rozwijać tenis stołowy? W procesie promowania, we wszystkich naszych negocjacjach z rodzicami, szkołami, władzami lokalnymi i centralnymi należy stosować szereg racjonalnych argumentów “dlaczego warto uprawiać tenis stołowy”. Przeczytaj więcej: http://www.integralnytenisstolowy.com/index.php?option=com_content&task=view&id=124&Itemid=57

Jak budujemy nasz system szkolenia? SYSTEM to Save-Your-Self-Time-Energy-&-Money. Nasz system ma jak najlepiej wykorzystać dostępny czas, energię i pieniądze dla uzyskania maksymalnych wyników. Program FUNdamenty został zainicjowany w oparciu o 30-letnie doświadczenia szkoleniowe opisane w książce “Integralny tenis stołowy”. Rozwijając nasz system szkolenia wykorzystujemy wiedzę na temat szkolenia mistrzów świata w tenisie stołowym. Rozwijając własne systemy szkolenia wykorzystujemy wiedzę o sytuacji polskiego systemu szkolenia, m.in. “Raport o systemie szkolenia w Polsce 2009”, stałe badania rynkowe, najlepsze polskie doświadczenia szkoleniowe, badanie w działaniu w trakcie realizacji programu, bieżące studiowanie światowego tenisa stołowego. Nie jest dobrym wzorcem dla nas system mający w przybliżeniu 100 razy większe środki dla uzyskania porównywalnych wyników. Najważniejszym elementem systemu są ludzie i ich silne strony, silne strony konkretnej sytuacji i warunków.

Czego uczymy się od Chin? Chińczycy wyszkolili ponad 100 mistrzów świata. Warto wykorzystać bogatą wiedzę techniczną na temat szkolenia mistrzów świata. W ramach FUNdamentów uważnie studiujemy czynniki które doprowadziły do wyszkolenia 90% mistrzów świata w ostatnich 50 latach. Na przykład: „Graj dobrze w tenisa stołowego” to przykład systemu szkolenia dzieci wykorzystywany na co dzień w naszym programie. Na prezentacji był pokaz wybranych fragmentów. Przeczytaj więcej darmowe materiały szkoleniowe:http://www.integralnytenisstolowy.com/index.php?option=com_content&task=view&id=123&Itemid=57

Czego uczymy sie od innych krajów Europy? W zachodnim świecie szukamy naukowych rozwiązań szkoleniowych, organizacyjnych i kulturalnych dla doskonalenia systemu. W ramach FUNdamentów uważnie studiujemy czynniki które doprowadziły do wyszkolenia kilkunastu mistrzów świata w ostatnich 50 latach w krajach europejskich (na przykład Szwedzi wyszkolili kilku mistrzów świata, Francuzi wyszkolili 3 mistrzów świata). Na przykład w ramach studiowania systemu szwedzkiego omawialiśmy miedzy innymi “trening Waldnera”, “trening Perssona” itp.

Czego uczymy się od innych dziedzin? Szukamy w świecie biznesu, nauce o zarządzaniu, psychologii itp. inspiracji, rozwiązań i ‘dobrych praktyk’ potrzebnych do tworzenia silnych integralnych organizacji, silnych klubów przyszłości. Wykorzystujemy wiedzę z corocznych Spotkań Integralnych organizowanych przez Forum Rozwoju Integralnego. Zobacz też: http://www.integralni.org/index.php?option=com_content&view=article&id=365%3Aju-niedugo-spin-2011&catid=100%3Aspin-2011&Itemid=154&lang=pl

Co to jest integralny tenis stołowy?  Integralny tenis stołowy jest innowacyjnym podejściem do szkolenia wykorzystującym mapę AQAL (integralną wizję świata) do szkolenia i zarządzania szkoleniem. Budując integralny system szkolenia należy uwzględnić rozwój ciała, umysłu, organizacji oraz kultury. Nadrzędnym celami integralnego systemu są: (1) Mistrzostwo rozumiane jako proces nieustannego rozwoju, (2) dojrzała osobowość mierzona poziomem rozwoju, (3) ucząca się organizacja i kultura szkolenia. Szkolenie w integralnym tenisie stołowym oparte jest o badania silnych i słabych stron każdego zawodnika oraz kontekstu, indywidualne programy szkolenia, konstruowane, realizowane oraz weryfikowane przez sztaby szkoleniowo-badawcze. Zobacz więcej:

