Droga mistrzostwa zawodnika, trenera czy menedżera to droga stałej wewnętrznej przemiany.

Sądzę, że jakakolwiek pozytywna zmiana w świecie dokonuje się tylko poprzez zmiany w każdym z nas. Aby dokonywać zmiany otaczającego nas świata, na przykład stworzenia kolejnej integralnej organizacji, sami musimy się zmienić, być uosobieniem tych zmian.

 

PROCES ZMIANY WYMAGA: 

(1) Otwartości (gotowości do uczenia się).

Jestem w stanie takiej otwartości gdy:

  • Chcę w pełni zangażować się w to szkolenie, projekt, działalność;
  • Mam ustalony konkretny cel szkolenia, projektu czy działalności;
  • Jestem przekonany, że mogę osiągnąć stan pożądany (cel);
  • Jestem przekonany, że ten trener, menedżer, zawodnik lub zespół jest dla mnie odpowiedni mimo posiadanych wad. Ufam tym ludziom;
  • Nie mam innych sprzecznych celów.

(2) Rozwiązania problemów z niższego poziomu;

  • Konsekwentnie odrzucam różnego rodzaju przed-racjonalne przekonania, mity i zabobony dotyczących gry, szkolenia i zarządzania;
  • Uczę się i rozwijam naukowe i racjonalne myślenie dotyczące gry, szkolenia i zarządzania w tenisie stołowym;
  • Stale doskonalę sztukę budowania mostów porozumienia, komunikowania się bez przemocy, asertywnie oraz bez tworzenia i utrzymymywania chorych relacji;
  • Mogę rozwiązywać swoje problemy z niższych poziomów poprzez różne formy “pracy z cieniem”, psychoterapii i autopsychoterapii.

(3) Istnienia pewnego stopnia dysonansu w ramach istniejącego systemu (niezadowolenia);

  • Stale poszerzam wiedzę i znajomość faktów o sobie i otoczeniu;
  • Prowadzę stałą samodzielną trenerską i menedżerską pracę badawczą;
  • Stałe pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności naukowego treningu, szkolenia i zarządzania.

(4) Dostatecznego wglądu w to, co jest przyczyną dysonansu i świadomości alternatywnego rozwiązania;

  • Praktykuję stałą refleksję, kontemplację i dyskusję;
  • Stale rozwijam wzajemnie wzbogacające relacje z ludźmi i organizacjami, które inspirują mnie do pogłębionej refleksji i twórczej dyskusji

(5) Aby konkretne bariery dla zmiany zostały usunięte, ominięte, zneutralizowane lub przemienione w coś innego; 

  • Buduję swój zespół wsparcia, “mój zespół marzeń”;
  • Rezygnuję z kontaktów i relacji z osobami, organizacjami i środowiskami patologicznymi i nie wnoszącymi nic twórczego;
  • Tworzę nowe grupy, kluby, centra rozwoju oparte na integralnych zasadach;
  • Buduję własną uczącą się organizację – grupę, klasę, sekcję, szkołę czy klub – w ramach tego, na co mam naprawdę wpływ i za co jestem odpowiedzialny.

(6) Pamiętania, że kiedy następuje znacząca zmiana, można oczekiwać okresów niepewności, falstartów, długiego procesu uczenia się, niezdarności aż nowy sposób myślenia ustabilizuje się.

  • Rozwijamy wspólną wizję dzieloną przez wszystkich uczestników zespołu;
  • Uczymy się razem myślenia systemowego;
  • W swojej pracy szkoleniowo-menedżerskiej kieruję się zasadą ‘okna i lustra’: ‘okno’ – gdy coś idzie dobrze, gdy są sukcesy to patrzę w ‘okno’ i podkreślam wkład innych ludzi, którzy zapracowali na ten sukces, zauważam konkretne czynniki poza kontrolą, sprzyjające okoliczności i szczęście; ‘lustro’ – ale gdy sprawy potoczyły się niepomyślnie, patrzę w ‘lustro’ i przyjmuję swoją odpowiedzialność za poniesioną porażkę: ‘ja jestem osobą ostatecznie odpowiedzialną za efekt’, i ‘to jest to, czego się nauczyłem z tej porażki’;
  • Przygotowuję i realizuję kolejne projekty z ludźmi i dla ludzi, którzy dążą do Mistrzostwa osobistego.

Mistrzostwo osobiste to podstawa programu FUNdamenty .

                                                                   Jerzy Grycan