Podczas Mistrzostw Polski Seniorek i Seniorów w tenisie stołowym, które odbyły się w Ostródzie w dniach 1-3 marca 2013 roku Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego zatwierdził porozumienie o współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Trenerów Sportu a PZTS.

Zarząd PZTS pozytywnie ocenił możliwość obopólnej współpracy, a szczególnie możliwość podjęcia studiów w WSTS aktualnych i byłych zawodników tenisa stołowego.

Równocześnie do obecnego na posiedzeniu Prezesa Honorowego PZTS Pana Jerzego Dachowskiego (założyciela uczelni WSTS) skierowano wiele pytań, na które udzielono wyjaśnień.

Członkowie Zarządu skierowali w formie pytania problem zawodników i zawodniczek tenisa stołowego, którzy już ukończyli licencjat, a chcieliby zdobyć dyplom trenera II klasy.

Pan Jerzy Dachowski zobowiązał się do konsultacji z Kierownictwem WSTS i zamieszczenia na stronie internetowej szczegółowej informacji w tej sprawie.

Na spotkaniu z Kierownictwem Uczelni WSTS uzgodniono, że ogłaszamy nabór na studia podyplomowe dla tych kandydatów, którzy posiadają dyplom ukończenia Szkoły Wyższej (licencjat) lub dyplom studiów magisterskich.

Planowany termin rozpoczęcia studiów – początek maja 2013r. Informacja o planowanych studiach podyplomowych ze specjalizacji trener II klasy tenisa stołowego oraz o wymaganych dokumentach o przyjęcia na studia na stronie Szkoły i PZTS (www.wststorwar.pl oraz www.pzts.pl). Studia podyplomowe trwać będą 2 semestry.

Suplement
Wyższa Szkoła Trenerów Sportu i Polski Związek Tenisa Stołowego informują, że opiekunem grup studenckich, które powstaną spośród tenisistek i tenisistów stołowych na studia licencjackie i 2-semestrialne studia podyplomowe będzie Pan Jerzy Grycan.

/-/ JERZY DACHOWSKI

http://www.pzts.pl/index.php?id=komunikaty&nr=29