Od 1 do 11 sierpnia 2012 r. w malowniczej Osadzie nad Zatoką Pucką, Rzucewie, spotkali się młodzi adepci Integralnego Tenisa Stołowego z Polski oraz Francji. Zgrupowanie było okazją na podsumowanie całorocznej pracy dzieci i trenerów realizujących program „FuNdamenty”.

Na zgrupowanie zgłosiło się 28 uczestników,  którzy z dużym zaangażowaniem pracowali nad doskonaleniem swoich umiejętności technicznych jak i taktycznych. Nad prawidłowym przebiegiem zajęć treningowych, oraz bezpiecznym pobytem czuwała grupa instruktorów: Magdalena Górowska, Mariusz Pyśk, Mariusz Cur, Piotr Winnicki, Zygmunt Borkowski. Całość koordynował Jerzy Grycan. Przed każdymi zajęciami dzieci miały okazję zobaczyć w trakcie prezentacji multimedialnych lub projekcji materiałów szkoleniowych, jak poszczególne elementy ćwiczone na zajęciach wykonują mistrzowie –najlepsi tenisiści na świecie. Każde zajęcia, jednostki treningowe, przebieg danego dnia oraz plany na dzień następny były szczegółowo omawiane i analizowane podczas spotkań kadry. Czas wolny od zajęć treningowych  dzieci spędziły  żeglując po Zatoce Puckiej, ucząc się języka kaszubskiego oraz jazdy konnej. Podczas uroczystego zakończenia, zaangażowanie, pracowitość, sumienność, postawa oraz życzliwość, wyniki sportowe, postęp zostały  nagrodzone pamiątkami, maskotkami, dyplomami przygotowanymi przez Panią Lucynę. Wielu uczestników zadeklarowało sumienną pracę oraz  chęć udziału w zgrupowaniach w przyszłym roku.

Zygmunt Borkowski

Zdjęcia: Lucyna Dąbrowska