10-12 stycznia 2014 odbyło się szkolenie dla trenerów FUNdamenty1 w Luboniu.

Kolejne szkolenie FUNdamenty 1 rozpocznie się za parę dni w Działdowie. Jest jeszcze możliwość dołączenia:  http://www.integralnytenisstolowy.com/index.php?option=com_content&task=view&id=273&Itemid=57