„Co to jest integralny tenis stołowy (prezentacja)” 

http://www.integralnytenisstolowy.com/index.php?option=com_content&task=view&id=135&Itemid=57

oraz

„Wykład o integralnym tenisie stołowym”: http://www.integralnytenisstolowy.com/index.php?option=com_content&task=view&id=132&Itemid=57

Jaki jest koszt udziału w szkoleniu FUNdamenty dla sekcji? Jeśli w naszej grupie jest 20 szkolonych dzieci, to koszt miesięczny wynosi od każdego dziecka około 10 zł. Jeśli w naszej grupie jest 40 szkolonych, to koszt miesięczny wynosi od każdego dziecka około 5 zł. Jeśli w naszej grupie jest 100 szkolonych, to koszt miesięczny wynosi od każdego dziecka około 1 zł.

Czy w tym spotkaniu nie powinni uczestniczyć przedstawiciele PZTS? To spotkanie jest na zaproszenie PZTS. PZTS tym samym wyraża zainteresowanie i chęć współpracy w formie, która jeszcze szczegółowo wymaga przemyślenia. Z panami dr Ziemowitem Bańkoszem oraz Tadeuszem Szydłowskim prowadzimy rozmowy, które mają doprowadzić do wzajemnie korzystnego rozwiązania. Bardzo to sobie cenię.

Jak dostosować ten program do istniejących struktur wojewódzkich i krajowych?  Program “Od marzenia do Mistrzostwa. FUNdamenty” działa jako inicjatywa prywatna. Dla dalszego rozwoju pomocna może być dobra współpraca z istniejącymi strukturami krajowymi (PZTS) i/lub wojewódzkimi (OZTS-y). Oferta integralnego tenisa stołowego jest także dla wszystkich oficjalnych struktur. Mam wrażenie, że to się właśnie dzieje w sposób naturalny. Na zasadzie “win-win”, aby wszyscy wygrywali. Zapraszam wszystkich, także przedstawicieli władz wojewódzkich do współpracy. Na przykład w czerwcu 2011 odbyła się kursokonferencja-warsztat szkoleniowy w Luboniu pod Poznaniem z inicjatywy Prezesa WOZTS Tadeusza Nowaka. Poczytaj więcej:http://www.integralnytenisstolowy.com/index.php?option=com_content&task=view&id=142&Itemid=57 W najbliższym czasie w Gdańsku ma odbyć się nasze spotkanie z trenerami kadry i ośrodków PZTS, z inicjatywy wiceprezesa do spraw szkolenia PZTS, pana Tadeusza Szydłowskiego.

Czy dałoby się opracować program, aby był realizowany przez okręgi, dla pracy z dziećmi, z materiałami szkoleniowymi? Pewnie tak. Elementem programu “Od marzenia do Mistrzostwa. FUNdamenty” są materiały szkoleniowe umożliwiające prowadzenie szkolenia na światowym poziomie, pod względem szkoleniowym porównywalnym do “szkół wolnego czasu” w Chinach lub lepszym.

Jak zapewnić finanse na działalność szkółki/sekcji/klubu? W ramach programu FUNdamenty 1 (obejmuje etap wstępny szkolenia) proponujemy zacząć od rozwiązania w formie małego biznesu.Takie rozwiązanie mobilizuje wszystkie strony do solidnej pracy. Nasze doświadczenia potwierdzają, że kto zapłaci przynajmniej część opłaty, to wyraża pełniejsze zaangażowanie, bardziej profesjonalną postawę od początku. Według mnie warto uczyć się od krajów które najwięcej stosują przedsiębiorczość: Australia czy USA. Przykładowa szkółka w Krakowie sprzed kilku lat od ‘zera’ po 6 miesiącach miała już ponad 40 uczestników płacących po 100 zł miesięcznie, co umożliwiło zatrudnienie kolejnego trenera wraz z opłatą ZUS. Warto stosować zasadę przynajmniej częściowej opłaty za szkolenie, takie rozwiązanie jest często stosowane w krajach Europy zachodniej, np. w Niemczech. W ramach programu FUNdamenty studiujemy takie tematy jak “finanse na działalność klubu”, “projekt sponsorski”, “oferta nie do odrzucenia”, “budżet”, “projekty szkoleniowe”.

