Nowy rok szkolny 2013/2014, nowy sezon 2013/2014 to dla mnie w pracy trenerskiej podstawowe pytanie: jak rozwijać dalej FUNdamenty?

Od ponad 20 lat uprawiam tenis stołowy zawodniczo, od kilku lat pracuję jako trenerka. Moja praca trenerska nabrała nowej jakości w 2010 roku, kiedy zaczęłam uczyć się tenerskiego fachu w programie FUNdamenty. Sezon 2013/2014 rozpoczęłam wraz ze swoimi podopiecznymi  1 lipca 2013 roku. Uczestniczyliśmy w 2 obozach FUNdamentów oraz, co było dla mnie nowym doświadczeniem, w obozie Kadry Województwa Małopolskiego Młodzików.

Co moim zdaniem wyróżnia FUNdamenty w środowisku tenisa stołowego a też i sportu? FUNdamenty  to zespół ludzi (trenerzy, dzieci, rodzice, władze miasta, szkół, klubów, managerowie, itd.) zajmujących się tenisem stołowym stawiający sobie za cel szkolenie zawodników na światowym poziomie i mający pomysł/program  (oparty na wiedzy: „jak szkoli się mistrzów świata w tenisie stołowym”; „jak rozwijają się, w jaki sposób funkcjonują ludzie wybitni z różnych dziedzin”) na  osiągnięcie tego celu krok po kroku. FUNdamenty to w najmniejszych detalach naukowo rozpracowana metodyka szkolenia w tenisie stołowym –  a co wydaje mi się nadrzędne w stosunku do metodyki – to przestrzeganie przez ludzi tworzących FUNdamenty elementarnych zasad moralnych – uczciwości, szacunku; postępowanie według wyższych wartości – rozwój. FUNdamenty to poważna współpraca tak aby 1+1 = 11, bo zespół ma nieporównywalną do jednostki moc. Fundamenty to brak egoizmu.

FUNdamenty wymagają sięgania wyobra?nią ponad przeciętność (wynik, „kasa”- najlepiej tu i teraz). FUNdamenty wymagają profesjonalizmu i ogromnego wysiłku. FUNdamenty nadają sens…

MG