Wyższa Szkoła Trenerów Sportu wspólnie z Polskim Związkiem Tenisa Stołowego podjęły się zorganizowania grupy studentów spośród zawodników tenisa stołowego.

W przypadku stworzenia jednolitej grupy specjalizacji trenerskiej w tenisa stołowego Zarząd PZTS podjął decyzję o częściowym dofinansowaniu kosztów studiów. Jednocześnie Rektor WSTS zdecydował o obnizeniu czesnego dla każdego studenta z tej grupy o 500 zł za semestr.

Opiekunem grupy i prowadzącym specjalizację trenerską od I roku studiów mianowany został mgr Jerzy Grycan, trener klasy mistrzowskiej.

Pan Jerzy Grycan uzyskał pełnomocnictwo Dziekana WSTS do prowadzenia naboru z tenisa stołowego i reprezentowania Uczelni w tym zakresie wobec podmiotów zewnętrznych i potencjalnych kandydatów.

DZIEKAN
Wydziału WSTS w Warszawie
dr Jerzy Zieliński