Jak zapobiec, aby oficjalne władze nie walczyły z tym projektem bo “to konkurencja”? Zachowywać uważność i czujność wobec wszelkich oznak oporu w sobie i na zewnątrz. Robić “swoje” jak najlepiej. Potrzebny jest rozwój współpracy na zasadzie “win-win”, na zasadzie wzajemnych korzyści, poszukując synergii. Należy rozmawiać i negocjować. Opór jest naturalnym zjawiskiem w każdym systemie. W ramach programu uczymy się radzenia sobie z oporem. Rozwój umiejętności komunikacji, negocjowania i przekonywania jest jednym z zadań FUNdamentów.

Jak stworzyć w polskich realiach system wsparcia dla młodych, ambitnych i najbardziej utalentowanych zawodników? Rozwój najzdolniejszych i systemu wspierania najzdolniejszych jest kolejnym wyzwaniem programu ‘od marzenia do Mistrzostwa’. Jest to jeden z tematów FUNdamentów 2 (obejmujący etap podstawowy szkolenia), programu, który rozpoczął się kilka miesięcy temu. Stworzenie systemu wsparcia dla najbardziej utalentowanych zawodników wymaga dalszego rozwoju kompetencji systemowych (holistycznych, integralnych) i cech przywódczych trenerów, rozwoju współpracy z organizacjami szkolnymi, władzami lokalnymi i centralnymi itp. Kolejne stopnie “Od marzenia do Mistrzostwa” mają nas przygotowywać do kolejnych wyzwań i rozwoju systemu.

Jak rozwijać cechy przywódcze trenerów?  Z integralnego punktu widzenia istotą rozwoju systemu jest osobowość trenera. Właściwi ludzie wykazują się między innymi dojrzałością ‘okna i lustra: ‘okno’ – gdy coś idzie dobrze, gdy są sukcesy to patrzą w ‘okno’ i podkreślają sukcesy innych ludzi, którzy zapracowali na ten sukces, konkretne czynniki poza kontrolą, sprzyjające okoliczności i szczęście; ‘lustro’ – ale gdy sprawy potoczyły się niepomyślnie, patrzą w ‘lustro’ i przyjmują swoją odpowiedzialność za porażkę: ‘ja jestem osobą ostatecznie odpowiedzialną za efekt’, i ‘to jest to czego się nauczyłem z tej porażki’. Zaprzeczeniem lidera na poziomie V (antyliderem) jestem wtedy gdy mówię: ‘już myślałem, że przegracie, ale na szczęście wygraliśmy’. Według Collins’a, kto nie posiada odpowiedzialności ‘okna i lustra’ nie zasługuje na kluczową pozycję. Dojrzały trener jest świadomy siebie, uważny, gra fair, jest twórczy, współpracuje, wewnętrznie spójny. Taka osoba tworzy uczącą się organizację. Istotą programu FUNdamenty jest stały rozwój trenera-menedżera, stałe uczenie się i doskonalenie swoich kompetencji systemowych i przywódczych.

Jaki jest stan po kilkunastu miesiącach programu? W grudniu 2011 mamy grupę kilkunastu trenerów. Około 500 dzieci zaczyna się szkolić według systemu. Odpadają osoby, który przyszły sobie „podpatrzeć” i „podsłuchać”. Zostają ci, którzy są gotowi do dojrzałego wspólnego działania. Dołączają do nas kolejne kluby. Na przykład od niedawna w programie jest czołowy klub w kraju KS Bogoria Grodzisk Mazowiecki.

Co dalej z programem? Krok po kroku wprowadzamy zasady mistrzostwa do codziennej praktyki. Stale szukamy kolejnych sojuszników, którzy dzielą z nami te same wartości i którzy chcą z nami iść w tym samym kierunku.

Jerzy Grycan